Včelí sad

Informácie o lokalite:

Typ: rodinná farma
Produkcia: celoročné zásobovanie
Obec: Krásne Sady
Rozloha: 10253 m2 (1,02 ha)
Príslušnosť k bioregiónu: Spiš
Nadmorská výška 717 m.n.m.
Vo virtuálnom svete: -

Váš sprievodca:

Marek Strmeň

Dátumy prehliadok:

DOD Pondelok 1.5.2023 14:00 - 15:30

Sobota 17.6.2023 14:00 - 15:30
Sobota 15.7.2023 14:00 - 15:30
Sobota 12.8.2023 10:00 - 11:30

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

Prihlasovanie na konkrétnu prehliadku uzatvárame 3 DNI PRED JEJ KONANÍM. Ak sa chcete prihlásiť menej ako 3 dni pred termínom, JE NEVYHNUTNÉ napísať na skolapermakultury@gmail.com.

V prípade záujmu je možný aj individuálny termín. Pre záujem píšte na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

jazierko, rybník, vodný biotop
zachytávanie dažďovej vody

bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
polia a väčšie bezorebné systémy
sady a lesné záhrady
živé jedlé ploty, vetrolamy, remízky
jedlý les, lesné hospodárenie, agrolesníctvo

liečivé a kulinárske bylinky a ich spracovanie
zelenina organicky / ekologicky
bezorebné systémy - bez hlbokého rýľovania / orby
ovocie bežné a jeho spracovanie
využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja

sliepky a hrabavá hydina

sklady, pivnice, komory
hmyzie domčeky, skrýše pre divé zvieratká a vtáky
kurník
kačín

Viac informácií o projekte

„Najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je tvoriť ju.“ Tvoríme miesto plné života s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry. Našou najväčšou výzvou je premena zaburinenej ílovitej ornej pôdy, desaťročia obhospodarovanej družstvom na Našu záhradu, ktorá naplní potreby našej rodiny. Za viac ako päť rokov, počnúc zeleným hnojením a postupnou výsadbou, hnojením, kompostovaním a mulčovaním sa nám podarilo založiť zdravý základ sadu, lesa a živého plota. Kostru hospodárskej časti pozemku tvoria silno rastúce dlhoveké ovocné stromy. Medzi nimi sú vysadené stromy na slabo rastúcich podpníkoch a kry. Našlo si tu miesto viac ako 110 ovocných stromov a 300 jedlých kríkov rôznych odrôd. Ílovité jazero s plochou približne 600 m2 poskytuje príjemnú mikroklímu aj vďaka vysadeným vodným rastlinám a je domovom množstva hmyzu a obojživelníkov. V centre záhrady, pod jabloňou, majú svoje kráľovstvo naše deti. Skleník a vyvýšené záhony, ktoré postupne pribúdajú, poskytujú našej rodine radosť aj na tanieri. V roku 2022 sa k nim pripojili sliepočky. Naše deti majú prvé skúsenosti s odchovom kačiatok a kuriatok a učia sa zodpovednosti pri starostlivosti o zvieratá. V roku 2022 sme si vo väčšom dopestovali semená hlavne kukurice a tekvíc na ďalšiu výsadbu, kde našou inšpiráciou bola hlavne p. Carol Deppe. Niektoré časti záhrady sú vyčlenené aj na bezorebné pestovanie.

Záhrada je realizovaná podľa permakultúrneho návrhu, ktorý bol záverečným projektom Úplného kurzu permakutúrneho dizajnu, ktorý som absolvoval v roku 2018.
Takmer okolo celého pozemku je vysadený viacradový jedlý živý plot z kríkov pre nás a aj pre vtáctvo. Vybudovaný val poskytuje zázemie pre pivnicu, ale slúži aj ako slnečná pasca a ochrana pre teplomilné rastliny a bylinky. V záhrade nám, ako prví, začali pomáhať indické bežce ako prírodný predátor na slizniaky a výborný zdroj chutných vajíčok. Minulý rok sa k nim pripojili sliepočky. Naše deti majú prvé skúsenosti s odchovom kačiatok a kuriatok a učia sa zodpovednosti pri starostlivosti o zvieratá.

Zakladáme bylinkové záhony a v sade pokračujeme podsadbou ovocných stromov kríkmi a trvalkami s výhľadom premeniť sad na lesnú jedlú záhradu.

-