Naša vízia

Škola permakultúry - PEAR (Permaculture Academy & Reserch)

 je inštitúcia so zameraním na vzdelávanie a výchovu k REGENERÁCII KRAJINY a ĽUDSKÉHO SPOLOČENSTVA.

Ponúkame:
- zmysluplné riešenia pre život
- vedomosti overené skúsenosťami
- vzájomnú podporu, spoluprácu a spolupatričnosť
- cestu k vlastnej zodpovednosti a prosperite
- zvedomovanie skutočných hodnôt

Inšpirujeme sa! Pomáhame si! Podporujeme sa! S radosťou ...