Vedomostná databanka

RASTLINY, KVETINY, STROMY

Polykultúra

Prezrite si stránku o Polykultúrach, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci s krajinami Višegrádu  https://visegrad.permakultura.sk/polycultures/

Dostupné sú aj video lekcie v danej téme: https: //www.youtube.com/playlist?list=PLgkXFbx7nmkABrdKcPGYw9xatemz-0Cn0

Aplikácia - Identifikácia rastlín podľa fotky

Aplikácia Plantnet-project od firmy Google umožňuje identifikovať rastliny, ktoré nájdete v prírode za pomoci fotky.

Databáza - Rastliny pre budúcnosť

Plants for The Future je jedna z najrozsiahlejších databáz, veľmi často využívaná práve permakultúrnymi dizajnérmi. Možnosť filtrovať podľa jedlosti, využitia v záhrade či domácnosti. Je to zbierka rastlín pre rôzne klimatické pásma.

Divoké jedlé rastliny - články, kurzy, e-shop

Stránka Divoké jedlé rastliny ponúka články o možnostiach využitia rôznych známych aj menej známych druhov rastlín z voľnej prírody použiteľných pre vašu kuchyňu, zdravie, krásu.

Databázy - Liečivé rastliny, bylinky

Komplexná databáza bylinkára/bylinkárky. Druhy byliniek, možnosti spracovania a použitia pri rôznych ochoreniach.

Databázy, atlasy rastlín

Stránky zhromažďujúce zoznamy rastlín s ich popisom, ekológiou, jedovatosťou, prípadne využiteľnosťou pre človeka.

Databázy, legislatíva, manažment - Invázne rastliny na Slovensku

Stránka SOPSR prináša ucelenú informáciu o inváznych druhoch rastlín: ich opis, ekológiu aj spôsoby odstraňovania. Na stránke nájdete aj legislatívne podklady týkajúce sa tejto tematiky.

Databázy , články, eshopy - Trvalky

Stránky zaoberájúce sa nielen preajom trvaliek. Nájdete na nich síce aj eshopy, ale zaujímavá je možnosť využitia databázy trvaliek, ako aj praktické abecedné členenie katalógov. Získate tak prehľad o cenách predávaných kvetín.

OVOCINÁRSTVO

Atlas starých odrôd jabloní

Tím odborníkov pracujúcich na projekte Ovocných školských sadov vám prináša zaujímavé publikácie a brožúrky k tvorbe ovocných sadov.

Príručky, služby - Dlhoveké dreviny, staré odrody

Tím ovocinárov pod vedením Ľuda Vašša pripravil stránku, kde si viete objednať ich služby, ale aj sa naučiť o tom, ako sa správne starať o ovocné stromy.

BIOTOPY, KRAJINA, EKOLÓGIA

Databáza, príručka - Katalóg biotopov Slovenska

Rozsiahla 232-stranová príručka v pdf formáte s prehľadným komplexným členením jednotlivých biotopov. Príručka vysvetľuje aj metodiku výskumu.

Príručka - Manažment údržby, ochrany a tvorby biotopov

Príručka vo formáte pdf o tom, ako sa správne starať o biotopy lúk a trávnatých porastov v krajine.

Príručka - Pre zakladanie a údržbu prírodných verejných priestorov

Príručka vo formáte pdf o skúsenostiach so zakladaním prírodných biotopov - kvitnúcich lúk vo verejných priestoroch.
"Okrem pozitívnych príkladov sa v príručke priznáme i k tomu, čo sa nám nepodarilo, aby sme ušetrili rovnakých chýb tých, čo budú v starostlivosti o kvitnúcu krajinu pokračovať!"

Tým z Vás, ktorých láka nazrieť do tajov hodnotných karpatských lúk, odporúčam záznam z konferencie, ktorú naši rakúski kolegovia pripravili minulý rok:
Nájdete tu aj iné zaujímavé témy týkajúce sa biodiverzity a udržateľného hospodárstva.

K brožúre odporúčame navštíviť aj tieto firmy, zaoberajúce sa výrobou osiva pre kvetinové lúky.