Náš tím

Ing. Patricia Pavlovská, DPD.

Garant školy, lektorka

Permakultúra, permakultúrny dizajn, záhradná tvorba, krajinotvorba

Permakultúra je môj život. Vlastne od malička nepoznám nič iné. Celé detstvo som počúvala o rozvoji bioregiónov, o krajšom svete pre všetkých, o tom že v komunite ľudí, ktorí vás obklopujú sa dá žiť zmysluplne a uvedomelo. Môj otec, známy ako "permakultúrny pionier v Československu" roky pracoval na čističke odpadových vôd, kde prišiel s mnohými skvelými permakultúrnymi riešeniami ako narábať s vodou v krajine.

Zo mňa vyrástla permakultúrna dizajnérka, ktorá vyštudovala krajinnú architektúru. Počas svojej dizajnérskej praxe som pomáhala zakladať viaceré školské a komunitné záhrady (MedoUka Medovarce, Múzeum BVS Bratislava, Devínska Nová Ves, Jakubovo námestie v BA, Balkán Zvolen, MŠ Pukanec, ZŠ Hrušov a mnoho ďalších) a ekocentrá (Polomy Zaježová a Sosna).
Už viac ako 20 rokov sa zaoberám rôznymi permakultúrnymi prístupmi a učím ich ostatných. Vždy je čo nové objavovať, zdokonaľovať a posúvať hranice. Tak aj teraz sme sa rozhodli posunúť ďalej a zo záhradnej architektúru a navrhovania permakultúrnych projektov sa posúvame k vytvoreniu Školy permakultúry, ktorá bude nielen učiť, ale hlavne inšpirovať k zmenám.


Ing. Martin Pavlovský

Spoluzakladateľ školy, lektor, administrátor

Permakultúra, architektúra, vodné systémy, slobodné firmy, komunity

Prázdniny a väčšinu víkendov som pobehoval po maličkej dedine, kde bývali moji starí rodičia. Gazdovali. Chovali zvieratá a väčšinu zeleniny si dopestovali. Keď bolo potrebné nachystať drevo na zimu, či kosiť trávu pre zvieratá, zberať zemiaky, zišla sa rodina a pracovalo sa spolu. Vychutnával som si domáce maslo, mlieko, mäsko, zemiaky, kyslú kapustu alebo inú zeleninu, maliny, černice, huby z hory, a aj ryby z rieky, a pritom som si uvedomoval, čo všetko za tým je. Strednú školu som vyštudoval Elektrotechnickú priemyslovku a vysokú TU v Košiciach, na fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Umelá Inteligencia.

V roku 2011 som absolvoval Úplný Permakultúrny Dizajnérsky kurz a to malo pre mňa ďalekosiahle dôsledky. Tam sa mi pospájali súvislosti. Zistil som, že permakultúrna etika a princípy sú mi veľmi blízke. Uvedomil som si, aké kvantum ľudí žije podľa týchto zásad a spôsob, akým to robia má filipa, rovnako tak, ako som to videl pri činoch môjho dedka. Dovtedy som žil klasicky, ako rádový zamestnanec vo veľkej firme, býval v prenajatom byte a po večeroch a víkendoch intenzívne vyháňal prázdno, čo som zažíval v práci. Začal som žiť a pracovať s Patriciou, kúpil som 3ha neudržiavaného pozemku a začal sadiť stromy, kríky, zeleninu a stavať dom, teda budovať domov pre našu rodinku. Odvtedy študujem, zúčastňujem sa prednášok, kurzov, workshopov ohľadom staviteľstva, permakultúry, ekológie. Som učiacim sa permakultúrnym lektorom.


Mgr. Lucia Pašková

Spoluzakladateľka školy, investorka

Zastupujem na Slovensku značku CURAPROX - snažíme sa o trvalé udržanie zdravého chrupu Slovákov. Vyrástla som v Starej Turej a prácu v záhrade som dlho nenávidela. Po niekoľkých rokoch života v Bratislave na Obchodnej ulici som sa rozhodla premeniť náš spoločný dvor na príjemné miesto. Tiež som nechcela, aby si moje dieťa myslelo, že zelenina vzniká v obchode. Preto som sa v 2009 prihlásila na víkendový kurz permakultúrneho dizajnu v Brdárke. Permakultúra ma oslovila natoľko, že po pár rokoch som absolvovala aj dizajnérsky kurz, aby som si mohla sama naprojektovať záhradu pri našom dome v Modre.

Nemám zatiaľ priestor venovať sa permakultúre na plný úväzok, o to radšej podporujem ľudí, ktorí to robia. Pevne verím, že do 2027 bude permakultúrne vzdelávanie zavedené na všetkých základných školách a Slovensko sa preto stane ešte lepšou krajinou na život. Naša škola k tomu vo výraznej miere prispeje.


Marcel Antal

Lektor a organizátor kurzov

Včelárstvo, semenárenie

Pochádzam z Revúcej, malého mesta na Gemeri, ktoré je známe ako Mesto prvého slovenského gymnázia. Menej známe už je, že tu na sklonku 19. stroročia vznikla Vzájomná pomocnica a tiež prvý Potravný spolok na Slovensku; obe inštitúcie s cieľom lokálnej svojpomoci zveľaďovať životy zapojených. A na sklonku storočia dvadsiateho opäť tu vzniká permakultúrne hnutie...
Keď som v auguste 1999 absolvoval úvodný kurz permakultúry pod vedením revúčana Karola Končka, netušil som, ako tento kurz ovplyvní môj život. „Nájdi si svoje miesto v programe Zeme“, bolo heslo, s ktorým sme sa na kurze lúčili. Lektori kurzu „nasmerovali osobnú loď“ a odovzdali kormidlo do našich rúk. Odchádzali sme s podrobnou mapou v sebe. A nabrali sme radostný dych, zhlboka sa nadýchli, tak, aby sme mohli fúkať do plachiet. Nielen našich plachiet.

V roku 2004 som sa i s priateľmi presťahoval na vidiek a následne sa venoval založeniu a fungovaniu združenia Alter Nativa v obci Brdárka; v rámci jeho misie som pomohol (a stále pomáham) zorganizovať niekoľko fakt dobrých kurzov permakultúry, rozdistribuovať stovky kníh o permakultúre a vydať niekoľko kníh o prírodnom staviteľstve či permakultúre samotnej. Okrem týchto bohumilých činností venujem tu a teraz najviac priestoru mojej milej rodine a staroslivosti o včely v našej poctivej včelárskej farme či pestovaniu rastlín i pre semená.
Prečo to celé robím? Lebo v tom vidím zmysel. Mám pocit, že permakultúra mi dokáže poskytnúť všetky odpovede na všetky otázky a to logicky, nenásilne a príjemným spôsobom.

A čo mám najradšej? Užitočné prepojenia!


Ing. Paulína Urdová

Dizajnérka a lektorka

Záhrada, školy

Som absolventka kurzu Lektor ďalšieho vzdelávania v roku 2015 a absolventka Úplného kurzu permakultúrneho dizajnu v roku 2018. Vyštudovala som gymnázium a Elektrotechnickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, odbor rádiotechnika. Technickým štúdiom podporená logika a vedomosti o spájaní jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku, ako je to napríklad pri rádiostaniciach, mi umožňujú lepšie chápať širšie súvislosti, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Viem, že podobnosť rádiostanice s ekosystémom nie je náhodná. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Vážim si krajinu, v ktorej žijem. Lásku k Zemi som dostala do vienka v rodine - najmä od babičky a mojich rodičov. Chodila som na turistiku, liezla som na skaly a veľmi rýchlo aj do jaskýň, prešla som celé Slovensko. Krása, ktorú mi Matka Zem odhalila, ma napĺňa láskou k nej. Od roku 1995 sme spolu s manželom budovali miesto pre život našej rodiny, našich detí. Veľa som čítala, hľadala najlepšie spôsoby, ako žiť v súlade s prírodou. Som bohatšia o mnohé vedomosti a zručnosti získané pri pestovaní zeleniny, drobného ovocia, pri budovaní rôznych záhradných prvkov. Mnoho vecí som robila inak. Keď sa ma na to ľudia pýtali, objavila som v sebe učiteľský talent. Začala som spolupracovať s občianskymi združeniami, so školami, aj s bežnými ľuďmi, ktorí hľadali cestu „bez chémie“. Nadobudla som veľa skúseností s lektorskou prácou, so všetkými vekovými kategóriami a založila úspešnú neziskovú organizáciu Eviana.

Teší ma sprevádzať ľudí na ich ceste životom. Viem, že veci a procesy môžeme usporiadať tak, aby sme žili život v harmónii a radosti.


Ing. Hedviga Gulová

Lektorka

Zeleninárstvo, predaj z dvora, ekonomika fariem

Som pestovateľkou rôznorodej zeleniny a ovocia popri práci učiteľa a realizátora projektov pre mládež a študentov v poľnohospodárskej oblasti. Obe oblasti prepájam v tom, že vediem mladých ľudí k potrebe vedieť si vypestovať vlastnú zeleninu a jedlo a zároveň si vedieť vážiť prácu iných. Pestovanú zeleninu a ovocie ďalej spracovávam do podoby zaujímavých produktov bez konzervantov s potvrdením prirodzenej chuti suroviny. Moja práca je mojim koníčkom a relaxom, teším sa, že moje produkty ľuďom chutia.


Martin Gavalier

Lektor a organizátor kurzov

Vyrastal som v Štrbe, vo veľkom kruhu rodiny, v dedinskom a gazdovskom prostredí. Odjakživa ma priťahovali kultúry, ktorých život bol úzko spätý s prírodou. Stále verím, že práve Príroda je náš najväčší učiteľ. Zaujímam sa o kozmológiu prírodných národov, kultúrne dedičstvo a sedliacky rozum našich predkov. Rád objavujem, ako táto prastará múdrosť môže byť užitočná, ba až nevyhnutná v dnešnej dobe. Hodnoty a životný štýl „mainstreamu“ mi boli vždy nejako cudzie, a tak som roku 2004 založil o.z. ARTKRUHAgentúra rozvoja tradícií, kultúry, remesla, umenia a harmónieV Prenčove, kde žijem, rekonštruujeme živé múzeum – Čierna kuchyňa, a budujeme Škôlňu – centrum kreativity a neformálneho vzdelávania. V tomto duchu organizujeme rôzne medzinárodné vzdelávacie aktivity.

Keď som sa stretol s Permakultúrou, hneď som vedel, že sme si blízki príbuzní. S Paťou a Tinom som sa stretol na rýchlokurze v Banskej Štiavnici a neskôr som absolvoval PDC. V poslednej dobe sa aktívne venujem komunitne orientovanej projektovej metodológii „Dragon Dreaming“. Som rád, že týmto môžem aj ja prispieť k tomu, aby sa sen Školy permakultúry stával skutočnosťou a aby si tak uvedomelý životný štýl zvolilo čo najviac ľudí.


Ing. Klára Mydliarová

Grafička a lektorka

dizajn, grafika, záhradná architektúra

Narodila som sa na Liptove, na  strednej škole som vyštudovala Propagačnú grafiku, na vysokej škole potom Krajinnú a záhradnú architektúru. V obidvoch odboroch podnikám pod značkou Laruu, kde moja práca je aj mojim koníčkom. Ako záhradná architektka sa teoreticky venujem permakultúre už dlhší čas. Až na úplnom kurze permakultúrneho dizajnu v roku 2017 som sa však naozaj utvrdila v tom, že práve toto je cesta, ktorou sa chcem ďalej uberať, a to nielen profesionálne. Verím, že permakultúra a jej všade aplikovateľné princípy ma s mojou rodinou budú sprevádzať pri každodennom živote a viesť pri budovaní a užívaní si spoločného rodinného projektu. Tým je spojenie nášho minimalistického bývania so záhradou, ale aj spoločným podnikaním v tom, čo nás s partnerom najviac baví.
V Škole permakultúry sa venujem vizuálnemu spracovaniu rôznych propagačných materiálov a teším sa, že tak môžem prispieť k zviditeľneniu tak unikátneho projektu. Dúfam, že ako člen tímu budem mať čo ponúknuť aj naďalej v rámci dlhodobej spolupráce, o to viac sa teším na ďalšie kontinuálne vzdelávanie, ktoré plánujem absolvovať ako študent.

Ing. Sylvia Koreňová

Lektorka

Permakultúrny dizajn, deti v permakultúre, pôda

Permakultúra je láska.
Keď s ňou človek začne, nie je cesty späť. Pre mňa je to to „pravé orechové“. Osobne som najskôr držala v rukách permakultúrny dizajn našej rodinnej záhrady a až potom sa začala zaujímať, prečo je taký, aký je. Preto moja cesta viedla akosi prirodzene na Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, ktorý som absolvovala v roku 2020. A tak som s permakultúrou začala a už pri nej zostala.
Som podpornou lektorkou na Úplnom kurze permakultúrneho dizajnu. Tiež som jednou z lektoriek kurzu Permakultúra pre učiteľov. Podieľam sa aj na realizácii kurzu Záhradník. Pôvodne som stredoškolská učiteľka, odborných ekonomických predmetov, ktorá zo vzdelávania odišla a okľukou sa k nemu vrátila cez založenie komunitnej školy a cez milovanú Školu permakultúry.
Rada na svet okolo seba pozerám optikou permakultúrnej etiky. Princípy permakultúry sú mi nesmierne blízke, pretože sa dajú uplatniť v ktorejkoľvek oblasti života. Najviac ich prínos vidím v nazeraní na proces edukácie.
Mojou obľúbenou je téma „pôda“. Tenká vrstva biosféry, ktorou je potiahnutá naša planéta, a od ktorej závisí náš život. Neprestávam žasnúť nad spoluprácou rastlín a pôdy a všetkého, čo sa v nej ukrýva.
Ako by povedala líška malého princa: „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“


Marianna Piršelová

Lektorka

marketing, permakultúrny dizajn

Láska ku všetkému živému je mojou témou odkedy sa pamätám. Vždy som zachraňovala a kŕmila všetky zvery z ulice, na sídlisku som zachraňovala zeleň, kde sa dalo a už od detstva som citlivá na každú nespravodlivosť a nesúlad. Posledných 10 rokov intenzívne vnímam klimatickú zmenu, uvedomujem si jej dopady na planétu, zvieratá a ľudí. Ale hlavne vďaka mojim dvom synom pociťujem zodpovednosť za to, v akom svete budú žiť ďalšie generácie. Toto všetko sa pretavilo do mojich pracovných aj dobrovoľníckych aktivít. Permakultúru vnímam ako komplexnú odpoveď na praktické aj filozofické aspekty môjho bytia. Permakultúra má pre mňa odpovede ako žiť šetrne voči prírode, ako sa aktívne zapojiť do aktivít na zmiernenie dopadov zmeny klímy. Či už na svojej záhrade, kde ukazujem návštevníkom permakultúrne riešenia v rámci komentovaných prehliadok, alebo dizajnovaním záhrad a lektorovaním permakultúry a jej propagácii.


Sveťa Kuzderová

Lektorka

marketing, pôda

Pochádzam z Košíc, kde som sa narodila, vyrastala a aj pôsobím vo vlastnej obchodnej firme. Veľkú časť detstva som strávila u babičky na dedine, kde som nadšene pomáhala v obrovskej záhrade, na dvore plnom zvierat a vo vinohrade. Vždy som mala veľký záujem o záhradu, okrasnú aj úžitkovú. Moje záhradníčenie v dospelosti bolo súhrnom skúseností od babičky, prečítaných kníh, pokusov, omylov a pravdaže aj úspechov. Všetko mi do seba zaklaplo, keď si ma našla Permakultúra. Zamilovala som sa do nej. Od jesene roku 2018 cez malý párvíkendový kurz o permakultúre nabralo naše vzájomné zoznamovanie intenzívne obrátky. Festival, stretnutia s permakultúrnikmi, knihy, videá, a v máji 2019 absolvovanie veľkého kurzu permakultúrneho dizajnu. Zažívala som nespočet zimomriavkových AHA-momentov, nachádzala som nové vhľady, prepojenia a súvislosti. Moje nadšenie rástlo, prejavila som záujem šíriť permakultúrny život do celého sveta, nasávala som ho na dalších kurzoch školy, na exkurziách po zrealizovaných zahradách, pomáhala som s prípravou pred kurzami, s dizajnami pre klientov a tak sa to akosi prirodzene vyvynulo, že som sa stala členom tímu. Momentálne prinášam podnikateľský vhľad do chodu školy, píšem články, pomáham s obsahom noviniek, s webom, s marketingom a som k dispozícii kde čo treba a viem.


Katarína Trizuliaková

Lektorka

predprojektová príprava, vnímanie a regenerácia krajiny, génius loci

Keď som si vyberala strednú školu, hľadala som takú, aby som nemala 8 – hodinový, pevný, pracovný čas. Záhradníctvo mi prišlo ako dobré riešenie, lebo som sa rada hrabala v pôde. Keď som si vyberala vysokú školu, chcela som takú, kde pochopím, o čom sú staré mýty a legendy. Krajinná ekológia mi prišla ako dobré riešenie, lebo tam sa dozviem, o čom je boh vetra a genius loci. Keď som skautovala, zaujímala ma práca so skoro a čerstvo dospelými. Keď som si po materskej hľadala zamestnanie, učiť na strednej škole poľnohospodárskej mi prišlo ako dobré riešenie. Keď ma vyčerpalo zamestnanie učiteľky v štátnej škole, Škola permakultúry mi prišla ako dobré riešenie. Permakultúra považuje problém za začiatok dobrodružstva na konci, ktorého je riešenie. Cestu od problému k riešeniu považujem za zmysel života. Života, ktorý sa oplatí cítiť a vnímať, ktorý vytvára vzťahy a spojenia. Vzniká synergia medzi človekom a jeho prostredím aj medzi ľuďmi navzájom. A celé sa to deje uprostred tanca vzťahov a procesov a štruktúr a čo ja viem čoho ešte.


Mgr. Jana Šimončičová

Administrácia, komunikácia so zákazníkmi

Permakultúru som objavila pred pár rokmi. Bolo to také postupné priateľstvo - ako som hľadala alternatívy k nezadržateľnému nárastu odpadkov všade, na uliciach v meste, na prechádzke v prírode. Začala som si študovať literatúru, ktorej je neúrekom a sledovať rôznych permaľudí. Permakultúrne princípy ma inšpirujú, dávajú mi odpovede na otázku ako zmeniť život tak aby sme z environmentálneho aj spoločenského hľadiska predišli katastrofe. Veľmi ma baví, že permakultúra ponúka správanie, ktoré je zároveň efektívne, zdravé a prírodné, užitočné ale aj estetické a radostné. Zdá sa mi, že svet musí prejsť revolúciou, minimálne duchovnou a ľudia si musia uvedomiť, že sú iba súčasťou skladačky a nie vrcholkom pyramídy.

V Škole permakultúry pracujem ako administrátorka pre spracovanie informácií, pre kontakt so zákazníkmi a študentami našich kurzov, webinárov. Spolupripravujem obsah príspevkov na sociálnych sieťach, newslettera a webstránky. Projekt spriateľených organizácií/komunít, ktoré sledujú podobný cieľ, sa mi zdá dobrým príkladom pre akékoľvek fungovanie ľudí. A okrem iného aj snaha poskytovať profesionálne informácie, ktoré su podporené praxou. Práca pre tento projekt je mojou kvapkou v mori pre snáď uvedomelejšiu civilizáciu.