Ako podporovateľ

podporiť nás môžeš rôznymi formami

Podpor nás finančne. Správny permakultúrny dizajn myslí aj na finančné plány. Peniaze sú totiž tiež energia, významný zdroj pre úspech projektu. Peniaze používame hlavne na budovanie školských priestorov a podporu tých, ktorí nemajú vlastné prostriedky na štúdium (napr. študenti stredných a vysokých škôl). Ak nemáš vlastné peniaze ale máš vhodné schopnosti, môžeš nám pomôcť s písaním grantov a oslovovaním sponzorov.

Prispieť možeš na náš účet:
IBAN: SK3202000000002552141054
BIC: SUBASKBX (0200) - VÚB banka

Daruj nám svoje 2%

Podpor nás materiálne. Nemáš síce peniaze, ale máš veci, ktoré si ochotný zdieľať a darovať. Sadenice rastlín,  stavebný materiál, publikácie a učebné pomôcky, prebytky z tvojej záhradky, proste čokoľvek čo ty nepotrebuješ a nám sa zíde.

Podpor nás nehmotne. Využi svoje kontakty a šír o nás dobrú správu. Pomocou je pre nás zdieľanie informácií, reklama. Veľmi si ceníme tiež pomoc vo forme odborného poradenstva v jednotlivých častiach projektu, pri dodržiavaním legislatívnych noriem a pri písaní projektových zámerov pre získanie ďalšej pomoci.

ĎAKUJEME!

čo ti za to ponúkame my

Zľavy na nami ponúkané služby a produkty

Reklamu na našich webových stránkach, produktoch. Zdieľanie tvojich aktivít prostredníctvom našich kanálov.

Partnerstvo v projektoch a biznise.