Ako zamestnanec

Dobrovoľník -  máš dostatok voľného času, chuť sa učiť o permakultúre od skúsenejších a ochotu pomôcť

Študent - študuješ na strednej alebo vysokej škole, nájdeme spôsob, ako môžeš u nás absolvať prax a pretaviť teoretické vedomosti zo školy do praktických činov a skúsenosti

Absolvent školy - potrebuješ si urobiť absolventskú prax a chceš tento čas stráviť pri zmysluplnej práci

Zamestnanec - prezri si ponuku voľných pracovných pozícií v našom tíme

Tvoju prácu si  vážime. Máme ochotu ju oceniť. Spoločne nájdeme cestu, ako bude tvoja snaha vylepšiť tento náš spoločný projekt odmenená.

U nás platí sloboda v práci - sloboda vo výbere času, aktivít aj chuti napredovať, pravdaže so zreteľom na udržateľnosť celého projektu

Hoci vytvárame jeden projekt, ponúkame možnosť prinášať nové nápady, spôsoby realizácie aj možnosti výskumu permakultúry v každom vednom odbore

V tíme radi privítame aj teba!