Informácie k možným zľavám

Čo vám vieme ponúknuť my?

Individuálna zľava po vzájomnej dohode
Ak je vaše odhodlanie zúčastniť sa nášho kurzu skutočne silné a cena kurzu jediné, čo vás od neho odrádza aj napriek uplatneniu vyššie spomínanej zľavy, môžete sa prihlásiť do nášho Štipendijného fondu alebo vyplňte prihlášku na zvolený kurz, zakliknite inidivduálnu zľavu a v poznámke nám napíšte vašu ponuku pre barter (služba, produkt, pomoc...).

Zľava z kurzovného poplatku
Zvýhodnenie ceny kurzu si uplatňujte, pokiaľ skutočne máte pocit, že pre vás neexistuje spôsob ako uhradiť plnú sumu.
Ak máte zdravotné obmedzenie, ste rodič na rodičovskej, dôchodca, študent, alebo ste v núdzi, ak ste absolvoval akýkoľvek kurz školy PK, alebo ste členom Permakultúra SK; môžte požiadať o zľavu 7% z ceny kurzu (maximálna finančná hodnota zľavy pre kurz Permakultúrny dizan je 50€).

Splátkový kalendár
Môžete sumu kurzu splácať postupne. Jedinou podmienkou je splatenie celej sumy kurzu pred jeho záverečným dňom.

Čo môžete urobiť vy?

Využitie projektovej podpory
Môžete si skúsiť požiadať o podporu v rámci národného programu Zručnosti pre trh práce, pre zamestnaných i nezamestnaných. Keďže na finančnú podporu požiadaním nevzniká právny nárok, prosím zamyslite sa aj nad tým, akú časť ceny kurzu by ste boli schopní uhradiť sami, prípadne ako by ste si účasť na kurz dofinancovali.

Darovacia výzva (napr. narodeninová)
Darovaciu výzvu môžete urobiť pre seba alebo pre niekoho iného. Oslovte svoje okolie, aby vám pomohli zúčastniť sa vytúženého vzdelávania.