Celoročný kurz o vode

12 + 1 webinárov

ZÁZNAMY WEBINÁROV    15 € / záznam
Sprístupnenie jedného záznamu na 7 dní + učebné materiály.
Bez možnosti kladenia otázok.

CELÝ SÚBOR 12 ZÁZNAMOV = 120 €
Pre súbor webinárov je doba sprístupnenia záznamov 5 týždňov odo dňa úhrady.
V prípade, že by ste potrebovali viac času, dohodnite sa s nami individuálne.
V prípade, že máte záujem si potom doobjednať ďalšie diely, nemusíte opätovne vypisovať prihlasovací formulár, stačí ak nám napíšete na skolapermakultury@gmail.com.

Jedná sa o záznamy, prípadné konzultácie vlastných vodných systémov sú nadštandardnými službami je potrené ich uhradiť nad rámec ceny webinára.

Podarujte kurz

Pokiaľ chcete niekomu darovať zmysluplný darček v podobe nášho webinára alebo aj celého kurzu,
stačí vyplniť prihlášku. My Vám pripravíme darčekový poukaz.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Webinár: Dizajnovanie vodných systémov

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam VnukJozef Fekiač, Patricia Pavlovská 

Význam vody pre krajinu a človeka. Zadržiavanie vody v krajine. Vzťah vody a pôdy pre hospodárenie v krajine. Význam "živej pôdy"  pre vodný systém záhrady. Stačí mi na pozemku jazierko? Prečo potrebujeme vedieť veľa o pôde, ak chceme mať funkčný vodný systém? Ako zistím, čo potrebuje môj pozemok v oblasti VODY, aby prosperoval? Čo potrebujem vedieť pre tým, než začnem bagrovať a tvoriť systémy? Pozorovanie, dôkladné zmapovanie pozemku, skica, návrh, uskutočnenie, prevádzka, údržba.

2. Webinár: Vetrolamy

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Martin Kolník, Vierka Vnuková

Čo je to vetrolam? Hodí sa aj na môj pozemok? Akými spôsobmi vetrolam prospieva mojej záhrade, môjmu vodnému systému?  Na čo všetko má vplyv vetrolam? Ako vypočítať a navrhnúť vetrolam? Kam ho umiestniť? Ako si zvoliť stromy a kry vhodné do vetrolamov v spoločenstve správne vybraných bylinných podrastov v závislosti od klímy, krajinných podmienok, typu pôdy? Ktoré ovocné stromy, jedlé kry a byliny môžem použiť do vetrolamu? Ktoré sú nevhodné alebo rizikové? Súčasťou prezentácie je zoznam drevín a bylín.

3. Dvoj-webinár: Terénne úpravy v krajine

Trvanie: 2,5 hodiny + 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač, Patricia Pavlovská

Zadržiavanie vody v krajine verzus nevyhnutné odvodnenie. Princípy dizajnu vodných systémov v krajine – zastaviť, rozprestrieť, uložiť, vsiaknuť, synergia voda-pôda-vegetácia. Kedy a aké použiť prvky a techniky, ktoré krajinu zavodňujú a kedy narábať s týmito prvkami opatrne. ˇPrečo môže niekedy zásah do svahu škodiť vodnému systému, ako sa správne dizajnujú a realizujú svejly, medze, valy, poldre, terasy, hrádzky, kráterové záhrady, remízky a ďalšie vsakovacie prvky v krajine.

4. Webinár: Mokrade a dažďové záhrady

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Paulína Urdová, Patricia Pavlovská, Katarína Klimová

Mokrade ako veľmi významé biotopy v prírode si vieme priniesť aj do svojich záhrad. Dažďovej záhrady, ktorá funguje ako dokonalý filter pre spodnú vodu, očarí nás krásou kvetín a tráv. Preberieme si funkcie, dizajn dažďových záhrad – mapovanie pozemku, analýzy pôdy, výpočet plochy, umiestnenie na pozemku. Vysvetlíme si využitie retenčných nádrží. Uvedieme príklady z verejných priestranstiev a školských záhrad. Súčasťou prezentácie je výber rastlín pre dažďovú záhradu.

5. Webinár: Prírodné jazerá

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Peter Turček

Láka vás jazierko bez fólií? Ako rozvrhnúť zóny a akú šírku zvoliť?  Dozvieme sa o špecifikách budovania jazier do svahu. Rozoberieme hydroizolácie  a vhodnosť ich použitia v konkrétnych podmienkach, modeláciu dna, zónovanie brehov a napojenie na okolitý terén. Povieme si aj o technológiách – kedy áno, kedy nie. Všetko o rastlinách zabezpečujúcich filtráciu vody. A čo riasy, sinice a iný planktón?

6. Webinár: Kúpacie jazerá

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač

Aké typy jazierok môžeme umiestniť v záhrade a ako ich zrealizovať. Akú hydroizoláciu vybrať, kedy a akú technológiu, čerpadlá, skimmer použiť na posilnenie filtrácie, ako a aké rastliny vysadiť? Sú technológie vždy súčasťou jazierok, alebo sa to dá aj bez nich? Čo je to biobazén? Výber vhodných štrkov, mobiliár, mólo, bezpečné vstupy. Kvalita vstupnej vody, čistenie a umiestnenie kalov. Pravidelná údržba, - ako na ňu.

7. Webinár: Nádrže a systémy

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Martin Maršalko

Akumulačné nadzemné aj podzemné nádrže, materiály, dimenzovanie . Počnúc  „svejlom“, cez vsakovacie a akumulačné (retenčné) systémy, poldre, zasakovacie stavby, systémy na rozvod vody – aj do kopca. Opatrenia na zlepšenie retenčných vlastností pôdy, Ukážeme technológiu osadzovania, bezpečnostný prepad. Porozprávame aj o vsakovaní vôd z ČOV, filtrácii, lapačoch nečistôt, vsakovacích systémoch pod spevnenými plochami.

8. Webinár: Rybníky, akvaponia

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Juraj Margoč, Michal Fojtík

Chceli by ste chovať ryby alebo aspoň umiestniť pár rybičiek do vášho jazierka. Aké podmienky je nutné dodržať, ako sa postarať o jazero aj ryby. Ktoré ryby sú vhodné na chov v rôznych podmienkach. Chcete vytvoriť uzavretý cyklus medzi chovom rýb a zeleninovou záhradou. Dá sa to za pomoci akvapónie.

9. Webinár: Čistenie vody, toalety

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač

V tomto webinári sa dozviete o tom, ako čistiť odpadovú vodu v súlade s legislatívou. Aj o tom, ako odpadovej vode predchádzať napríklad využitím kompostovacích toaliet.

10. Webinár: Vegetačné strechy, vertikálna zeleň

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Jozef Fekiač, Viliam Vnuk

Fascinujú vás tzv. zelené strechy? Rozdiely v technológiach realizácie extenzívnych a intenzívnych vegetačných striech. Postup realizácie pri jednoduchej extenzívnej streche. Ako dotvoriť nevyhnutné ukončovacie detaily.

11. Webinár: Vodné tipy a triky

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Jozef Fekiač, Viliam Vnuk

V tomto webinári sa dozviete, ako s minimom nákladov ohrievať teplú vodu, ako sa vysporiadať so zamŕzajcou vodou v zime - či už pre zvieratá alebo v záhradných ventiloch. Ako si rozvrhnúť zavlažovanie v záhrade a veľa drobných rád a postrehov.

12. Webinár: Studne a pitná voda

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Martin Margetín, Viliam Vnuk

Radi by ste sú nechali urobiť studňu alebo už studňu máte a chcete vedieť, ako ju správne vyčistiť? Aké sú možnosti pri vŕtaní studní, rozdiely v technológiách. Ako zistiť vhodné miesto na pozemku. Možnosti čerpania v studniach. Údržba a čistenie existujúcich studní.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Odporúčaná literatúra a videá zdarma

Príručka Dažďové záhrady

Cieľom príručky je odovzdať teoretické poznatky a praktické skúsenosti, ktoré počas realizácie účastníci projektu (žiaci, pedagógovia, verejnosť, koordinátori projektu) získali. Zároveň vás chceme inšpirovať užitočnými informáciami ohľadne práce s vodou a príkladmi dažďových záhrad z našej krajiny i zo sveta. Príručka prináša námety ako zrealizovať environmentálnu výchovu v prepojení s inými predmetmi a praktickými krokmi so zameraním na témy voda, klíma, rozumné hospodárenie s vodou, dažďové záhrady, ktoré sú veľmi dobrou prevenciou pred povodňami a suchom. Zároveň tieto biotopy priaznivo ovplyvňujú klímu daného miesta. https://skola.permakultura.sk/dazdova-zahrada-prirucka/

Príručka Dažďové záhrady od organizácie Ľudia a voda https://www.ludiaavoda.sk/data/files/98_manual_dazdove_zahrady_kravcik.pdf

Sucho začína tam, kde končí život v pôde

Prednáška: Ing. Jaroslav Záhora

O dialogu, který probíha mezi kořeny rostlin a půdou a o nezbytnosti tento dialog podporovat šetrným hospodařením. Prezentované poznatky byly získány i na základě experimentů realizovaných v rámci projektu INTEKO ATCZ42 (program Interreg AT-CZ), který byl zaměřen na inovativní technologie kompostování. Hlavním cílem projektu bylo popsat mechanismy těsnější spolupráce rostlin s půdními mikroorganismy směřující k regeneraci půdy a života v ní, které lze nastartovat přídavkem kompostu, tedy nejkvalitnější a současně stabilizované organické látky. S videem souvisí text Diskriminace ekosystémových služeb průmyslovými hnojivy - viz: https://aa.ecn.cz/img_upload/5c056690...

Voda v krajine

Prednáška: Ing. Patricia Pavlovská
(festival PermakultÚra v meste, Zvolen 2017):

Základy permakultúrneho dizajnu a práce s kľúčovými dizajnom v krajine tak, aby ste vedeli zachytiť čo najviac vody na svojich pozemkoch.(Keyline design).  Vymedzenie základných pojmov používaných pre prácu s vodu v krajine. Vymedzenie základných postupov, techník pre prácu s vodou.

Nechaj pôdu žiť

Dokument Nech půdu žít poutavým způsobem seznamuje širokou veřejnost s nezastupitelnou rolí půdních organismů na tvorbě půdních agregátů, a tím i na utváření vlastností půdy. Připomíná význam žížal a způsoby navracení organické hmoty do půdy. Překvapuje sdělením o „obchodování“ mezi kořeny rostlin a mikroby. Objasňuje podmínky šíření pancířníků, chvostoskoků, mnohonožek, stonožek a dalších zástupců edafonu.
Vznik, údržba a správné fungování půdy není možné bez půdních organismů. Armáda mikrobů i drobných půdních živočichů je tak naším nejlepším spojencem, který navíc pracuje zadarmo a zcela spolehlivě. Proto se vyplatí pečovat o půdu a krajinu takovým způsobem, abychom jim v tom nebránili. Ušetří nám spoustu nákladů a starostí. Pomáhají totiž řešit tak zásadní problémy, jakými jsou výživa lidstva nebo klimatická změna.

Základy práce s vodou v permakultúre (Anglicky)

Oregon State University Ecampus

Krátka prednáška o tom, ako správne pristupovať k práci s vodou v permakultúrnych projektoch. Názorné ukážky práce s vodou. Spôsoby jej zachytávania a využívania pre svoj dizajn. Dôsledné pozorovanie systému a práca s vodou na miestach, kde má svoj najvňčší potenciál. To znamená aktívne využívanie gravitácie ako sily, ktorá pracuje pre nás zadarmo.

Základy o vode na Zemi

Síce školácke učivo ale tvorí základ pochopenia práce s vodou. Pozrite sz základné údaje o množstve vody na zemeguli. Koľko pitnej vody máme a ako ju využívame?

Klimatické zariadenie má poruchu

Dokumentárny film, Slovensko, 2005

Slovenský, už pomerne starý ale stále dosť aktuálny, dokument, ktorý približuje to, ako sa civilizácia a poľnohospodárstvo podieľa na súčasnej klimatickej zmene a emisiách skleníkových plynov. Hovorí, prečo je neudržateľné budovať betónové lúky na úkor zelene, jednoducho vysvetľuje dôležitosť rastlinstva pre klímu a hovorí aj o nezodpovednom hospodárstve.

Predstavuje možnosti riešení, ktoré su cenovo dostupné a súčasne často pomerne "inžiniersky jednoduché", bez betónových priehrad ...