KURZY

Exkurzia po zaujímavých projektoch 2019

Združenie permakultúrnych organizácií z krajín višegrádskej štvorky a Ukrajiny už dlhodobo spolupracuje na vzájomnom prepájaní sa a zdieľaní informácií nielen cez spoločný web ale hlavne skutočným stretávaním sa. Pravidelne každý rok od 2016 ukrajinská organizácia s partnerskou podporou ostatných krajín žiada o podporu projektov. V roku 2019 sme sa zamerali na hľadanie prepojení medzi sieťou permakultúrnych projektov LAND, dobrovoľníckou komunitou WWOOF a svetovou sieťou ekodedín a ekokomunít GEN. Tento ročník bol zameraný na exkurziu po projektoch zapojených do týchto sieťovaní…

0
Read More

Staré, moderné a krajové odrody ovocia

Dnes sa často stretávame so slovným spojením „stará odroda“ a informáciami, že to je ten najlepší strom do našich záhrad.  Tento článok slúži na ozrejmenie pojmov, aby ste sa lepšie zorientovali v problematike odrôd a vedeli si vybrať správne odrody podľa konkrétnych požiadaviek pre váš permakultúrny projekt. Odroda je nižšia kategória určitého biologického druhu. Odroda zahrňuje všetkých jedincov daného druhu, ktorí majú spoločné jedinečné vlastnosti (napr. chuť, vôňu, tvar, sfarbenie a pod.). V rámci jabloní je veľmi známa odroda Reneta…

0
Read More

Voda v krajine – Workshop

Na jeseň 2019 sme sa spolu s ďalšími krajinami zúčastnili workshopu O vode v krajine – Water resilience 2019 podporeného Višegrádskym fondom. Za Slovensko sme na seminár vyslali Petra Balca, ktorý v tom čase práve absolvoval kurz Permakultúrny dizajn a tak jeho výsledný dizajn nabral skutočné dimenzie ešte počas kurzu. Doma na svojom pozemku hneď vedomosti uplatnil do vytvorenia celého nového systému zberu a uskladnenia dažďovej povrchovej vody. Na pozemku školy sme už v tom čase mali podobné terénne úpravy…

0
Read More

Školili sme ovocinárov z rôznych kútov Slovenska

Naša farma v Hrušove má za sebou prvý tohtoročný kurz. Zorganizovali sme ho pre začínajúcich ovocinárov z rôznych kútov Slovenska. Lektor Bruno Jakubec ich vyzbrojil informáciami a množstvom užitočných zručností . Aj napriek nepriazni počasia sa postaral o skvelú atmosféru na kurze. Vyústila do nových priateľstiev, a kto vie, možno že aj partnerstiev pre budúce projekty.„Snažil som sa účastníkom kurzu predstaviť celú tú šírku ovocinárskej problematiky. Zapojil som ich do výsadby, rezu, ale i množenia drevín. Na teoretickú časť nadväzovala…

0
Read More