Učiteľský kurz permakultúry

V tomto momente sa môžete nezáväzne prihlásiť. Hneď ako budeme mať určený termín, dáme vám vedieť a vy sa môžete rozhodnúť, či sa kurzu zúčastníte.

MIESTO
Hrušov (okres Veľký Krtíš)

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN
sa pripravuje...

CENA
250€

V cene je zahrnuté lektorné a učebné materiály, ubytovanie, strava a občerstvenie.

POČET ÚČASTNÍKOV
Min. 7 - max. 10

Hlavná lektorka

Pedagogické minimum pre učiteľov permakultúrnych kurzov

Kurz je učených pre tých, ktorí sa rozhodli ísť dráhou lektora permakultúrnych kurzov alebo chcú získať zručností v lektorovaní pre prednášanie či vedenie workshopov v akejkoľvek téme.
Kurz sa venuje získaniu kompetencií v lektorovaní od prípravy kurzov, cez vedenie, vzdelávanie, výchovu až po vyhodnocovanie kurzu. Zaoberá sa dynamikou kurzu, atmosférou na kurze, formami, metódami, nástrojmi výchovy a vzdelávania dospelých, diagnostike a evaluácii práce študentov a lektorov. Je navrhnutý s ohľadom na špecifické ciele, potreby a formy vzdelávania sa v permakultúre, obzvlášť pri práci s dospelými  (celoživotné vzdelávanie).

Učiteľský kurz je určený pre absolventov PDC kurzu (kurz Permakultúrny dizajn), prípadne absolventov úvodného kurzu permakultúry, ktorí sa chystajú na kurz Permakultúrny dizajn. Kurz je nevyhnutnou súčasťou nadstavbového vzdelávania sa v permakultúre, ak ste sa rozhodli učiť certifikované kurzy permakultúry - PDC kurz (permakultúrny dizajn), prípadne Úvod do permakultúry a pod.

Pre samostatné lektorovanie PDC kurzov (kurz Permakultúrny dizajn) ako hlavný lektor kurzu musí lektor kurzu ešte dosiahnuť aj titul diplomovaného permakultúrneho dizajnéra, ktorý udeľuje miestna organizácia permakultúry - u nás Permakultura SK.

Praktické informácie

CENA kurzu je 250 €.
V cene je zahrnutá strava, ubytovanie, lektorné, materiály a organizačné náklady.
 • Náplň kurzu zaberá 3 PLNÉ DNI. Zvyčajne sa začína vo štvrtok o 10:00 a končí sa v nedeľu doobeda.
 • Pre účasť na učiteľskom kurze je potrebné mať absolvovaný kurz permakultúrneho dizajnu. Pýtame sa naň v prihláške.
 • Počet účastníkov jedného kurzu je 7-10.
 • Kurz prebieha iba prezenčnou formou.

 

Ak máte záujem absolvovať tento kurz a potrebujete viac informácií NAPÍŠTE NÁM.

Pre prihlásenie sa na kurz a zaistenie miesta prosím vyplňte:

sylaby

 • základy pedagogiky, andragogiky
  príprava kurzu, ciele, zámery, priame a nepriame ciele PK kurzu
  špecifiká permakultúrnych kurzov
  tvorba sylabov a rozvrhov
  vedenie kurzu, spolupráca tímu, klíma
  priebeh vyučovania, dynamika dňa
  atmosféra v triede a roly
  metódy aktivizujúce, motivujúce, vysvetľujúce, precvičujúce
  formy, nástroje vzdelávania a výchovy
  pomôcky a vybavenie kurzu
  didaktické hry a iné interaktívne metódy
  psychológia vo výchove a vzdelávaní
  KEMSAK - podpora kreativity
  diagnostika a evaluácia kurzu
  rozpočtovanie kurzu
  praktické cvičenia - nácvik prednášania, tvorby vyučovania

Ak chcete dostávať pravidelné novinky Školy permakultúry, nastavte si na odber náš NEWSLETTER. Raz mesačne vám dáme vedieť o nových vzdelávaniach a novinkách zo sveta permakultúry.

Ako kurz vnímali iní

KATARÍNA TRIZULIAKOVÁ (UČITEĽSKÝ KURZ 2020)

"Učím už 10 rokov na strednej škole a predtým som roky robila inštruktorku lesných škôl Slovenského skautingu (RLŠ, GILŠ). O učení teda toho viem veľa. Aj tak ma učiteľský kurz potešil a naplnil. Pre učiteľa je podstatné, aby sa nezabudol učiť, aby sa z času na čas ocitol v roli žiaka, aby bol skúšaný… Zatiaľ som sa (ako poslucháčka) nestretla s priateľskejším prostredím. Ak toto prostredie dokážem preniesť do triedy alebo kurzu, permakultúra bude pre mnohých neodolateľná téma."

FREDERIKA ORAVCOVÁ (UČITEĽSKÝ KURZ 2020)

"Pre mňa bol kurz naozaj oči otvárajúci. Na učiteľskom kurze som pochopila, prečo sa mi tak dobre zaryli pod kožu a do srdca znalosti z kurzu permakultúrneho dizajnu. Ak robíme kurz správne, meníme postoje človeka, ovplyvňujeme ho na hodnotovej úrovni a cez emócie dokáže pochopiť svet, ktorý mu predstavujeme. Kurz bol veľmi štruktúrovaný a zároveň praktický. Boli sme hodení do vody, všetko sme si vyskúšali a tak sme sa najviac naučili. Podľa nadobudnutých poznámok a zážitkov viem pristúpiť k akejkoľvek lekcii, workshopu v práci či aj v rámci diskusie s kamošmi."