STARA VERZIA LEKTORSKÝ KURZ

Doplňujúce informácie

Miesto
Hrušov (okres Veľký Krtíš)

Termín
16. - 19. február 2023

Cena kurzu v roku 2023 je
350 €

V cene je zahrnuté:
* lektorné a učebné materiály
* ubytovanie
* strava a občerstvenie

Počet účastníkov
Min. 7 - max. 10

Hlavná lektorka

Pedagogické minimum pre lektorov a lektorky permakultúrnych kurzov

Kurz je učených pre tých, ktorí sa rozhodli ísť dráhou lektora permakultúrnych kurzov alebo chcú získať zručností v lektorovaní pre prednášanie či vedenie workshopov v akejkoľvek téme.
Kurz sa venuje získaniu kompetencií v lektorovaní od prípravy kurzov, cez vedenie, vzdelávanie, výchovu až po vyhodnocovanie kurzu. Zaoberá sa dynamikou kurzu, atmosférou na kurze, formami, metódami, nástrojmi výchovy a vzdelávania dospelých, diagnostike a evaluácii práce študentov a lektorov. Je navrhnutý s ohľadom na špecifické ciele, potreby a formy vzdelávania sa v permakultúre, obzvlášť pri práci s dospelými  (celoživotné vzdelávanie).

Lektorský kurz je určený pre absolventov a absolventky PDC kurzu (kurz Permakultúrny dizajn), prípadne absolventov a absolventky kurzu Úvod do permakultúry, ktorí sa chystajú na Úplný kurz permakultúrneho dizajnu. Kurz je nevyhnutnou súčasťou nadstavbového vzdelávania sa v permakultúre, ak ste sa rozhodli učiť certifikované kurzy permakultúry - PDC kurz (permakultúrny dizajn), prípadne Úvod do permakultúry a pod.

Pre samostatné lektorovanie PDC kurzov (kurz Permakultúrny dizajn), ako hlavný/á lektor /ka kurzu, musí lektor/ka kurzu ešte dosiahnuť aj titul diplomovaného/ diplomovanej permakultúrneho/ permakultúrnej dizajnéra/ dizajnérky, ktorý udeľuje miestna organizácia permakultúry - u nás Permakultura SK.

Praktické informácie, cena

Základná cena kurzu je 350 €.

 • Zvyčajne sa začína vo štvrtok o 10:00 a končí sa v nedeľu doobeda.
 • Pre účasť na učiteľskom kurze je potrebné mať absolvovaný kurz permakultúrneho dizajnu. Pýtame sa naň v prihláške.
 • Počet účastníkov jedného kurzu je 7-10.
 • Kurz prebieha iba prezenčnou formou.

Ak máte záujem absolvovať tento kurz a potrebujete viac informácií NAPÍŠTE NÁM.

Pre prihlásenie sa na kurz a zaistenie miesta prosím vyplňte:

PODARUJTE PERMAKULTÚRU.
Stačí vyplniť prihlášku.

sylaby

 • základy pedagogiky, andragogiky
  príprava kurzu, ciele, zámery, priame a nepriame ciele PK kurzu
  špecifiká permakultúrnych kurzov
  tvorba sylabov a rozvrhov
  vedenie kurzu, spolupráca tímu, klíma
  priebeh vyučovania, dynamika dňa
  atmosféra v triede a roly
  metódy aktivizujúce, motivujúce, vysvetľujúce, precvičujúce
  formy, nástroje vzdelávania a výchovy
  pomôcky a vybavenie kurzu
  didaktické hry a iné interaktívne metódy
  psychológia vo výchove a vzdelávaní
  KEMSAK - podpora kreativity
  diagnostika a evaluácia kurzu
  rozpočtovanie kurzu
  praktické cvičenia - nácvik prednášania, tvorby vyučovania

Pre ďalšie aktivity sledujte našu webstránku, FB stránku, IG profil alebo sa staňte odberateľom našich newslettrovRaz mesačne vám dáme vedieť o novinkách zo sveta permakultúry.

Ako kurz vnímali absolventi a absolventky

KATARÍNA TRIZULIAKOVÁ (LEKTORSKÝ KURZ 2020)

"Učím už 10 rokov na strednej škole a predtým som roky robila inštruktorku lesných škôl Slovenského skautingu (RLŠ, GILŠ). O učení teda toho viem veľa. Aj tak ma učiteľský kurz potešil a naplnil. Pre učiteľa je podstatné, aby sa nezabudol učiť, aby sa z času na čas ocitol v roli žiaka, aby bol skúšaný… Zatiaľ som sa (ako poslucháčka) nestretla s priateľskejším prostredím. Ak toto prostredie dokážem preniesť do triedy alebo kurzu, permakultúra bude pre mnohých neodolateľná téma."

FREDERIKA ORAVCOVÁ (LEKTORSKÝ KURZ, 2020)

"Pre mňa bol kurz naozaj oči otvárajúci. Na učiteľskom kurze som pochopila, prečo sa mi tak dobre zaryli pod kožu a do srdca znalosti z kurzu permakultúrneho dizajnu. Ak robíme kurz správne, meníme postoje človeka, ovplyvňujeme ho na hodnotovej úrovni a cez emócie dokáže pochopiť svet, ktorý mu predstavujeme. Kurz bol veľmi štruktúrovaný a zároveň praktický. Boli sme hodení do vody, všetko sme si vyskúšali a tak sme sa najviac naučili. Podľa nadobudnutých poznámok a zážitkov viem pristúpiť k akejkoľvek lekcii, workshopu v práci či aj v rámci diskusie s kamošmi."