Úvod do permakultúry – kurz združenia Permakultúra SK

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Miesto a termíny konania
12. - 14. apríl 2024, Brdárka (okres Rožňava)

Cena kurzu 210 € 
Poplatku zahŕňa odbornú výuku, zabezpečenie a poskytnutie stravy v podobe plnej penzie tak ako i ubytovania.

Trvanie kurzu
18 hodín

Ak chcete dostávať pravidelné novinky Školy permakultúry, nastavte si na odber náš NEWSLETTER. Raz mesačne vám dáme vedieť o nových vzdelávaniach a novinkách zo sveta permakultúry.

Kurzy Úvod do permakultúry organizuje združenie Permakultúra SK

Viac informácií na webstránke.

Kurz je vstupom do sveta permakultúry, ktorým vás prevedú lektori, ktorí sú už roky na ceste permakultúry a majú za sebou výsledky v rôznych oblastiach od pestovania, cez staviteľstvo, použitie permakultúry vo firmách či v zdelávaní. Na tomto kurze sa zoznámite s ďalšími ľuďmi, ktorí sú odhodlaní zmeniť vo svojom živote niečo, čo povedie k pozitívnemu rozvoju seba, svojho okolia i ekosystému. Na to, čo je to “niečo”, prídeme spoločne počas intenzívneho víkendu na tomto kurze.

Je vhodný pre úplných začiatočníkov, aj ľudí, ktorí sú už “na ceste” a radi by si upratali svoje získané vedomosti, spoznali ďalších zapálených ľudí a zdieľali svoje vízie.

Cieľom kurzu nie je tieto témy rozobrať do technologických detailov, ale oboznámiť účastníka s celou šírkou permakultúry ako takej, aby bol schopný efektívne pokračovať ďalej v samoštúdiu podľa svojich potrieb a nestratil sa v informáciách niekedy aj mylne publikovaných pod rúškou permakultúry.

Sylaby

Permakultúra
Dozviete sa na akých etických pilieroch stojí permakultúra, aké sú zaákladné princípy na prácu so živými systémami a ako ich použiť.

Prírodné vzory
Aký význam má pozorovanie a napodobňovanie prírodných vzorov? Čo všetko sa od nich môžeme naučiť a ako nám môžu pomôcť v našich projektoch?

Práca s krajinou
Hoci aj na malej záhradke či na balkóne, musíme vedieť čítať základné informácie o svojom okolí, kontexte v ktorom žijeme a podľa toho vykonávať zásahy.

Práca s ľuďmi
Permakultúra vytvára systémy, v ktorých prosperuje život, samozrejme aj ľudský. Ako si zadefinovať svoje ciele, ako pracovať sám so sebou i s komunitou, ako nevyhorieť?

Najčastejšie štruktúry v PK dizajne
Vyvýšené záhony, lesná záhrada a jedlý les, živé ploty, bylinková špirála, nemecká kopa, malé intenzívne systémy – ako a hlavne kedy ich použiť?

Voda v záhrade a krajine
Ako vodu zachytiť, uchovať a efektívne využiť? Aké sú možnosti čistenia a predchádzania vzniku odpadových vôd?

Pôda, rastliny, zvieratá
Aké sú základné pestovateľské postupy, ako budovať pôdu, ako ekologicky chrániť plodiny proti škodcom, ako zapojiť zvieratá do systému?

Permakultúra v bežnom živote
Ako sa môžem v dennom živote priblížiť k udržateľnosti?

Praktická lekcia
Ukážka bezorebného pestovania, zrýchlená ukážka návrhu alebo ukážka práce s komunitou, vždy podľa konkrétneho zamerania kurzu a dispozícií priestoru, v ktorom sa kurz koná.