Klimatická dielňa
Selanka, Moravské Lieskové
14.-22.8.2021

Píšem tento príspevok za seba, Paulu, Paulínku.
Dostala som pozvanie ako lektorka permakultúry: spraviť Úvod do permakultúry – dvojdňový intenzívny kurz. „Tam nesmiem chýbať“, prebehlo mi mysľou. A hneď na to: „Po teórii musí nasledovať praktikum, inak sú to len prázdne reči a klímu to nezmení!“

Tak som sa ponúkla na celý pobyt. „Super!“, znelo z druhej strany. Dohodli sme si denne 2 x 2 hodiny dielne pre účastníkov na pozemku Lucie a Vlada, domácich, u ktorých Klimadielňa hosťovala. Ďalej už o tom neviem písať v príbehu. Nasledovala transcendencia – nadskutočnosť, nadzmyselnosť; čo leží za rozumovou a zmyslovou skúsenosťou; nadzmyselné, nadskutočné…

Do môjho denníka som si jednotlivé dni zaznamenala takto:
Bázeň… pokora… poznanie… dôvera… komunitka… neha… úcta… človečina… partnerstvo… radosť… vznešenosť… láska… úprimnosť… šťastie… spolužitie… vnímanie… ustrnutie… očarenie… zázrak… údiv… pravda… domov… spoznanie… čaro… domovina… jemnosť… krasota… novota… spoločnosť… mladosť… vášeň… precitnutie…

Rýľ… pílka… vidly… mulč… tehly… kliešte… motyka… nálety… fúrik… tráva… seno… hrable… vtáčnice… slivky… rukavice… popol… plot… kamene… šípky… nožnice… peň…

Archetypy… prírodné vzory… synchronicita… okraje… dospelosť… separačná toaleta… kompost… stohovanie… individuácia… detstvo… dážďovky… dizajn… výsadba… puberta… biodiverzita… starecká múdrosť… blázon… otvorené srdce…

Počúvať… uvedomovať si tisíce väzieb… rozvíjať seba… byť bdelý… spoločná cesta… sledovať ostatných… počúvať… vnímať smer… vrstvy spoločnosti… hovoriť o sebe… pozorovať… spoločenstvo… zrelosť osobnosti… okraje… komunikovať… hranice… otvorené srdce…

Minulosť… spolubytie… jednota… najsilnejšie objatie… neha… láska… istota… srdce… prítomnosť… stisk… čarokrása… pevnosť… večnosť… spomienka… vytrvanie… hĺbka… poklad… zaľúbenie… oheň… duša… budúcnosť… sila… žiara… odvaha… priznanie… nespútanosť… jedinečnosť… spomienka…

Kráľovná… detstvo… život… romantika… citlivosť… princezná… život… vášeň… puberta… rytieri… žiarivosť… život… dospelosť… skúsenosť… práca… život… priateľstvo… cit… bdelá prítomnosť… vedomá minulosť… život… odvaha… chrabrosť… hravosť… život… smrť… pocity… vládca… kráľovstvo… staroba…

Kruh… pevnosť… muž… dostávam… som… je… hlava… sila… existencia… sme… ste… sú… ruky… odhodlanie… istota… beriem si… dávam… odvaha… bytosť… dotyk srdca… žena… láska… bytie… rozmanitosť… si… odovzdávam… človek…

Čo si z Klimatickej dielne odnášam?

Potvrdenie, že to, čo robím a ako to robím má zmysel. Potvrdenie, že svet je v poriadku, pretože ľudia sa menia na človeka. Uistenie, že permakultúra mení postoje a má nástroje, ako v každej situácii nájsť pozitívne riešenie.

Na čom budem pracovať najbližší rok?

Pripravím si pomôcky pre názornú ukážku, koľko máme pitnej vody a čo s ňou robíme (vedro, pohár, lyžičku, hovienko) a detto pre pôdu, na ktorej pestujeme potraviny.

Vymyslím a pripravím Kurz o pôde s Ľubom Marhavým v Škole permakultúry.

Čo by som chcela spraviť, ak by som mala neobmedzené možnosti a prostriedky?

Budem žiť, milovať a pracovať v zdraví tisíc rokov. Potrebujem k tomu iba vás, ľudí.

 

Autorkou textu je Paulína Urdová, lektorka Školy permakultúry a permakultúrna dizajnérka (V Škole permakultúry lektorovala webinár Mokrade a dažďová záhrada, webinár Ako (ne)kompostovať, webinár Záhrada na balkóne, webinár Jedlý živý plot, záhradnícky seriál Budúca úroda už teraz a ďalšie.).