OZ STRUK

OZ STRUK (SPOLOČNOSŤ PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ŽIVOT)

vzniklo v roku 2005 ako pobočka organizácie Permakultura (CS), takže história týchto organizácií je veľmi úzko prepojená.
Naši zakladatelia roky pôsobili v tejto medzinárodnej organizácii ako členovia a viedli kanceláriu pre Slovensko. Nosným cieľom OZ STRUK je šírenie permakultúry a jej princípov, zachovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva na regionálnej úrovni; hlavne prostredníctvom celoživotného vzdelávania a organizácie rôznych podujatí. V roku 2016 sme spustili projekt Škola Permakultúry - (PEAR - Permaculture Academy and Research ). S týmto projektom sme sa prihlásili aj do Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš.

Spolupracujeme na projektoch, kurzoch, workshopoch,
publikáciách s inými organizáciami

* kurzy permakultúrneho dizajnu  (v spolupráci s Alter Nativa Brdárka 2011 -2017, CEEV Polomy Zaježová 2012)
* úvodné kurzy permakultúry (Alter Nativa Brdárka 2009, 2014)
* kurzy aplikovaného permakultúrneho dizajnu (Medovarce, Hrušov 2006 -2007)
* komunitná záhrada MedoUka v Medovarciach  (program PrieStory Ekopolis 2009 )
* Sieť prírodných záhrad  (v spolupráci s Biospotrebiteľ a OZ SOSNA  2010)
* kurz Dom a záhrada v duchu permakultúry (rodinná farma Mašekov mlyn v Hornom Oháji
(5 kurzov, 60 účastníkov v rokoch 2012 - 2016))
* Modrá škola pre ZŠ Hrušov (2015 - 2016)
* Medovarská historická izba - miestne múzeum  (v spolupráci s miestnym obecným úradom 2015 - 2016)
* Prednášky na FSEV UK Bratislava (2017), Slovenská sporiteľna  Bratislava (2015), Agroinštitút Nitra (2015),
IVENT s.r.o. (Health festival 2015), Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (EKOSIET 2012)

Workshopy: Quadrant Plastic Compotents Nitra (2016), MO PLUSKO (Permaculture design of the homestead) Sebechleby (2016), ART Kruh Prenčov (2016), Pospolitosť pre harmonický život (Zaježová 2012, 2010), Permakultura (CS), ČR (Setkání přátel permakultury 2011),  SOŠ poľnohospodárska v Leviciach (Sprievodca permakultúrnou záhradou 2010)
Publikácie: listy Přírodní zahrada - Živé ploty  (2010), Klíčová dírka 2004 - 2010, časopis Záhradkár (2011)
Akcie: novolaznícky dvor Hontianska paráda (2007, 2008), festival Permakultury pre Permakultura (CS) Sebechleby 2007, festival Permakultúra v meste (od 2011)

Kurzy permakultúry na Slovensku

Kurzy permakultúry sú certifikované medzinárodnou organizáciou permakultúry a organizujú sa pod záštitou združenia Permakultúra SK. teda absolventi našich kurzov sú v rámci celosvetovej organizácie permakultúry uznávaní ako odborníci. V rokoch 1994 - 2017 sme odučili viac ako 30 dizajnérskych kurzoch, 50 úvodných kurzov (v rámci organizácie Permakultura (CS)). 
Prostedníctvom OZ STRUK to bolo 7 kurzov kde sme zaškolili cca. 105 frekventantov.
V roku 2017 sme pre daný kurz získali akreditáciu ministerstva školstva SR.

Sídlo

Hrušov 472
99142 Hrušov
okres Veľký Krtíš

oz STRUK

Hajnalov mlyn 68
96265 Medovarce
okres Krupina

IČO 42001617
DIČ 2022132761
 

IBAN: SK3202000000002552141054
BIC: SUBASKBX (0200) - VÚB banka