Možno ste to už niekedy počuli. Keď človek stratí jeden zmysel, veľmi nutne a logicky sa mu posilní nejaký ďalší, ktorý potrebuje pre prežitie. Tento príbeh je o Škole permakultúry, ktorá stratila ruky ale zistila, že má poriadne oči a uši.

Minulý rok 2020 sme si v Škole permakultúry nevedeli predstaviť, že by sa dali permakultúrne kurzy a vzdelávanie robiť on-line. Etika permakultúry stojí na troch pilieroch: starostlivosť o ľudí, starostlivosť o zem a starostlivosť o budúcnosť limitovaním spotreby či zdieľaním zdrojov. Veľmi dôležitým prvkom uchopenia podstaty témy je aj vzájomné zdieľanie, sociálny kontakt, spoločné fyzické aktivity, vytváranie nových priateľstiev a posiľňovanie komunity. A okrem iného, ako ľuďom ukážete to zamulčovanie alebo starostlivosť o ovocné stromy. No jedine tak „naozaj“. Naozaj?

Sloganom školy permakultúry je Žijeme vzdelávaním, vzdelávame o živote. Ako teda učiniť zadosť týmto slovám? Ako neubrať na ich hlbokom význame? Počas minulého roku sa vo všetkých oblastiach spoločnosti s on-line prezentáciami roztrhlo vrece. Zaradiť sa do prúdu diania, alebo ešte čakať, kým bude situácia priaznivejšia?  Ako v on-line priestore zachovať vysoký štandard doterajších vzdelávaní ponúkaných Školou? A ako nápady na nové kurzy zrealizovať bez negatívneho dopadu na kvalitu poskytovaného vzdelávania?

Čakali sme až do jesene, či sa mimoriadna situácia nevráti do normálnu. Ale keď sa nám naštartovaný Úplný kurz permakultúrneho dizajnu musel na jeseň prerušiť a nie a nie sa s ním posunúť ku zdarnému ukončeniu, bol to pre nás zdvihnutý ukazovák. Pozor! Neprebieha žiadne vzdelávanie, nežije ani Škola! Kde je naše Žijeme vzdelávaním? Hoci sme už od leta uvažovali o využití on-line priestoru, toto jesenné “Pozor!” začalo dávať procesu vzdelávania cez internet reálnu podobu. Povedali sme si, že on-line svetu dáme šancu. Ale že to musí fungovať kvalitne!

Škola má svoju databázu lektorov a odborníkov, ktorí sú vo svojich témach „doma“ a momentálne aj sedia doma. Poďme ich vyzvať na spoluprácu. A tiež sa spýtajme druhej strany, našich študentov, čo by ich zaujalo a motivovalo na štúdium z domu. Po vzájomných konzultáciách a prieskumoch vzniklo zopár prvých webinárov na témy, o ktoré študenti prejavovali najväčší záujem. Kvitnúce lúky a jedlý živý plot. Chceli sme vychytať muchy, zistiť, ako to bude vyhovovať našim predstavám. Zvolili sme formu webinára, čo je seminár na webe. Bežný seminár je spojenie odbornej prednášky s diskusiou a s pripomienkami poslucháčov. Zmierili sme sa s tým, že webinár, kde sa účastníci takpovediac nevidia, bude dosť neosobná forma, kde prednášajúci odprednáša tému a tá bude druhou stranou vypočutá. Veľmi milo nás prekvapila rušná písomná komunikácia v pozadí prednášky. Študenti boli na začiatku vyzvaní písať prípadné otázky k téme a na konci bol priestor na ich zodpovedanie. A tu sa krásne rozbehla debata, v ktorej si vzájomne odpovedali, radili a písali svoje postrehy, skúsenosti aj zlyhania. Neznamenalo to, že by lektor v záverečnej časti nemal čo robiť, že všetky otázky si študenti zodpovedali sami, ale bolo príjemné zistiť, že on-line priestor nie je pre študentov až tak neosobný, ako sme sa spočiatku obávali.

Pre webináre sme zvolili formu moderovanej prednášky ako benefit pre študentov. Na vysielaní je okrem lektora prítomný moderátor, ktorý má na starosti technické zabezpečenie, pripojenie a privítanie študentov, sledovanie otázok, prideľovanie slova, sledovanie času a na záver zhrnutie otázok do záverečnej časti. Lektor sa takto môže plne venovať vzdelávacej náplni bez zbytočného vyrušovania. Takáto rušná interakcia v pozadí si však po pár odvysielaných webinároch vyžiadala prítomnosť druhého, pomocného lektora, ktorý sleduje a zapája sa do písomnej komunikácie a chystá nezodpovedané otázky do záverečnej časti. Aj moderátor sa kedy tedy zapojí do písomnej debaty v pozadí ale hlavne sleduje zdarný priebeh po technickej stránke. Má na starosť aj nahrávky webinárov. Nová možnosť pre tých, ktorí majú o tému záujem, ale on-line vysielanie nestihli. Nová príležitosť naplniť webstránku Školy materiálmi na vzdelávanie, ktoré by neexistovali nebyť toho, že sme dali šancu on-line svetu. Máme nadšené ohlasy od študentov, prejavujú nám spokojnosť a vďaku. Neberieme to ako samozrejmosť. A vieme, že nie všetko sa vždy podarilo na „výbornú“. Sami sa učíme a vzdelávame našich lektorov. O tom, ako učiť on-line, ako vtiahnuť študenta do témy a odovzdať mu čo si chce odniesť.

Z počiatočných obáv sme sa v on-line priestore udomácnili. Zo skúšobných  webinárov v dvojtýždňových intervaloch v minulom roku sme sa prehupli do pravidelných prednášok každú stredu. Dá sa vybrať z priehrštia tém ako kompostovanie, pôda, pestovanie na balkóne, bylinky, pestovanie rôznej zeleniny od predpestovania, cez starostlivosť až po spracovanie. Alebo taká dvojdielna séria Dragon dreaming (dračie snívanie), tá je z iného súdka. Venuje sa metóde participácie, o tom ako prizvať a zapojiť komunitu do premeny spoločného sna na skutočnosť. Lebo aj o funkčných komunitách je udržateľná kultúra.

Situácii doby sme prispôsobili aj naše prezenčné kurzy. Ich výhodou bol menší počet študentov než na webinári a to znamenalo viac priestoru na osobné konzultácie s lektorom. Zvolili sme kombináciu on-line webinárov a fyzických workshopov.

On-line svet nám ukázal obrovskú variabilitu možností šírenia permakultúry do povedomia spoločnosti. Robí nám to veľkú radosť. A veľká vďaka vám a vášmu záujmu. Žijeme vzdelávaním, vzdelávame o živote. Aj takto inak. Mysleli sme si, že zastavenie fyzických kurzov ukončí našu činnosť. Bolo to však práve naopak, zahatanie jednej cesty nám ukázalo nekonečný potenciál iného prístupu. Ako vraví jeden zo základných postojov permakultúry: Problém je riešením. Načo by sme zbytočne odvodňovali mokraď, radšej sme ju prehĺbili a vystavali z nej parádne jazierko ?

 

Autorka článku: Sveťa Kuzderová
Zdroj fotografií: Škola permakultúry, Unsplash.com