Škola permakultúry je škola, do ktorej sa tešíte. Učí sa v nej inak, než ste zvyknutí z klasických školských lavíc. Lekcie a kurzy sú vedené takými metódami a postupmi, že vy mnohoktát ani nevnímate, že sa učíte.
Táto fotoreportáž prináša záblesky z prvých dvoch blokov kurzu Permnakultúrny dizajn 2020 konaný v Brdárke, kde organizáciu a zázemie pre kurz zabezpečuje spriaznené občianske združenie AlterNativa - príjemné bývanie, vynikajúcu stravu aj podmienky na lektorovanie a učenie.

Garantom kurzu a hlavným lektorom je Patrícia, ktorá je bytostne prepojená s permakultúrou a nesmierne jej záleží na tom, aby sa permakultúra zavŕtala študentom hlboko pod kožu a priamo do srdca. Verte, vie ako na to.

Zvoní. Školský deň začína aj končí spoločným "kolečkom", kde každý! dostane priestor na vyjadrenie svojich vnemov, radostí aj starostí. Extroverti sú v raji, introverti v šoku:) Je pekné sledovať, ako študenti postupne otvárajú hranice svojej komfortnej zóny. Naučia sa to;)

Prvý blok kurzu je venovaný etike, postojom a princípom permakultúry. Blok je nadupaný informáciami a teóriou, čo vyzerá náročne na celodenné sústredenie. Rôzne spôsoby podania a vysvetlenia to však odľahčujú a uľahčujú uchopenie a pochopenie témy. Učí sa vnútri, vonku aj priamo v záhrade, v ktorej sú princípy prakticky dennodenne využívané.

Výstupom kurzu je permakultúrny dizajn reálnych pozemkov študentov. Z prihlásených sa hlasovaním vybrali štyri, pre ktoré sa bude robiť dizajn a študenti sa ku konkrétnym projektom rozdelili do tímov. Domáce úlohy zadané. Práce na dizajnoch je neúrekom, v tíme sa to zvláda ľahšie.

V lektorovaní kurzu sa striedajú rôzni lektori, čo prináša zmenu a oživenie do procesu učenia. Prizývaní sú odborníci z rôznych oblastí, konkrétne v prvých dvoch blokoch na tomto kurze Martin - Skutočné bohatstvo, Bruno -Ovocinárstvo, Paula - Permakultúrne princípy , Rado - exkurzia permakultúrnou záhradou

Každý ďalší blok kurzu začína poldennou praxou, kde študenti na vlastnej koži okúsia, čo stavba a údržba záhradných prvkov obnáša. Poznáte, raz vidieť je lepšie ako desaťkrát počuť. A kam vás to posunie, keď to už aj urobíte! A opäť ani neviete, že sa učíte. Čo do dizajnu dať a čo do dizjanu nedať:)

Druhý blok bol tématicky venovaný vode v krajine, v záhrade, v meste aj v domácnosti. Priestor bol samozrejme aj na prácu na projektoch, na konzultácie a na zadanie domácich úloh.

Tretí blok sa kôli výnimočnej situácii nekoná v Brdárke, prebieha po večeroch zopár hodinami online. Ťažko povedať, kedy uzrie svetlo sveta fotoreportáž z tretieho a záverečného štvrtého bloku tohto kurzu. Uvidíme, počkáme. Ako sa hovorí u nas na vychodze: Šicko zo šickym prekapčano.

Spracovala: Sveťa, 6.novembra 2020