Ako to vnímali iní

Marcel Antal (Učiteľský kurz permakultúry 2020)

Učiteľský kurz ma naplnil radosťou a šťastím. Od začiatku pre mňa predstavoval dve silné roviny, prvá bola: zbohatnúť a druhá: priniesť bohatstvo. Obe sa mi naplnili po okraj.
Zbohatol som v zručnostiach lektorských. Hoc vediac to, uvedomil som si aké dôležité je viesť lekcie v jasnosti a vedomí cieľa, veselo a interaktívne spolu so vzdelávanými. Ako odchovanec socialistických vzdelávacích metód (sú v spoločnosti stále prítomné!) som iba ťažko hľadal cestu k pravým istotám vo mne a tomu, že dokážete niečo odovzdať iným iba ak ste si skutočne istý, a ak ste v bezpečí tejto istoty. Potom sa to už nezadrháva, už sa to sype.
Druhá rovina pre mňa znamenala viac ako tá prvá: priniesť bohatstvo v podobe nových lektorov permakultúry do sveta, ktorý ich zúfalo potrebuje. Malých veľkých ľudí, ktorí denne viac, či menej dôrazne podsúvajú riešenia na skutočnú regeneráciu myslí ľudí. Nech už je to v ktorejkoľvek oblasti, vôňa ktorú svojimi počinmi prinášajú, dlho ostáva v miestach ich výskytu. Zvláštna nezabudnuteľná vôňa cnosti, ktorá veje i proti vetru.
Musím ešte pripomenúť ďalšie dôležité faktory s kurzom spojené, priam rodinná atmosféra absolventov - dizajnérov, kde viete, že ste s ľuďmi (aj keď doteraz nepoznanými), s ktorými nemusíte riešiť balast "každodenného života", ale ísť k jadrovým veciam Podstaty. Krásne prostredie rozvíjajúcej sa farmy, dokonalej vo svojich posunoch (pre miestnych drobných, pre cezpoľných však veľkých) i v každodenných výzvach bytia. A nepochybne lektorka s veľkým L, ktorá so zanietením a jasnosťou odovzdala zo seba kusisko skúseností, aby rástli a rozvíjali sa ďalej.
Jednoducho win-win-win. Ako permakultúra.


Klára Mydliarová (Učiteľský kurz permakultúry 2020)

Keďže sa venujem navrhovaniu prírodných záhrad, často sa stretávam s klientami, ktorý buď o permakultúre vôbec nepočuli alebo majú len útržkovité či zmätočné informácie. Tiež som bola viackrát oslovená s požiadavkou na prednášanie o permakultúre v mojom okolí. Už dlhšie som si uvedomovala hendikep na mojej strane a to nie v množstve vedomostí, ktoré o permakultúre mám, ale v spôsobe akým ich podávam ďalej. Na kurz som sa prihlásila, aby som sa naučila zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom podať témy, ktoré sú pre mňa tak dôležité a sprevádzajú ma každodenným životom. Tento kurz bol pre mňa naozaj jedinečný, pretože ma naučil spracovať v podstate akúkoľvek tému do úžasne zaujímavej, pútavej a zábavnej podoby, tak aby si poslucháči odniesli nielen vedomosti, ale rovno aj praktické zručnosti. Pri tomto spôsobe kreatívneho ,,lektorovania", kde sú študenti vtiahnutý priamo do témy, nemám pochybnosti o tom, že odovzdané ostane zapísané nielen v šedej mozgovej kôre ale aj srdciach všetkých zúčastnených 😀

Paulína Urdová (Učiteľský kurz permakultúry 2020)

Na učiteľský kurz som sa prihlásila, pretože som mala dlhoročné skúsenosti s lektorovaním environmentálnych tém a tiež niektorých tém v permakultúre. Cítila som však, že potrebujem metodické podkutie, pretože lektorovať permakultúru považujem za veľmi zodpovedné. Učiteľský kurz bol výborne rozvrhnutý do niekoľkých dní a dal mi možnosť praktického cvičenia pred permakultúrnym publikom. Tí, čo tam boli so mnou, tí vedia, že som doslova ronila slzy, aké bolo ťažké pohnúť sa z miesta, odhaliť, kde robím chyby, vymyslieť CIEĽ - teda o čo mi vlastne ide pri vzdelávaní. Teraz, s odstupom iba konštatujem: na učiteľskom kurze s excelentnou učiteľkou Patríciou som získala pokoj v duši! To je to najviac, čo som si želala. Chodím si spokojne po svete a s radosťou a profesionálnou istotou zvládam témy, ku ktorým ma permakultúrny svet pozýva. Z hĺbky duše ďakujem.

Marta Ločová (kurz Ovocinár 2019)

Som hobby ovocinárka, záhradníčka, momentálne už na dôchodku, ale permakultúra a ovocné stromy sú súčasťou môjho každodenného bytia. Pred absolvovaním kurzu v Prenčove som žiaden iný ovocinársky kurz nenavštívila, mala som však naštudovanú odbornú literatúru a dlhoročné skúsenosti vo vlastnej záhrade. Účasť na kurze Ovocinár mi priniesla sebavedomie, ucelila a doplnila vedomosti, ktoré som už mala. Po príchode z kurzu domov som ihneď začala s jarným rezom svojich stromov, aj 40-ročných jabloní. A bola som schopná získané vedomosti z kurzu ihneď posúvať ďalším záhradkárom, ktorí k nám na záhradu prichádzajú a majú záujem o prírodné záhradkárčenie.
Čo sa týka organizácie kurzu, usporiadateľov a lektora, mala som len pozitívne zážitky. Každý z nich odovzdal kurzistom všetko, čo vedel a odovzdal to od srdca ale zároveň profesionálne. Na celom tíme ľudí, ktorý nám kurz pripravoval, od organizátora Martina Gavaliera, Školy Permakultúry, cez kuchárov, po lektora Bruna Jakubca si cením vysokú odbornosť, obrovskú prax, srdečnosť, priateľský rodinný prístup. Jednoznačne som z kurzu odišla motivovaná, nadšená, múdrejšia a s kontaktmi na nových kamarátov.
Odporúčam tento kurz tým záhradkárom, ovocinárom, ktorí majú záujem o ucelené vedomosti overené praxou z ovocinárstva podporujúceho ekológiu a prírodu

Katka Janík-Benkovská (kurz Permakultúrny dizajn 2019)

Na úplný kurz permakultúrneho designu som sa prihlásila hlavne preto, aby som sa naučila ako si vytvoriť permakultúrny design mojej záhrady. Avšak už po prvom víkende som ostala veľmi prekvapená (v tom najlepšom zmysle), že kurz nie je len o navrhovaní záhrad, ale že je o živote ako takom. Permakultúra ako filozofia, ako životný štýl. Kurz ma naučil rozmýšľať v širšom kontexte, spájať si súvislosti a hlavne sa učím preberať zodpovednosť za každé jedno moje rozhodnutie. Okrem toho veľmi pozitívne hodnotím lektorov, ktorí svoj zápal pre danú vec preniesli na nás všetkých, ubytovanie v krásnom prostredí a fantastické jedlo 🙂 No a poznanie, že v tom človek nie je sám, bolo pre mňa veľmi potešujúce. Som veľmi rada, že som sa zúčastnila a spoznala skvelých ľudí. Kurz odporúčam úplne všetkým!

Dušan Kepko (kurz Permakultúrny dizajn 2019)

Permakultúra? Tak to bol pre mňa hádam aj životný zlom! V minulosti tento pojem vo mne evokoval skôr naivnú či nezodpovednú predstavu u hŕstky ľudí ako zmeniť zaužívaný životný štýl. Je úsmevné, že naivný a asi nezdravo racionálny som bol skôr ja 🙂

Dôvod prečo sa k myšlienke permakultúry chcem čo najviac priblížiť je pragmatický. Cesta sa začala nevinným „hospodárením“ na statku po starých rodičoch. Pri prvých krokoch som pociťoval okrem veľkej zodpovednosti aj potrebu kontinuálneho pokračovania v práci mojich predkov. Cítil som, že každý krok môjho snaženia by mal mať aj sekundárny úžitok. Zmysel nielen pre mňa, ale aj pre okolie. Cítil som, že touto cestou sa neizolujem, ale vstupujem do vzťahu so svojím životným prostredím s myšlienkou, že ja som ten, kto je na jeho zákonitostiach závislý. A čím bude tento vzťah intenzívnejší, tým bude aj radostnejší.

Preto som sa o problematiku permakultúry začal viac zaujímať. Prečítal som rôzne knihy, pozrel si filmy, ale chýbalo mi uchopenie celej problematiky. Chýbali mi jednoducho základy a logika spájať si súvislosti. Z tohto bludného kruhu sa mi podarilo vyjsť vďaka kurzu permakultúrneho dizajnu. Áno, TO bolo presne to, čo som hľadal a otvorilo mi to neúrekom možností. Moja myseľ je vďačná.

Strávil som priateľský čas obklopený otvorenými súputníkmi a skvelými lektormi. Dnes by som sa podobných kurzov neváhal zúčastniť! Ďakujem.


Sash Alexandra (kurz Permakultúrny dizajn 2019)

Prirodzenosť a dôvera.
Tieto slová sa mi spájajú s tým, ako som permakultúru pochopila ja. Kurz permakultúrneho dizajnu mi pomohol pochopiť príncípy fungovania prírody, prvkov, systémov a života na Zemi vôbec. Pomohol mi uchopiť teóriu a prax v jednom celku. Ako jedno bez druhého nefunguje tak, ako má. To, čo môžeme urobiť, je začať každý od seba a prevziať plnú zodpovednosť za život v nás a okolo nás. Odporúčam každému, kto cíti, že potrebuje urobiť zmenu sám v sebe. Ale aj tým, ktorí nemajú potrebu zmeny (ona sa aj tak udeje), takže každému.
Patricia je úžasná lektorka a žena, ktorá Vám prehovorí do duše a “donúti” vás konať a zamýšľať sa nad tým čo, ako a prečo konáte. Pre mňa osobne, to bola silná skúsenosť, z ktorej stále čerpám ako vedomostne, aj prakticky - na záhradke, v osobnom živote, na pracovisku, v kľude i v chaose. Permakultúrne princípy sa dajú navnímať a používať v každej oblasti života, keď sme vedomí pri tom, čo robíme.
Moje pochopenie: myšlienka = zodpovednosť = čin
Plus ešte môj dodatok: Strava bola výborná, spoluučenci sa stali mojimi priateľmi a prostredie, v ktorom sa to celé odohrávalo bolo očarujúce zvukovo aj vizuálne, t.j. všetky zmysly boli uspokojené. :)”

Martin Gavalier (kurz Permakultúrny dizajn 2018)

Tento kurz vrelo odporúčam všetkým, ktorí si uvedomujú potrebnú zmenu hodnôt, postojov a životného štýlu aktuálneho “mainstreemu”. Verím, že tak ako ja po kurze nadobudnete nový pohľad  nie len na svoju záhradu ale aj na svet -na vodu, na pôdu, na všetko živé i zdanlivo neživé. Uvedomíte si širšie súvislosti vzájomných vzťahov v prírode, ale aj medzi vami a okolím. Získate nástroje na to ako tvoriť ohľaduplné a harmonické prostredie pre spoločný život človeka, rastlín i zvierat. Navyše sa zoznámite s ďalšími, ktorí vám potvrdia, že v tom celom na svete nie ste sami. 🙂


Lenka Bystrianska (kurz Permakultúrny dizajn 2018)

S permakultúrou som sa stretla pred niekoľkými rokmi už na inom kurze. Od toho dňa ma myšlienky permakultúry sprevádzajú stále. Najskôr som ich považovala za úžasný nástroj na rozumné usporiadanie pozemku a zeleninových záhonov. Ako som sa niekoľkokrát zúčastnila Festivalu Permakultúra v meste videla som, že je tam toho ďaleko viac. A preto som sa rozhodla prihlásiť na tento kurz. Chcela som poznať a rozumieť súvislostiam a princípom, ktoré ma obklopujú. Chcela som vedieť navrhnúť svoj pozemok tak, aby to malo hlavu aj pätu. A to sa podarilo.
Vďaka kurzu vidím, že rovnako ako aj v interakcii medzi ľuďmi, tak aj v prírode každá akcia zákonite prinesie reakciu. Počnúc malým zásahom do zeleninovej záhrady, cez nepremyslený výrub stromov niekoľko kilometrov ďaleko od nášho pozemku, končiac prevážaním potravín z druhého konca sveta. Všetko spolu súvisí a práve tieto súvislosti sa mi začali odkrývať počas kurzu. Skvelá tvorivá skupina ľudí, ktorá sa zišla na kurze, srdeční Brdárčania, ktorí nám vytvárali úžasné zázemie a inšpirovali nás vlastným životom a predovšetkým skvelí Patrícia a Tino, ktorí svojou dlhoročnou prácou šíria krásne myšlienky permakultúry – toto všetko spolu vytvorilo neopakovateľný kokteil pocitov, ktoré v nás budú rezonovať ešte dlho. Myslím, že sa oplatí tento kurz absolvovať, lebo sa dotkne nielen vašej mysle, ale predovšetkým vašej duše a ja som veľmi vďačná za to, že som sa ho mohla zúčastniť.

Róbert Bystriansky (kurz Permakultúrny dizajn 2018)

Permakultúru považujem za jednu z mála skutočne funkčných spôsobov ako zachrániť Zem.  Permakultúra by sa mala vyučovať v školách, už na základnej škole, mala by byť súčasťou výchovy detí v rodinách. Samotný Kurz Permakultúrneho dizajnu pod vedením skúsených lektorov  Patrície Černákovej a Martina Pavlovského mi pomohol pozrieť sa na svet inými očami. Naučil ma vidieť súvislosti medzi prírodou a životom v našej dobe. Fascinovali ma permakultúrne princípy, ich jednoduchosť a funkčnosť. Lekcie uložené do jednotlivých blokov (víkendov) sú zaujímavé obsahom, ktoré umocnili výklady prednášajúcich. Toto považujem za obrovský rozdiel medzi čítaním kníh a účasťou na kurze.
Kurz Permakultúrneho dizajnu bol pre mňa nielen vynikajúco strávený čas, ale aj kurz osobnostného rozvoja. Naučil som sa pozrieť sa do zrkadla, naučil som sa počúvať, naučil som sa tešiť sa z maličkostí, vážiť si prácu iných, spoznal som veľa zaujímavých ľudí.... toto je pre mňa bonus, ktorý som na tomto kurze nečakal a nehľadal. Ďakujem.

Paulína Urdová (kurz Permakultúrny dizajn 2018) - pestovateľka, lektorka

S permakoltúrou som prišla do kontaktu veľmi dávno. Už v roku 2001 po jedinej Paťkinej prednáške som bola taká nadšená, že som okamžite začala navrhovať jednu školskú záhradu. Potom prišli ďalšie a ďalšie, pracovala som veľa so školami a s verejnosťou.
Kupovala a čítala som všetky knihy, ktoré v češtine a slovenčine o permakultúre vyšli. Som záhradkárka, zeleninárka a pestujem hlavne drobné ovocie, takže permakultúrne princípy a prvky som v záhrade uplatňovala. Postupne, ako nám s manželom začali pribúdať záhrady, potom orná pôda a ako nám pribúdali rôčky, uvedomila som si, že urobiť permakultúrny dizajn na vlastný dôchodkový život je pre mňa obrovské sústo a potrebujem pomoc. Na kurz som sa chystala hádam 5 rokov. V roku 2018 som sa prihlásila aj preto, že chcem permakultúru šíriť aj ako lektorka environmentálnej výchovy a vzdelávania, najmä medzi seniormi.
Od úvodnej polhodinky kurzu až po záverečnú prezentáciu som na kurze dostávala stále nové a nové informácie, každou vetou sa vo mne prehlbovalo presvedčenie, že som na veľmi dobrom mieste s veľmi dobrými ľuďmi. Želám si byť dobrým človekom a permakultúra je cesta, ako spoznať hodnoty - hodnotu pôdy, vody, slnka, vzduchu, hodnotu včiel, dobrých susedov a priateľov, hodnotu života. Hodnotu lásky Matky Zeme. Hodnotu, akou je pre Slovensko Paťka Černáková. Ďakujem Tinovi a všetkým, ktorí ju podporujú.
Teraz mám dizajn aktívneho seniorského obdobia vlastného života na milovanom Gemeri s názvom Usadlosť Helenka. Som šťastná a chcem byť dobrým človekom.


Jozef Fekiač (kurz Permakultúrny dizajn 2012)

V dobe, keď som absolvoval Úplný kurz permakultúrneho dizajnu som hľadal vyšší zmysel života, chcel som robiť niečo s prírodou ale nevedel ako to uchopiť, chcel som byť prínosom, ale nevedel ako. Čítal som permakultúrnu literatúru, ale teraz viem objektívne posúdiť, že som si vytvoril veľmi skreslený obraz o permakultúre.
Kurz bol tým najsilnejším impulzom, ktorý mi na jednej strane spojil nazbierané faktické informácie do systematického a zmysluplného celku tak aby som ich vedel použiť, vyvrátil mýty, ktoré som vo svojom snílkovskom období nazbieral, ale zato nevyvrátil moje ideály. Tie práve naopak dostali reálnejšiu podobu a Patricia, ako energická lektorka, ma nabila tak, že mi pomohla vyjsť z apatie voči tomuto svetu a začať konať tak, aby som sa živil vecami, ktoré majú zmysel a dokázal to robiť najlepšie ako ja viem.
Aby sa človek stal záhradníkom, musí robiť veľa v záhrade, aby sa stal staviteľom, musí veľa stavať, aby sa stal vedúcou osobnosťou, musí veľa pracovať s ľuďmi. Ale ak to chce človek robiť zmysluplne a systematicky, rozumieť širším súvislostiam, zažiť pocit podpornej komunity, tak Úplný kurz permakultúrneho dizajnu je nevyhnutná súčasť tejto cesty.


Klára & Jakub Mydliarovci (kurz Permakultúrny dizajn 2017)

Kurzu permakultúrneho dizajnu sme sa zúčastnili ako pár, ktorý spolu pracuje v odbore Krajinnej a záhradnej architektúry. Permakultúre sme sa teoreticky začali venovať už nejaký čas pred kurzom a keďže ten je určený pre širokú verejnosť a teda aj úplných začiatočníkov, mali sme obavy, že niekoľko prvých lekcií by mohlo byť pre nás len akýmsi suchým opakovaním. Musíme však povedať, že naše obavy sa rozplynuli už po prvých minútach kurzu. Lekcie sú výborne vystavané, lektori veľmi pútaví a každá jedna minúta je nabitá zaujímavými informáciami podloženými príkladmi z praxe. Praktická časť kurzu výborne dopĺňa teoretické lekcie. Na kurze sa stretli ľudia rôznych vekových kategórií a z rozdielnych pracovných prostredí. Preto musíme najviac vyzdvihnúť motiváciu, ktorou nás lektori zásobili a prácu v kolektíve, kde si po krátkom čase každý našiel dôležité miesto vo svojej pracovnej skupine a mohol byť prínosom pre spoločný cieľ, v tomto prípade PK dizajn. V neposlednej rade chceme vyzdvihnúť výbornú starostlivosť o účastníkov, či už ide o krásne ubytovanie, vynikajúcu a výdatnú stravu alebo priateľskú atmosféru. Všetkým, čo nad účasťou ešte váhajú vrelo odporúčame!

 


Barbora Chomová (kurz Permakultúrny dizajn 2015)

Zúčastnila som sa viacerých kurzov na Slovensku a aj v Čechách, ale kurz Permakultúry na Brdárke pod vedením Patricie bol jednoznačne najlepší.
Jeho úspech je v tom, že je praktický. Netrávite čas len počúvaním prednášajúcich, ale všetko si vyskúšate a po jeho absolvovaní si dokážete sami nielen urobiť kvalitný dizajn, ale si ho aj zrealizovať. Dávam mu 10 z 10. ?

Jozef Garaj (kurz Permakultúrny dizajn 2017)

Kurz permakultúry pre mňa vo všeobecnosti znamenal konečne začiatok plnenia si sna o tom, že chcem vedieť o permakultúre viac a urobiť niečo pre seba, pre svet, prírodu. Znamenal pre mňa otvorenie očí, vstúpenie do okruhu úžasných uvedomelých a prirodzených ľudí, znamenal pre mňa vstup na cestu po ktorej chcem ísť, pretože cítim, že je to niečo prirodzené v zmysle hodnôt, ktoré vyznávam.
Z praktického hľadiska je kurz permakultúry nekonečný zdroj dôležitých, praktických a overených informácií, inšpirácií, dôležitých kontaktov, možnosť stretnutia skutočných odborníkov vo svojej oblasti, ktorí sú nadšení svojou prácou, svojím spôsobom je to aj strata falošných ilúzií a opätovné získanie takých skutočných, uskutočniteľných. Je to ale aj nádherne a produktívne strávený čas s ľuďmi, s ktorými Vás spája omnoho viac, ako len slovíčko permakultúra.


Jana Adamová (kurz Permakultúrny dizajn 2015)

Priam povznášajúce pre mňa bolo počúvať, vnímať, zažívať a uvedomovať si ich v mnohých-premnohých kontextoch. Ako keby sa mi počas toho kurzu kamienok po kamienku zhmotňovala životná filozofia, ktorou sa snažím žiť (áno, aj s nesmiernym množstvom pochybení), len som ju dovtedy nemala takto sformulovanú... a už vôbec som si nemyslela, že sa mi tak výstižne a osobne prihovára. Fascinujúce pre mňa doteraz je, že aj po 2 rokoch od skončenia kurzu, hoci nepracujem priamo v oblasti záhradnej architektúry, mi niekoľkokrát do mesiaca veľmi jasne naskakujú rôzne princípy a uvedomenia, čo som na kurze získala, nesmierne trefne mi zapadajú a sú užitočné pre moje aktuálne situácie v pracovnom či osobnom živote.
Excelentní lektori a spomedzi nich to všetko korunovala, prepájala a spájala Paťa do zmysluplných celkov, ktoré do seba ďalej zapadali a spolu sme stavali niečo úžasné. Spolužiaci - skvelí ľudia z rôznych kútov Slovenska i odlišného fachu, kde s niektorými sa naďalej stretávame a obohacujeme si životy.


Silvia Hanusová (kurz Permakultúrny dizajn 2017)

Kurz PK som absolvovala a skutožne ma veľmi milo prekvapil. Množstvo nápadov, zábavy a informacií...Skvelí ľudia, rodinná atmosféra a motivujúci lektori urobili z neho úžasný zážitok. Ťažko opísať pár vetami - treba zažiť! Každý víkend sme odchádzali nadšení a 'infikovaní' víziou uvedomelejšieho života a chuťou prenášať poznatky do praxe. Veľmi mi pomohol rozšíriť obzory a vedomosti aj v záhradnej architektúre. Odporúčam všetkým!!!


Zuzana Kiripolská (kurz Permakultúrny dizajn 2015)

Permakultúrny kurz mi poskytol ucelený a zmysluplný pohľad na systém fungovania a dizajnovania prírodných záhrad. Uvedomila som si, že i ten najmenší a zdanlivo bezvýznamný faktor, môže byť veľmi dôležitý. Všetko sa mi spojilo v jednu veľkú mozaiku, ktorá sa skladá z rozmanitých kúskov, úplne odlišných a pri tom každý ma svoj význam. a ak by akýkoľvek kúsok z tejto mozaiky vypadol, nebolo by to ono a niečo by tam stále chýbalo. Kurz mi tiež umožnil poznať skvelých ľudí, podobného naladenia a presvedčenia. Čo je tiež veľmi dôležité, lebo si uvedomujete, že v tom nie ste samy 🙂


Adam Kováčik (kurz Permakultúrny dizajn 2012)

Kurz permakultúry bol pre mňa odpoveďou na mnohé otázky ktoré som sa dovtedy vlastne ani nepýtal... 🙂 Najprv som sa chcel vzdelať hlavne v ekologickom záhradkárčení a v malej miere v potravinovej sebestačnosti. Napokon som ale pochopil, že sa jedná hlavne o životné princípy a postoje, ktoré ma naučili dívať sa inak na okolitý svet. Vidieť súvislosti ktoré som predtým nevidel a rešpektovať prírodu v jej dokonalosti. Samozrejme že som potom vedel aj fundovanejšie argumentovať pochybovačom 🙂
Dlhšie sa však už aktívne permakultúre nevenujem a v niektorých veciach skĺzavam do starých koľají... Rozdiel je však v tom, že o tom viem a dokážem sa zastaviť a prehodnotiť svoje konanie. 
Týmto ďakujem aj Patricii, ktorá dokázala svojou oduševnenou výukou vtlačiť informácie hlbšie ako len do hláv... 😉 
 

Magdaléna Pastvová (kurz Permakultúrny dizajn 2015)

Vďaka kurzu Permakultúry som sa naučila viac porozumieť prírode a niektorým procesom v nej. Dal mi to, čo ma na škole nenaučili a niekde hlboko som to asi tušila (lebo to má všetko logiku) ale konečne vďaka kurzu (ktorý som dokonca navštívila dva krát) som našla slová a vysvetlenia, ktoré môžem teraz aplikovať v praxi, nakoľko som vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru. Práve na kurze som našla slová, ktorými keď vysvetlím niečo o prírode zákazníkom, porozumejú tomu, lebo aj ja som tomu porozumela. A tiež spôsoby práce s prírodou, ktoré mi uľahčujú a skvalitňujú život.


Jana Muránska (kurz Permakultúrny dizajn 2013)

Som veľmi rada, že som absolvovala tento kurz, spoznala som úžasných ľudí naladených na rovnakú vlnovú dížku ako som ja. Myslím si, že človek sa veľmi odklonil od prírody a toto je úžasná cesta návratu k prírode, spolupracovať s ňou. V tomto pretechnizovanom svete je to spôsob ako chrániť túto krásnu planétu. Ja osobne sa zatiaľ realizujem len v svojej záhradke pri bytovke, ale intenzívne hľadám pozemok, kde sa budem viac realizovať, cesta je trochu zložitejšia (stále robím ekonomku) ale verím, že sa mi to splní. Pozitívne a permakultúrne ovplyvňujem aj svojho syna (19 r.), ktorý je veľmi naklonený takémuto spôsobu života. Takže už si teraz vychovávam svojho pokračovateľa : )