Festival Permakultúra v meste

Témou 10. ročníka bude: ETIKA

Festival Permakultúra v meste je originálnym podujatím, ktoré ponúka bohatý program prednášok, diskusií, sprievodných podujatí a najmä príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o tému permakultúry, sebestačnosti, života v súlade s prírodou. Festival permakultúry na Slovensku ponúka každoročne rôznorodé prednášky odborníkov od ovocinárov až po sociológov, ktoré sa dotýkajú nie len samotnej permakultúry, ale aj iných oblastí života. Je to podujatie, na ktorom majú návštevníci možnosť dozvedieť sa viac o permakultúre, o ľuďoch, ktorí ňou žijú a uplatňujú ju v praxi a tí, ktorí sa permakultúre venujú, majú možnosť sa stretnúť navzájom.

Názov Permakultúra v meste dostal festival podľa miesta konania, nie podľa toho, že by sa na ňom hovorilo len o mestskej permakultúre. Spektrum preberaných tém je každoročne pestré a snaží sa pokryť čo najširší záber permakultúry a jej filozofie.

Pozrite si program, fotogalérie a prednášky z minulých ročníkov a vytvoríte si ucelený obraz aj o festivale Permakultúra v meste. Nezabudnite si nás pridať na facebooku

roh hojnosti

Roh hojnosti je ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje počas festivalu permakultúry na Slovensku. Ide o ocenenie za výrazný prínos k rozvoju permakultúry na Slovensku. Roh hojnosti je obrazom naplnenia permakultúrnej etiky vo forme zdieľania prebytkov. Napĺňa sa preto počas samotného festivalu darmi od ľudí, ktorí na festival prinesú produkty, o ktoré sa chcú podeliť.

Ak aj vy chcete prispieť do rohu hojnosti svojím darčekom, prineste na festival malú pozornosť, nech je darček pre oceneného skutočne pestrý. Môže to byť čerstvé či sušené ovocie, zelenina, oriešky a produkty z nich, váš drobný výrobok alebo iná vec, ktorá môže potešiť.

Naše aktivity na festivale

Už teraz, počas príprav na festival, sa k nám môžete pripojiť ako dobrovoľníci a stať sa súčasťou festivalu ako organizátori. Pripravujeme pre vás aktivity, o ktorých budeme informovať tejto stránke ako aj na stránke festivalu.

KONZULTÁCIE PROJEKTOV

Konzultácie poskytneme bezodplatne. Na konzultáciu bude mať každý záujemca k dispozícii 20 minút v presne vyčlenenom čase medzi 15:30-16:30.

Čo ponúkame:
♥ Odborné rady
♥ Pohľad na celkový dizajn okom skúsených dizajnérov
♥ Inšpirácie na použitie technológií a postupov
♥ Výber/ návrh primeraných riešení
♥ Poradenstvo o krajine a prírodných podmienkach limitujúcich váš projekt
♥ Zodpovedanie najpodstanejších otázok a upozornenie na väčšie chyby

Čo získate:
♥ Nové vhľady do situácie
♥ Prehľad o nových trendoch
♥ Osobné kontakty na skúsených permakultúrnych dizajnérov
♥ Istotu, že postupujete k želanému výsledku
♥ Reálny obraz o časovej, materiálnej a finančnej náročnosti projektu
♥ Ušetríte zdĺhavé hľadanie technológií a postupov

Aké podklady si treba pripraviť:
Nákres v mierke 1:100 so zaznačenými existujúcimi prvkami vrátane stavieb
Max. 5 fotografií miesta (aj širšieho okolia)
Vízia, čo chcete dosiahnuť (3 vety)
Otázky na dizajnéra

Všetky podklady zašlite prostredníctvom formulára najneskôr do 31.3.2023.
Mapu-nákres v mierke si doneste so sebou na festival. Ďalšie fotky, príp. krátke video prineste so sebou na USB kľúči.

V prípade potreby nás kontaktujte na adrese: paulina.urdova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0902 227 258.
Organizátor si vyhradzuje právo na výber 6 projektov, ktoré budú odkonzultované na festivale.
Projektom, ktoré nebudú vybrané na konzultáciu na festivale, ponúkame platené online konzultácie.