Permakultúrny dizajn

Trvanie
90 vyučoacích Hodín
4 x predlžený víkend
Termíny
Brdárka (RV)
od 27.3.2020
27.-29.3./8.-10./29.-31.5.
vypredané!
Prenčov (BS) - Hrušov (VK)
od 18.9.2020
18.-20.9./9.-11.10./6.-8.11./27.-29.11
CENA KURZU je  725 €
Zahŕňa:
- lektorné
- študijné materiály
- ubytovanie
- plná penzia
Hlavní lektori

Permakulúrny dizajn

Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu
celosvetovej organizácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho
prostredia. Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course /
certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designers manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie medzinároného kurzu je minimálne 72 hodín.  Náš kurz má 90 hodín.
Kurz Permakultúrny dizajn je akreditovaný Ministerstvom školstva SR s možnosťou absolvovania cez program RE-PAS v rámci UPSVaR pre nezamesnaných vedených na UPSVaR.

Po absolvovaní kurzu permakultúrneho dizajnu by mal byť účastník schopný nadizajnovať svoj pozemok priestorovo, časovo aj finančne a doviesť ho tak k hojnosti. Tiež sa môže rozhodnúť vydať náročnejšou, ale o to zaujímavejšou cestou a stať sa učiteľom permakultúrneho dizajnu, byť aktívny ako konzultant alebo/a dizajnovať pozemky iným ľuďom a krajinu vo svojej oblasti.
Kurz Permakultúrneho dizajnu je investícia do seba, do svojho života, vzdelania, zdravia a budúcnosti. V cene kurzu sú zahrnuté okrem samotnej výučby špičkových lektorov aj odborné publikácie, fantastická zdravá strava, ubytovanie v príjemnom prostredí a tiež veľmi veľa vecí, ktoré sú rozhodne k nezaplateniu. Je to napríklad osobný individuálny prístup, priama praktická skúsenosť, zážitková, teda ľahko zapamätateľná výučba, zanietenosť a energia lektorov, priama aplikovateľnosť vzniknutých projektov do praxe, príjemná tímová práca a množstvo veľmi dôležitých skúseností a hodnotných kontaktov.

Chcete vedieť, čo o kurze povedali študenti, ktorí ho absolvovali? Prečítajte si ich názory na: http://skola.permakultura.sk/nahliadni/ako-to- vnimali-ini/

Tento kurz sa na Slovensku osvedčil rozdelený do štyroch blokov, výučba prebieha počas štyroch predĺžených víkendov so zhruba mesačným odstupom. Vďaka tomuto odstupu majú študenti možnosť absorbovať množstvo informácií získaných za víkend, doštudovať si rôzne prepojené oblasti (geológiu, biológiu a pod.), najmä však - pracovať na návrhu zadaného pozemku.

Podmienky pre absolvovanie kurzu

Pre prihlásenie sa do kurzu Permakultúrny dizajn nepotrebujete žiadne špeciálne skúsenosti s permakultúrou ani predošlé špecializované vzdelanie. Kurz je nastavený tak, aby sa účastníci, ktorí sa už s témou bližšie stretli ako i úplní začiatočníci, rýchlo zladili a spoločne prechádzali jednotlivými lekciami bez toho, aby sa nudili alebo, naopak, sa zasekli. Špecifické potreby pre kurz Vám budú oznámené po zaregistrovaní sa na kurz (napr. čo si priniesť, ako sa obliecť, podmienky ubytovania a stravy, doprava a pod.).

Lekcie

Kurz vedie garant kurzu Ing. Patricia Černáková, diplomovaná permakultúrna dizajnérka. Pod jej vedením je spolulektor Ing. Bruno Jakubec (krajinotvorba, ovocinárstvo) a ďalší prizvaní externí lektori, ktorí sú uvedení špecificky pre každý kurz pre jednotlivé tematické okruhy. Presné informácie sú dostupné v kalendári akcií http://skola.permakultura.sk/udalosti/
Kurz pozostáva z teoretických lekcií: 45 minútová vyučovacia hodina - okrem klasického vysvetľovania teórie obsahujú aj interaktívne lekcie, skupinovú prácu, diskusie či video-prezentácie (posledne menované zvyčajne ako večerný program). Praktické lekcie naväzujú na prebrané učivo a v exteriéri si teda môžete pod vedením lektorov odskúšať rôzne záhradnícke a stavebné techniky, získať zručnosti potrebné pre pozorovanie a meranie krajiny. Prvý víkend trvá zvyčajne od piatka 13:00 hod. do nedele 14:00 hod.
Každý ďalší turnus sa začína o 9:00 hod. v piatok praktickými lekciami. Kurz je flexibilne nastavený podľa potrieb lektorov, účastníkov a podmienok počasia.

Pre úspešné absolvovanie kurzu Permakultúrneho dizajnu musí účastník:
(pre získanie certifikátu organizácie Permakultura SK a certifikátu o absolvovaní akreditovaného kurzu):
* absolvovať 100% teoretických lekcií (ak sa výnimočne nemôže zúčastniť, dohodne
si s hlavným lektorom náhradu)
* absolvovať minimálne 2 z 3 praktických piatkových doobedí (ak sa výnimočne
nemôže zúčastniť, dohodne si s hlavným lektorom náhradu)
* aktívne sa zapájať do teoretických aj praktických lekcií, plniť stanovené študijné
úlohy
* vypracovať záverečný projekt a prezentovať ho pred lektormi a účastníkmi kurzu –
splniť v ňom základné požiadavky kladené na projekt podľa permakultúrnych
princípov a etiky

Prihlásenie sa na kurz a rezervácie miesta

Oficiálne prihlášky na kurz prostredníctvom formuláru na:
JARNÝ KURZ - Brdárka od 27.3.2020
Formulár pre registráciu na jarný kurz
JESENNÝ KURZ - Hrušov - Prenčov od 18.9.2020
Po oficiálnom prihlásení sa na kurz Vám budú zaslané údaje k platbe a ďalšie potrebné informácie o dianí na Vami vybranom kurze.

Informácie o kurze

Ak máte záujem absolvovať tento kurz a potrebujete viacej informácií:
napíšte nám cez formulár  
alebo môžete kontaktovať aj priamo organizátora:
JARNÝ KURZ - Marcel Antal - marsel@alter-nativa.sk  +421 903 318 499
JESENNÝ KURZ - Martin Gavalier - gavalier@artkruh.org   +421 905 723 958

Zľavy z ceny kurzu

Zľavu si uplatňujte, pokiaľ skutočne máte pocit, že pre vás neexistuje spôsob ako uhradiť plnú sumu.
Individuálna zľava po vzájomnej dohode - ak je cena kurzu jediné, čo Vás od neho odrádza, tak nás kontaktujte a spoločne nájdeme riešenie.

Zľava pre znevýhodnených
(ZŤP, rodičov na materskej, dôchodcov, študentov, či ľudí v núdzi)  -  20 €
Zľava pre manželské či partnerské páry - 50 € / pár
Zľava pokiaľ ste už u nás absolvovali nejaký kurz - 20 €
Možnosť individuálnej zľavy po vzájomnej dohode (napr. splátkový kalendár a pod.)
Možnosť absolvovať cez RE-PAS UPSVaR
Kombinovať môžete max. 2 z týchto zliav podľa vlastného výberu

Sylaby

Úvod do permakultúry
Etika a princípy permakultúry
Proces a metódy dizajnu
Pôda, jej budovanie a ochrana
Kultúrna krajina a jej ochrana
Ovocinárstvo, lesné záhrady
Záhradníctvo a zeleninárstvo
Voda v krajine
Voda v domácnosti a záhrade
Lesy a stromy
Zvieratá v permakultúre
Architektúra a technológie
Mestská permakultúra
Skutočné bohatstvo
Alternatívna ekonomika
Komunity, bioregióny
Praktické lekcie
Tvorba návrhu permakultúrneho projektu
Nácvik dizajnérskych zručností
Skupinová práca a budovanie komunity
Prezentačné techniky a zručnosti
Manuálne zručnosti

benefičná cena kurzu

Umožnite iným absolvovať tento kurz vďaka Vám!
Zaplaťte viacej a podporte konkrétneho človeka, ktorý túži po tomto kurze ale nemá toľko finančných prostriedkov.

darčekový poukaz

Prekvapte Vašich blízkych perfektným darčekom a kúpte im kurz v našej škole.
Vedomosti, zručnosti a kopec zábavy k tomu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľavy z ceny kurzu

Zľava cez RE-PAS až do 424 €
- pre nezamestnaných vedených na UPSVaR -
Vy sami za kurz zaplatíte len 301 €
Pokiaľ máte záujem uchádzať sa o tento typ zľavy - je nutné, aby ste sa chodili v čase prihlásenia sa na kurz aktívne hlásiť na UPSVaR.
Prihlásiť sa do RE-PASu musíte sami v mieste, kam sa chodíte hlásiť.
My Vám zašleme na vyžiadanie tlačivo ku kurzu, ktoré musíte odniesť na Váš UPSVaR.
Ak ste boli už niekedy SZČO - nesmiete mať nikde žiadne podlžnosti voči štátu.