KURZY

Učiť sa neznamená len sedieť  v lavici a počúvať lektora či bezmyšlienkovite kopírovať získané informácie.
Učiť sa treba naučiť. Naučiť sa vedieť si vybrať to podstatné. Naučiť sa vedomosti správne aplikovať do praxe. Naučiť sa samostatne a so zdravým úsudkom vytvárať si vlastný názor na danú tému.
Učiť sa znamená neustále si posúvať vlastné hranice, mať všetky kanály otvorené, nebáť sa skúmať svet.

Na našich kurzoch spolu s nami spoznáš ako funguje svet okolo nás a spoznáš samého seba v ňom cez všetky svoje zmysly, prostedníctvom rôznych foriem učenia a pod vedením skúsených ľudí z praxe, ktorí ti budú ochotne načúvať a učiť sa od teba.
Lebo učenie je proces obojstranný a učiteľ môže byť súčasne žiakom.

Prihlásenie na Kurz