Čítanie krajiny

CENA KURZU 70 €

Cena kurzu vrátane občerstvenia a jedného jedla 70 €

Trvanie:

1 deň prezenčne (apríl 2025), Brdárka (okres RV)
+ 2 doplnkové webináre

LEKTORKA: Katarína Trizuliaková

Krajina je ako kniha

Sú v nej zapísané príbehy kameňov, vody, stromov i ľudí, ktorí tu žili. Môžeme v nej čítať, pochopiť ju. Potom budeme dizajnovať pozemky, ktoré spravujeme tak, aby boli súčasťou krajiny. Aby boli súčasťou veľkého príbehu, ku ktorému má permakultúra kľúče.

Na jedňodňovej celodennej exkurzii s celkovým trvaním 10 hodín, ktorú ocenia najmä majitelia a budovatelia permakultúrnych pozemkov, učitelia a milovníci prírody sa naučíte čítať podhorskú krajinu Brdárky na Hornom Gemeri. Toto konkrétne miesto vám umožní spoznať príležitosti ako i limity horského osídlenia a hospodárenia v horách ako je možné s nimi pracovať. Nájdeme možnosti ako holisticky prepojiť horninové, klimatické, vodné, pôdne, biologické i kultúrne vplyvy na prostredie, v ktorom tvoríme svoje permakultúrne projekty, ale napríklad aj používať mapy ako zdroj užitočných informácií.

Na kurze sa naučíte

−> Spoznať príležitosti ako i limity horského osídlenia a hospodárenia v horách ako je možné s nimi pracovať

−> Holisticky prepojiť horninové, klimatické, vodné, pôdne, biologické i kultúrne vplyvy na prostredie, v ktorom tvoríme svoje PK projekty

−> Vidieť zmenu krajiny, ktorú vyvolala zmena konkrétneho faktoru prostredia

−> Ako sa viac prepojiť s miestom, kde žijete

−> Používať mapy ako zdroj užitočných informácií

 

Na čo sa môžete tešiť

−> Skúsená krajinárka vás prevedie územím, tak aby ste ho vnímali ako jeden priestor, v ktorom sa odohralo mnoho príbehov,

−> príbehy premenených hornín, vápencových skál, vody, lesa, lúk a čerešňových sadov,

−> rozprávanie o osídľovaní krajiny Valachmi, o ťažbe rudy, pálení vápna a dreveného uhlia,

−> hľadanie stôp po týchto príbehoch v krajine.

Vaša lektorka

  • Katarína Trizuliaková o sebe: som krajinárka, záhradníčka a permakultúrna dizajnérka. Ako krajinárka prepájam prírodné danosti, kultúrne a historické pamiatky s dnešným využitím krajiny. Viedla som skautské tábory, organizovala študentské exkurzie po farmách a okolitej krajine. Verím, že krajina sa stane priestorom, kde človek zveľaďuje prírodu, lebo je to jeho domov.

 

doplnkové webináre kurzu

Na kurze si môžete zakúpiť

LOKáLNE PRODUKTY

Lokálne produkty a hand-made výrobky podľa aktuálnej ponuky počas kurzu.

KNIHY

Publikácie o pestovaní zeleniny, permakultúre a záhradníčení.
Ponuka na www.darceky.sk

SEMIENKA

Zelené hnojenie - rôzne druhy, vhodné aj ako medziplodiny k zelenine.