Učiteľský kurz permakultúry

Miesto
Hrušov okr. vk
Termín
29.6. - 3.7. 2020
Trvanie
60 vyučovacích hodín
Cena kurzu bude upresnená na základe záujmu
Hlavný lektor

 

lektori:
Paulína Urdová

 

pedagogické minimum pre učiteľov permakultúrnych kurzov

Kurz je učených pre tých, ktorí sa rozhodli ísť dráhou lektora permakultúrnych kurzov alebo chcú získať zručností v lektorovaní pre prednášanie či vedenie workshopov v akejkoľvek téme.
Kurz sa venuje získaniu kompetencií v lektorovaní od prípravy kurzov, cez vedenie, vzdelávanie, výchovu až po vyhodnocovanie kurzu. Zaoberá sa dynamikou kurzu, atmosférou na kurze, formami, metódami, nástrojmi výchovy a vzdelávania dospelých, diagnostike a evaluácii práce študentov a lektorov. Je navrhnutý s ohľadom na špecifické ciele, potreby a formy vzdelávania sa v permakultúre, obzvlášť pri práci s dospelými  (celoživotné vzdelávanie).

Učiteľský kurz je určený pre absolventov PDC kurzu (kurz Permakultúrny dizajn), prípadne absolventov úvodného kurzu permakultúry,  ktorí sa chystajú na kurz Permakultúrny dizajn. Kurz je nevyhnutnou súčasťou nadstavbového vzdelávania sa v permakultúre, ak ste sa rozhodli učiť certifikované kurzy permakultúry - PDC kurz (permakultúrny dizajn), prípadne Úvod do permakultúry a pod.

Pre samostatné lektorovanie PDC kurzov (kurz Permakultúrny dizajn) ako hlavný lektor kurzu musí lektor kurzu ešte dosiahnuť aj titul diplomovaného permakultúrneho dizajnéra, ktorý udeľuje miestna organizácia permakultúry - u nás Permakultura SK.

 

Prihlásenie sa na kurz a cena kurzu

Na cene kurzu práve pracujeme ...

Pre prihlásenie sa na  kurz a zaistenie miesta využite nasledovný prihlasovací  formulár

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať cez  tento  formulár aj telefonicky:
Martin Pavlovský  +421 908 848 634, 
Patricia Pavlovská +421918 525 181

sylaby

základy pedagogiky, adragogiky, gerontologiky
príprava kurzu, ciele, zámery
absolvent a jeho vedomosti, zručnosti a schopnosti
priame a nepriame ciele PK kurzu
Špecifiká permakultúrnych kurzov
tvorba sylabov a rozvrhov
vedenie kurzu, spolupráca tímu, klíma
priebeh vyučovania, dynamika dňa
atmosféra v triede a roly
metódy aktivizujúce, motivujúce, vysvetľujúce, precvičujúce
formy, nástroje vzdelávania a výchovy
pomôcky a vybavenie kurzu
tvorba powerpointových prezentácií a iných softwarových pomôcok
E-learning
didaktické hry a iné interaktívne metódy
Psychológia vo výchove a vzdelávaní
KEMSAK - podpora kreativity
diagnostika a evaluácia kurzu
rozpočtovanie kurzu
Praktické cvičenia: tvorba sylabov, osnov, lekcií, didaktických hier

benefičná cena kurzu

Umožnite iným absolvovať tento kurz vďaka Vám!
Zaplaťte viacej a podporte konkrétneho človeka, ktorý túži po tomto kurze ale nemá toľko finančných prostriedkov.

darčekový poukaz

Prekvapte Vašich blízkych perfektným darčekom a kúpte im kurz v našej škole.
Vedomosti, zručnosti a kopec zábavy k tomu.