O NÁS

Škola permakultúry - PEAR (Permaculture Academy and Research)

 je unikátny projekt, ktorý spája teoretické vysoko odborné vzdelávanie na poli permakultúry s overovaním praktických riešení na farmách, v záhradách či komunitných projektoch navrhnutých podľa permakultúrnych princípov.  Škola permakultúry prepája niekoľko občianskych združení, ktoré sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a propagácii permakultúry.
Sme viacej ako len spolupracujúce občianske združenia. Sme priatelia a spája nás pohľad na svet, ktorý sa stará o Zem aj ľudí na nej ...

OZ STRUK

farma Pavlovského staja, Hrušov, okr. Veľký Krtíš
venujeme sa farmárčeniu, tvorbe komunitných projektov, festivalu Permakultúra v meste
https://skola.permakultura.sk/skola/o-nas/

EVIANA

Košice
venujeme sa environmentálnej výchove, ekologickej domácnosti, zero waste technikám, prírodným záhradám
https://eviana

ALTER NATIVA

Obec Brdárka, okr. Rožňava
venujeme sa obnove našej dediny, publikačnej činnosti, semenáreniu, produkcii domácich potravín, záchrane starých odrôd
https://alter-nativa.sk/

ART KRUH

Obec Prenčov
Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu a práci s mládežou na medzinárodnej úrovni. S ohľadom na tradície a kultúrne dedičstvo inšpirujeme k uvedomelému a zodpovednému životu.
http://www.artkruh.org/

OZ GUĽOČKA

Obec Málaš
venujeme sa práci s mládežou, environmentálnej výchove, vzdelávaniu v oblasti farmárčenia, predaja z dvora.
https://ozgulocka.webnode.sk/

PERMAKULÚRA SK

Obec Skýcov, okr. Zlaté Moravce
venujeme sa šíreniu permakultúry všetkými formami. Spolupracujeme s medzinárodnými permakultúrnymi inštitúciami a združujeme všetkých, čo majú o permakultúru záujem.
https://permakultura.sk/

Permakultúra je prienikom mnohých vedných odborov. Hľadá funkčné vzťahy medzi ľuďmi (sociológia), medzi ľuďmi a ich prostredím (environmentalistika) a prvkami prostredia (ekológia) tak, aby tieto vzťahy boli prospešné pre všetkých zúčastnených. Permakultúra je spolupráca. Zameriava sa na praktické riešenia, hoci vychádza z vedeckých poznatkov a skúseností našich predkov.

Nezáleží na tom, či sa aplikuje v meste alebo na vidieku, či v trópoch alebo v miernom pásme. Jej princípy sú platné tak, ako platia všetky ostatné prírodné zákony. Pochopiť tieto zákonitosti a prepojenia tvorí základ pochopenia, ako permakultúra funguje a ako sa krajina, ktorú spravujete, pod vašimi rukami môže meniť a vyvíjať nad rámec trvalej udržateľnosti.