Za horami, za dolami, tam, kde končia Karpaty, na kopci zo sopečného prachu. Tam, na Pavlovského staji, bola raz jedna Permapárty. Zišli sa tu dizajnéri a ich rodiny z celej krajiny. Okrem toho, že piekli chlieb, lebo kvások je ako kompost - živý, nadýchaný, voňavý a plný mikroorganizmov (MO), aktivovali aj pôdne mikroorganizmy, lebo je to ten istý princíp. Tenučká vrstvička lesnej pôdy je plná MO, ako kvások. Tieto dokážu časti materskej horniny a mŕtvu organickú hmotu transformovať na živiny pre rastliny.
Živá a životodarná vrstvička medzi čerstvým lesným lístím a pôdou je pokladom pre les. Je to spojenie s miestom, s neživým svetom pod pôdou i s mŕtvymi predkami dnešných stromov. Je základom jeho zdravia a vitality. Odobratím tejto vrstvičky si domov môžeme zobrať kus lesa. Kus jeho života. Vezmeme si to ako zlodeji? Rýchlo, bezohľadne a koľko unesieme? Alebo si to berieme ako dar od susedia, od bohatého gazdu - pokojne, s úctou a vďačnosťou, prijímame kúsok chleba na cestu domov?
Vtedy, na Permapárty si dizajnéri neodoberali pôdne MO. Doniesli si už hotové „silo“ (lesné MO namnožené v sude s melasou a otrubami). Vtedy, na Permapárty „silo“ aktivovali. Do starej pančuchy dali hmotu zo sila a zaviazali (aby otruby neplávali v roztoku a neupchávali krhlu, keď budú polievať).

Pančuchu dali do suda s vodou, pridali kremelinu a mlieko. Kremelina je nespevnená hornina (ak je spevnená volá sa diatomit), ktorá vznikla zo schránok jednoduchých rias – rozsievok. Na Slovensku vznikala hlavne v čase soptenia sopiek, kedy bolo vo vodách malých jazierok veľa SiO2 (kremeň, čo ešte nebol kameň). Preto môže kremelina obsahovať aj veľký podiel sopečného prachu, ílu, piesku a pod. Všimli ste si? Permapárty bola na kopci zo sopečného prachu.
Kremelina tvorí minerálny podiel - náhradnú materskú horninu pre mikroorganizmy v sude. Oproti sopečnému prachu má kremelina tú výhodu, že maličké schránky rozsievok majú veľký povrch a tak sa tam „prilepí“ viac MO. Úlohu kremeliny v pohode zastane aj sopečný prach, ktorý má menší povrch častíc, ale zato má zvyčajne viac rozdieľných minerálnych látok, z ktorých vplyvom mikroorganizmov vzniknú budúce živiny.
Mlieko v sude podporí baktérie mliečneho kvasenia – silnú skupinu uvoľňovačov živín.
Dizajnéri prikryli sud tak, aby vzduch prúdil - handrou. Občas obsah v sude premiešali, aby sa k MO dostal vzduch. Mohli ho aj prevdušňovať ako akvárium, ale tentokrát to robili bez kompresora. Po dvoch dňoch bolo na povrchu tekutiny vidieť povlak a voňal ako „víno“. Na tretí deň bol zázrak hotový, pripravený na polievanie záhrady.

Mikroorganizmy v roztoku sa polievaním dostanú na listy i na pôdu. Osídlia prostredie rastliny a budú ju posilňovať. Rastlina už nebude na všetko sama. Tak ako ani my nie sme sami, lebo naše črevné baktérie sú s nami stále. MO si budú s koreňmi živých rastlín vymieňať živiny, korene im dodajú cukry, ktoré vytvorila rastlina v listoch. Budú na listoch rozkladať „nečistoty“ a tvoriť maličký ekosystémik listu. Ekosystémik plný života, podporujúci svoju rastlinu. Miestečko, kde sa veľmi neuplatnia „hulváti, čo by ju chceli zožrať“, lebo to miestečko je obývané, silné a živé.

Vtedy, počas Permapárty hlavná sezóna zberu úrody z polí a záhonov ešte nezačala. Teraz už je august a žatva v plnom prúde. Ak budú mať rastliny, ktoré zbierame, povrch tela i pôdy osídlený MO, pozberové zvyšky sa budú účinnejšie rozkladať. Aby sa naše záhony viac podobali lesu, môžeme MO doplniť na pôdu vrstvou zo sila a prikryť mulčom. Mulč a pozberové zvyšky sú mŕtve, ako je mŕtve opadané lístie v lese. Pod mŕtvou vrstvou má byť vrstvička plná MO, veselo komunikujúca s pôdou. Taký kvások pre pôdu. Ak sa dotkneme tejto vrstvičky, budeme cítiť to, čo sme cítili v lese, keď sme odoberali MO na silo.
Kolobeh živín v našej pôde sa začne uzdravovať. Chlieb, ktorý nám daroval bohatý sused na cestu, prinesie bohatstvo i nám. S úctou a vďačnosťou budeme na neho spomínať. Spoločne budeme živiť Génia loci (Ducha miesta). Staneme sa jeho súčasťou a všetci budeme jedno.

Článok nadväzuje na text z minulého mesiaca Kváskovanie, kompostovanie a genius loci.

Odporúčané čítanie:
 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/chem/kag/Zam-
Jesenak/DnesnaSkola/dnesna_skola_nov_2015_Potulky_po_Slovensku_s_Karolom_Jesenakom_Co_je_to_zeolit_a_diatomit_a_na_co_sa_pouzivaju.pdf
 J.I.S.Zamora: Manuál o mikrobiote pri remineralizácií v rukách roľníka

Autorka textu a fotografií: Katarína Trizuliaková. Katarína je učiteľka, zanietená krajinárka a aj absolventka kurzu Permakultúrny dizajn. Naživo si ju môžete vypočuť ako lektorku v záznamoch dizajnérskych webinárov: Čítanie krajiny, Biotopy v záhrade alebo Predprojektová príprava.
Ilustračná fotografia: Unsplash.com