Celoročný kurz o vode 2021

Celoročný kurz o vode má snahu obsiahnuť celé spektrum prvkov, technológií a postupov potrebných pre vytvorenie uceleného permakultúrneho projektu v rôznych podmienkach prírodných, spoločenských aj ekonomických.

Kurz je tvorený kombináciou on-line webinárov a praktických workshopov na farme Pavlovského staja v Hrušove. Počet účastníkov webinárov je limitovaný na 70. Počet kurzistov na workshopoch je max. 15. Možnosťou je aj zakúpenie si záznamov webinárov. V prípadne nemožnosti absolvovať workshop je možné si pozrieť záznam workshopu.

PRIHLASOVANIE JE OTVORENÉ. Na Celoročný kurz o vode sa môžete prihlásiť kedykoľvek chcete. Zo všetkých webinárov robíme záznamy, takže aj keby ste sa prihlásili neskôr, ľahko to dobehnete.

Na JEDNOTLIVÉ WORKSHOPY bude prihlasovanie otvorené od 1.4.2021. V prípade nekonania sa workshopu
(z dôvodu Covid opatrení) vám peniaze za workshop vrátime v plnej sume.

HARMONOGRAM WEBINAROV a WORKSHOPOV

Sylaby kurzu

Voda v permakultúrnom dizajnE
Pôda - najlepší vodozádržný prvok
Vetrolamy, Protierózne opatrenia
Terénne úpravy v krajine
Prírodné jazerá, mokrade
Jazierka s izoláciami
Nádrže, rozvody vody, systémy
Dažďové záhrady
Studne
Rybníky
Čistenie vody
Vegetačné strechy
Vertikálna zeleň

Pre ďalšie informácie sledujte našu webstránku, našu FB stránku alebo sa staňte odberateľom našich newslettrovDvakrát mesačne vám dáme vedieť o nových vzdelávaniach a novinkách zo sveta permakultúry.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Lektorky a lektori kurzu:

Celoročný kurz o vode tvoria:

Jozef Fekiač
Viliam Vnuk
Martin Kolník
Martin Maršalko
Peter Turček
Martin Margetín

Vierka Vnuková
Juraj Margoč
Patricia Pavlovská
Martin Pavlovský
Paulína Urdová

  • 12 On-line webináre (2,5 hodiny, cez program ZOOM, maximálny počet prihlásených je 70 účastníkov).
    Ak ste ešte ZOOM nepoužívali alebo máte ďalšie otázky ohľadne webinárov, odporúčame si pozrieť Technickú stránku našich webinárov
  • 4 Workshopy (v priebehu apríla až júna, v dĺžke 12 a 20 hodín, v Hrušove na statku Pavlovského staja, maximálny počet účastníkov je 15)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Alternatívy účasti na kurze

Cena kurzu

CELOROČNÝ KURZ O VODE  Výhodná cena: ............. 600 €
12 webinárov, 4 workshopy

JARNÝ BLOK: 7 online webinárov.............................. 80 €

LETNÝ BLOK: 4 workshopy.............................,,........  460 €
Počas workshopov budeme nielen realizovať, ale aj konzultovať a dizajnovať.
V prípade vhodných podmienok budú workshopy trvať   4 - krát po 1 - 2 dni

V cene je lektorné bez ubytovania a stravy (pre 2 dňový variant, s občerstvením pri 1-dňovom variante)
Ak budú pretrvávať COVID opatrenia, budú workshopy jednodňové (bez ubytovania a stravy) s prihliadnutím na hygienu a zdravotnú bezpečnosť
Ak by sa niektorý workshop nemohol uskutočniť z dôvodu COVID opatrení, peniaze vám vrátime v plnej výške.

                              1. Workshop Tvorba dažďovej záhrady  ................ 120 € (pri počte 12 účastníkov)
                              2. Workshop Jazero na kúpanie I .......................... 120 € (pri počte 12 účastníkov)
                              3. Workshop Jazero na kúpanie II................................ 120 € (pri počte 12 účastníkov)
                              4. Workshop Jazero na kúpanie III............................... 120 €  (pri počte 12 účastníkov)

JESENNÝ BLOK:  5 online webinárov ............................ 57 €

WEBINÁRE....................................................... 12 €/webinár
Vzdelávanie s možnosťou klásť otázky počas webinára + učebné materiály

ZÁZNAMY WEBINÁROV.................................... 12 €/záznam
Sprístupnenie záznamu počas 7 dní + učebné materiály
Bez možnosti kladenia otázok.

Nadštandardné služby v podobe konzultácií vlastných vodných systémov si hradíte nad rámec ceny webinára.
Kurzisti, ktorí majú zaplatení celý kurz majú konzultácie v cene po dohode s lektorom

O možnostiach zliav sa informujte cez skolapermakultury@gmail.com.

PRIHLASOVANIE

V prihlasovacích formulároch si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem. V prípade, že máte záujem si potom doobjednať ďalšie diely, nemusíte opätovne vypisovať prihlasovací formulár, stačí ak nám napíšete na skolapermakultury@gmail.com.

PRIHLASOVANIE NA WEBINÁRE, JARNÝ BLOK, JESENNÝ BLOK a ZÁZNAMY

Pre účasť na jednotlivých BLOKOCH a WEBINÁROCH nie sú potrebné žiadne predpoklady, hoci základné znalosti permakultúry a práce s vodou v takýchto systémoch môžu výrazne napomôcť porozumeniu prednášok.

Objednať si ZÁZNAMY webinárov môžete už teraz. Dostupné budú až po odvysielaní celých vzdelávacích blokov (Jarný a Jesenný blok webinárov). Sprístupnené vám budú po úspešnej platbe na sedem dní.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRIHLASOVANIE NA CELÝ KURZ O VODE a WORKSHOPY

Naše WORKSHOPY sú cielené a veľmi praktické. Radi by sme účasť na nich ponúkli najmä tým účastníkom, ktorí nadobudnuté zručnosti reálne uplatnia vo svojich dizajnoch alebo ich budú cielene šíriť ďalej. Sú nielen o praktických zručnostiach a technických informáciach, ale majú aj "kurzový" - učebný charakter.

Ak rozmýšľate nad účasťou na celom kurze alebo workshopoch, zvážte následovné požiadavky na účastníkov:
Časová flexibilita v období apríl - jún 2021. Realizácia workshopov je závislá najmä od počasia a dohodnutej techniky (bager, atp.). Vyhradzujeme si právo určiť dátum a kontaktovať účastníkov workshopov 10 dní pred ich konaním.
Každý účastník musí mať absolvovaný min. Jarný blok Celoročného kurzu o vode (priame vysielanie alebo záznamy). Je nevyhnutné aby všetci rozumeli základom práce s vodou v permakultúrnom dizajne.
Motivačný list. V prihláške nám napíšte prečo je účasť na workshopoch pre Vás kľúčová a podstatná.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Odporúčania pre účasť na kurze

Kurz je nastavený tak, aby prehlboval vedomosti a zručnosti v oblasti práce s vodou v permakultúrnych projektoch.
Nie je naším cieľom prechádzať tému vody od úplných základov, a preto odporúčame každému účastníkovi kurzu, aby pred jeho konaním venoval čas vedomostnej príprave, obzvlášť v základoch permakultúry a permakultúrneho dizajnu.

Pokiaľ ste neabsolvovali Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, kurz Dom a záhrada v duchu permakultúry alebo úvodný kurz permakultúrneho dizajnu, pred začatím kurzu odporúčame naštudovať základné publikácie alebo filmy o permakultúre. Aby ste sa lepšie vnorili do témy vody v permakultúrnom dizajne, pripravili sme pre vás sumár videí vhodných na vzhliadnutie pred tým, než absolvujete tento kurz.

Odporúčanú literatúru a videá nájdete v spodnej časti tejto stránky!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM KURZU

Jarný blok

1. Webinár: Dizajnovanie vodných systémov

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Jozef Fekiač, Patricia Pavlovská, Viliam Vnuk
Záznam webinára, Jarný blok

Význam vody pre krajinu a človeka. Stačí mi na pozemku jazierko? Prečo potrebujeme vedieť veľa o pôde, ak chceme mať funkčný vodný systém? Ako zistím, čo potrebuje môj pozemok v oblasti VODY, aby prosperoval? Čo potrebujem vedieť pre tým, než začnem bagrovať a tvoriť systémy? Zadržiavanie vody v krajine. Vzťah vody a pôdy pre hospodárenie v krajine. Význam "živej pôdy" pôdy pre vodný systém záhrady.

Jednotlivé záznamy budeme sprístupňovať až po odvysielaní celého vzdelávacieho bloku.

2. Webinár: Vetrolamy

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Martin Kolník, Vierka Vnuková
Záznam webinára, Jarný blok

Čo sú to vetrolamy? Hodia sa aj do môjho pozemku? Akými spôsobmi vetrolam prospieva mojej záhrade, môjmu vodnému systému?  Na čo všetko má vplyv vetrolam? Ako vypočítať a navrhnúť vetrolam? Ako si zvoliť dreviny vhodné do vetrolamov v spoločenstve správne vybraných bylinných podrastov.

Jednotlivé záznamy budeme sprístupňovať až po odvysielaní celého vzdelávacieho bloku.

3. Webinár: Terénne úpravy v krajine

Trvanie: 2,5 hodiny + 2,5 hodiny
Lektori: Viliam VnukJozef Fekiač
Záznam webinára (2 časti), Jarný blok

Zadržiavanie vody v krajine. Princípy dizajnu vodných systémov v krajine. Dozviete sa, kedy je vhodné použiť prvky a techniky, ktoré krajinu zavodňujú a kedy narábať s týmito prvakmi opatrne. Ako fungujú kapilári a prečo môže niekedy zásah do svahu aj škodiť vodnému systému. Ako sa správne dizajnujú a realizujú swaly, medze a ďalšie vsakovacie prvky v krajine.

Jednotlivé záznamy budeme sprístupňovať až po odvysielaní celého vzdelávacieho bloku.

4. Webinár: Mokrade a dažďové záhrady

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Paulína Urdová, Patricia Pavlovská
Záznam webinára, Jarný blok

Mokrade ako veľmi významé biotopy v prírode si vieme priniesť aj do svojich záhrad. Význam mokradí pre život a pre prírodnú záhradu. Dažďová voda je čoraz vzácnejšia. Časť vody zo striech zachytíme do zberných nádob, všetku ostatnú zvedieme do dažďovej záhrady, ktorá funguje ako dokonalý filter pre spodnú vodu, očarí nás krásou kvetín a tráv.

Jednotlivé záznamy budeme sprístupňovať až po odvysielaní celého vzdelávacieho bloku.

5. Webinár: Prírodné jazerá

Dátum: 19. apríl 2021      Čas: 17:00 - 19:30
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač
Webinár, Jarný blok

Láka vás jazierko bez fólií? Kedy sa prírodné jazero nedá uskutočniť a kedy je to naopak veľká výhoda? Princípy a podmienky nevyhnutné pre realizáciu prírodných jazier. Postup realizácie prírodného jazera. V prípade záujmu Viliam porozpráva aj trošku o svojich živých vrbových stavbách 🙂

6. Webinár: Kúpacie jazerá

Dátum: 3. máj 2021      Čas: 17:00 - 19:30
Lektori: Jozef Fekiač, Peter Turček
Webinár, Jarný blok

Všetky základné informácie o tom, aké typy jazierok môžeme umiestniť v záhrade a ako ich zrealizovať. Akú fóliu vybrať, kedy a akú technológiu použiť na posilnenie filtrácie, ako a aké rastliny vysadiť. S/ technológie vždy súčasťou jazierok, alebo sa to dá aj bez nich? Akú údržbu vyžaduje jazierko, aby nám prinášala radosť dlhodobo.

7. Webinár: Nádrže a systémy

Dátum: 17. máj 2021      Čas: 17:00 - 19:30
Lektori: Viliam Vnuk, Martin Maršalko
Webinár, Jarný blok

Neustály nárast spevnených plôch spôsobuje pečatenie územia v ľudských sídlach. Tento negatívny trend sa prejavuje zvyšovaním rizika vzniku povodní, či preťažovaním verejných kanalizácií v mestách počas prívalových dažďov. Vhodným technickým riešením sú vsakovacie systémy EKODREN, ktoré sú určené na zadržiavanie dažďovej vody a jej postupnú infiltráciu v mieste jej dopadu. Ich výhodou je možnosť zabudovania nie len v zelených pásoch, ale aj pod spevnenými plochami.

V prihlasovacom formulári si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Letný blok

Workshop: Tvorba dažďovej záhrady

Dátum: 23.-.25. apríl 2021     
Lektori: Paulína Urdová
Workshop + exkurzia, Letný blok

Počas workshopu sa zameriame na tvorbu dažďovej záhrady od jej návrhu, vymerania, terénnych úprav až po výsadbu. Navštívime aj už etablovanú dažď. záhradu v miestnej škole.

Workshop: Jazero na kúpanie 1

Dátum: 29. apríl - 1.máj 2021
Lektori: Jozef Fekiač, Patricia Pavlovská
Workshop + exkurzia, Letný blok

Počas workshopu zameriame jazero a vyznačíme jeho tvar. Pomocou bagra vykopeme jazero s požadovaným tvarom a profilom, vykopeme ryhy pre rúry a šachty, zameriame a dorovnáme potrebné roviny a hladiny, dočistíme výkop.

Workshop: Jazero na kúpanie 2

Dátum: 21.-23. máj 2021
Lektori: Jozef Fekiač, Patricia Pavlovská
Workshop, Letný blok

Počas workshopu natiahneme ochranné geotextílie, jazierkovú fóliu, odsledujeme postup napúšťania vody, navozíme filtračný substrát a realizujeme výsadbu jazera.

Workshop: Jazero na kúpanie 3

Dátum: 11.-.13. jún 2021
Lektori: Jozef Fekiač, Martin Pavlovský
Workshop, Letný blok

Počas workshopu dosadíme v prípade potreby rastliny do filtračnej časti jazierka, doladíme vizuálnu stránku a vybudujeme funkčné prvky na vstup do vody.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Jesenný blok

8. Webinár: Studne a pitná voda

Dátum: 20. september 2021
Lektori: Martin Margetín
Webinár, Jesenný blok

Aké sú možnosti pri vŕtaní studní, rozdiely v technológiách. Ako zistiť vhodné miesto na pozemku. Možnosti čerpania v studniach. Údržba a čistenie existujúcich studní.

9. Webinár: Rybníky, akvaponia

Dátum: 27. september 2021
Lektori: Juraj Margoč, Ingreen
Webinár, Jesenný blok

Chceli by ste chovať ryby alebo aspoň umiestniť pár rybičiek do vášho jazierka. Aké podmienky je nutné dodržať, ako sa postarať o jazero aj ryby. Chcete vytvoriť uzavretý cyklus medzi chovom rýb a zeleninovou záhradou. Dá sa to za pomoci akvapónie.

10. Webinár: Čistenie vody, toalety

Dátum: 11.október 2021
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač
Webinár, Jesenný blok

V tomto webinári sa dozviete o tom, ako čistiť odpadovú vodu v súlade s legislatívou. Aj o tom, ako odpadovej vode predchádzať napríklad využitím kompostovacích toaliet.

11. Webinár: Vegetačné strechy, vertikálna zeleň

Dátum: 18.október 2021
Lektori: Patricia Pavlovská, Viliam Vnuk
Webinár, Jesenný blok

Fascinujú vás tzv. zelené strechy? Rozdiely v technológiach realizácie extenzívnych a intenzívnych vegetačných striech. Postup realizácie pri jednoduchej extenzívnej streche. Ako dotvoriť nevyhnutné ukončovacie detaily.

12. Webinár: Vodné tipy a triky

Dátum: 8.november 2021
Lektori: Jozef Fekiač, Viliam Vnuk, Martin Gavalier
Webinár, Jesenný blok

V tomto webinári sa dozviete, ako s minimom nákladov ohrievať teplú vodu, ako sa vysporiadať so zamŕzajcou vodou v zime - či už pre zvieratá alebo v záhradných ventiloch a veľa drobných rád a postrehov.

V prihlasovacom formulári si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Odporúčaná literatúra a videá

Téma: Permakultúra

PUBLIKÁCIE:

Úvod do permakultúry (Bill Mollison) - česko-slovenský preklad, 1998
Permaculture design manual (Bill Mollison) - anglický originál, 1988

Príručka Dažďové záhradyhttp://skola.permakultura.sk/dazdova-zahrada-prirucka/

 

VIDEÁ:

What is Permaculture? By Bill Mollison, David Holmgren
Základné definície permakultúry v podaní jej "zakladateľov"! Anglický jazyk.

Bill Mollison In Grave Danger of Falling Food, 1989
Základný film o permakultúre od zakladateľa permakultúry Billa Mollisona. Anglický jazyk.
Titulky aj k tomuto filmu, respektíve DABOVANÉ VERZIE na stiahnutie z ULOZTO.sk nájdete na odkliku
http://www.ekozahrady.cz/titulky.htm
Nájdete tam aj seriál Global Gardener 1 - 4 v podaní Billa Mollisona.

Denisa Tomášková - Nejčastější úskalí při permakulturním designování
Základný postup permakultúrneho dizajnu. Český jazyk.

Introduction: The 12 Principles Design of Permaculture By David Holmgren
Základné princípy permakultúry,ktorými sa riadi plánovanie perma-projektu. Anglický jazyk.

The Permaculture Principles
Seriál podľa Davida Holmgrena, venovaný objasneniu permakultúrnych princípov. Anglický jazyk.

 

Téma: Voda

Základy o vode na Zemi

Síce školácke učivo ale tvorí základ pochopenia práce s vodou. Pozrite sz základné údaje o množstve vody na zemeguli. Koľko pitnej vody máme a ako ju využívame?

Voda v krajine

Prednáška: Ing. Patricia Pavlovská
(festival PermakultÚra v meste, Zvolen 2017):

Základy permakultúrneho dizajnu a práce s kľúčovými dizajnom v krajine tak, aby ste vedeli zachytiť čo najviac vody na svojich pozemkoch.(Keyline design).  Vymedzenie základných pojmov používaných pre prácu s vodu v krajine. Vymedzenie základných postupov, techník pre prácu s vodou.

Sucho začína tam, kde končí život v pôde

Prednáška: Ing. Jaroslav Záhora

O dialogu, který probíha mezi kořeny rostlin a půdou a o nezbytnosti tento dialog podporovat šetrným hospodařením. Prezentované poznatky byly získány i na základě experimentů realizovaných v rámci projektu INTEKO ATCZ42 (program Interreg AT-CZ), který byl zaměřen na inovativní technologie kompostování. Hlavním cílem projektu bylo popsat mechanismy těsnější spolupráce rostlin s půdními mikroorganismy směřující k regeneraci půdy a života v ní, které lze nastartovat přídavkem kompostu, tedy nejkvalitnější a současně stabilizované organické látky. S videem souvisí text Diskriminace ekosystémových služeb průmyslovými hnojivy - viz: https://aa.ecn.cz/img_upload/5c056690...

Základy práce s vodou v permakultúre (Anglicky)

Oregon State University Ecampus

Krátka prednáška o tom, ako správne pristupovať k práci s vodou v permakultúrnych projektoch. Názorné ukážky práce s vodou. Spôsoby jej zachytávania a využívania pre svoj dizajn. Dôsledné pozorovanie systému a práca s vodou na miestach, kde má svoj najvňčší potenciál. To znamená aktívne využívanie gravitácie ako sily, ktorá pracuje pre nás zadarmo.

Nechaj pôdu žiť

Dokument Nech půdu žít poutavým způsobem seznamuje širokou veřejnost s nezastupitelnou rolí půdních organismů na tvorbě půdních agregátů, a tím i na utváření vlastností půdy. Připomíná význam žížal a způsoby navracení organické hmoty do půdy. Překvapuje sdělením o „obchodování“ mezi kořeny rostlin a mikroby. Objasňuje podmínky šíření pancířníků, chvostoskoků, mnohonožek, stonožek a dalších zástupců edafonu.
Vznik, údržba a správné fungování půdy není možné bez půdních organismů. Armáda mikrobů i drobných půdních živočichů je tak naším nejlepším spojencem, který navíc pracuje zadarmo a zcela spolehlivě. Proto se vyplatí pečovat o půdu a krajinu takovým způsobem, abychom jim v tom nebránili. Ušetří nám spoustu nákladů a starostí. Pomáhají totiž řešit tak zásadní problémy, jakými jsou výživa lidstva nebo klimatická změna.

Klimatické zariadenie má poruchu

Dokumentárny film, Slovensko, 2005

Slovenský, už pomerne starý ale stále dosť aktuálny, dokument, ktorý približuje to, ako sa civilizácia a poľnohospodárstvo podieľa na súčasnej klimatickej zmene a emisiách skleníkových plynov. Hovorí, prečo je neudržateľné budovať betónové lúky na úkor zelene, jednoducho vysvetľuje dôležitosť rastlinstva pre klímu a hovorí aj o nezodpovednom hospodárstve.

Predstavuje možnosti riešení, ktoré su cenovo dostupné a súčasne často pomerne "inžiniersky jednoduché", bez betónových priehrad ...