Mikrobiota v rukách roľníka

CENA SEMINÁRA 220  €

Cena seminára vrátane ubytovania a plnej penzie 300 € 
Informácie k možným zľavám

TRVANIE

3 DNI prezenčne (21. - 23.6.2024) v Brdárke (okres RV)
2 doplnkové webináre

Hosťujúci lektor:
Timotej Szabo

vitálna pôda = bohatá úroda bez tlaku chorôb a škodcov

Praktický seminár je určený pre pestovateľov jedla (i profesionálnych), farmárov,
malých záhradníkov, permakultúrnych dizajnérov.
Seminár je pre každého, kto pracuje smerom k regeneratívnemu a udržateľnému hospodáreniu.
Svoje si na seminári nájdu ľudia, ktorí chcú hlbšie poznať pôdne procesy
a možnosti zveľadenia pôdy pomocou doma dostupných preparátov.
Dozviete sa, ktoré mikroorgaizmy v pôde nám pomáhajú, ako funguje mikrobiálny život v pôde
Zistíte, ako si vytvárať podmienky na rozvoj benefitnej mikrobioty
Seminár je viac ako z polovice praktický - plný ukážok reálnych receptov a kultivačných techník

ukážka zo seminára

Využite finančnú podporu projektu Zručnosti pre trh práce 2024-2026

Na seminári sa naučíte

♦ spoznáte pôdne spoločenstvo (základ, ktorý je doposiaľ známy)
funkcie niektorých prvkov a ich vplyv na vývoj rastliny
♦ identifikovať mikrobiálnu pre-dominanciu (huby vs baktérie, kvalitatívna metóda)
♦ identifikovať hubovú rozmanitosť v pôde (kvalitatívna metóda)
♦ použiť lokálne zdroje na zvýšenie minerálnej rozmanitosti v ekosystéme
♦ vytvoriť podmienky na život a rozmnožovanie niekoľkých skupín mikroorganizmov
vykonať predvýsadbové prípravy a pozberové ošetrenie osiva
♦ sprístupniť výživovú rozmanitosť pre rastlinu v prvotných štádiách rastu
jednoduché kombinácie cielenej a riadenej akcie zvyšovania mikro-biodiverzity,
za účelom optimalizácie stavu systému, zdravia a plodnosti rastlín a zvýšenia výživovej hodnoty plodov.

Každý účastník seminára si musí priniesť na kurz

♦ KnihaManuál o mikrobiote pri remineralizácii pôdy v rukách roľníka 
(možnosť zakúpiť aj na seminári, alebo zaobstarať vopred cez: www.darceky.sk)
   Je vhodné ju už mať pred kurzom naštudovanú.
♦ 1/2 kg vlastnej pôdy
lupu
vhodné oblečenie a obuv do záhrady

sylaby seminára

♦ Úlohy niektorých minerálnych prvkov pri výžive rastliny
♦ Kamenné múčky
♦ Teória trofobiózy
♦ Úvod o práci s ryžovým médiom

doplnkové webináre seminára

k semináru ešte odporúčame

Kniha

ŽIVOT V PŮDĚ (2019)

Miko, L. a kol.: ŽIVOT V PŮDĚ - príručka pro začínajíci biology (2019)
Pojednáva o makroskopiských pôdnych organizmoch, obsahuje však na stranách 1-90 zaujímavé a všeobecné info o pôde a na stranách 91-115 informácie platné i o mikroorganizmoch.
Nájdete na webstránke darceky.sk.

Videá

ING. JAROSLAV ZÁHORA

Všetky videá mikrobiológa prof. Jaroslava Záhory sú výborné a zrozumiteľne. Prevedú vás svetom mikrobiálneho života v pôde. všetky jeho videoprezentácie a videoprednášky

FILM

KISS THE GROUND

Pomocou presvedčivej grafiky a vizuálov film umelecky ilustruje, ako je pôda tým, že vyťahuje atmosférický uhlík, chýbajúcim kúskom klimatickej hádanky.
Celý film nájdete tu: https://kissthegroundmovie.com/
Voľnú 45 minútovú verziu pre školyhttps://bit.ly/KissTheGround45min, heslo: school

NESUR TV - TIMOTEJ

Prednáška Timotej Szaba

Manuál o mikrobiote pri remineralizácii pôdy s Timotejom Szabom (12.12.2020). Ako pracovať s ryžovým médiom.

Povedali o seminári

BETKA PEŠKOVÁ (2022)

"Ďakujem lektorovi Timovi, za jeho čas a vedomosti, ktoré nám ponúkol. Odniesla som si toho veľa a verím, a dúfam, že prax ma ešte utvrdí v tom, že všetko čo vravel, bola pravda. Bolo super, keď nám vravel aj veci z vlastných skúseností a ako to fungovalo, bolo to tak omnoho uveriteľnejšie. Lebo zdalo sa mi až neuveriteľne ľahké ako sa dá veľa vecí vyriešiť."

ARQUITA DE LA TIERRA (2022)

"Toto bol skvelý praktický kurz, s množstvom praktických poznatkov, múdrosti, ktorá je vlastná samotnej matke Zemi. Ak máme byť v spojení s ňou a pomôcť obnoviť jej zdravie, neostáva nič iné, len pokračovať v ďalších krokoch na ceste."

MIRKA KABÁTOVÁ (2022)

"Po tomto víkende sa pozerám na svoju záhradku celkom novou optikou, nádherne zaklapli a prepojili sa informácie aj zo zdanlivo iných oblastí života. Ak trpíme podvýživou, rastlinky aj my ľudia, prejaví sa to oslabením alebo až ochorením. Timo nám ukázal ako to uchopiť bez chémie, naopak ako využiť lacné a dostupné zdroje naokolo, ako sa on sám snaží porozumieť každej nerovnováhe. Úžasné miesto, ľudia na Brdárke."

Na seminári si môžete zakúpiť

SEMIENKA

Zelené hnojenie - rôzne druhy, vhodné aj ako medziplodiny k zelenine.

suroviny pre preparáty

Suroviny, z ktorých sa tvoria mikrobiotické preparáty - melasa, otruby a pod.

KNIHY

Publikácie o pestovaní zeleniny, permakultúre a záhradníčení.
Ponuka na www.darceky.sk

LOKáLNE PRODUKTY

Lokálne produkty a hand-made výrobky podľa aktuálnej ponuky počas kurzu.