Kontakt

Kancelária

Administrátorka:
Jana Šimončičová
tel: +421 904 544 114
email: skolapermakultury@gmail.com

Naša kancelária nemá tradičnú pracovnú dobu.
Pre vybavenie vašich záležitostí nás kontaktujte dostatočne vopred.

Vedenie OZ STRUK

Štatutárny zástupca združenia:
Ing. Patricia Pavlovská

Sídlo OZ STRUK

Hajnalov mlyn 68
96265 Medovarce
okres Krupina

IČO 42001617
DIČ 2022132761

Doručovacia adresa

OZ STRUK
Farma Pavlovského staja
Hrušov 472
991 42 Hrušov
okres Veľký Krtíš

 

Platby

FIO BANKA
(transparentný účet pre Školu permakultúry)