Miestne jadro permakultúry Skýcov

Informácie o lokalite:

Typ: rodinná záhrada
Produkcia: bez nosnej produkcie (skôr pre vzdelávanie)
Obec: Skýcov
Rozloha: 1800 m2
Príslušnosť k bioregiónu: Horná Nitra
Nadmorská výška: 480 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
FB Za Obzorom

Vaša sprievodkyňa:

Zuzana Gajdošová

Dátumy prehliadok:

DOD Pondelok 1.5.2023 o 14:00

Termíny ďalších prehliadok nie sú zatiaľ stanovené. Ak máte o návštevu záujem, napíšte nám na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

ucelený vodný systém
kúpacie jazero, biobazén
vodozádržné opatrenia (swale, vsakovacie prvky)
zachytávanie dažďovej vody
využitie dažďovej vody v domácnosti / dvojitý rozvod vody
dažďové záhrady a mokrade
vegetačné strechy
kompostovacie a šetrné toalety

bylinkové záhony, špirály
kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny
vyvýšené záhony

využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja

žiadne hospodárske zvieratá

žiadne (okrem náraďovne a malého skladu)
skleník, foliovník
hmyzie domčeky
skrýše pre divé zvieratká a vtáky

Viac informácií o projekte

Aktuálne mením svoju životnú cestu a plánujem sa viac venovať sebe a prepojeniu môjho osobného sveta s prírodu, sebestačnosťou, skromnosťou a počas nasledovných mesiacov vypracovať koncept sebarozvojových vzdelávacích aktivít pre ľudí, ktorí sa usilujú o svoj rast. Miesto, kde teraz žijem, bolo postavené práce s támto zámerom. Aby sa tu mohli stretávať ľudia a skupiny, mali možnosť nahliadnuť za obzor možností a integrovať ich do svojich životov s rešpekom a láskou. K sebe, k rodine, komunite a zemi.

Pozemok je umiestnený mimo obce na polosamote. Krásne výhľady, v máji krásne kvitnúce čerešne a v jednej časti pozemku, napriek malej rozlohe, kúsok skutočného lesa a divočiny. Vybudovaním jazierka, ktoré je napájané len ďažďovou vodou, bola vyriešená otázka chýbajúceho vodného prvku na pozemku.

Vypracovať koncept sebarozvojových vzdelávacích aktivít pre ľudí, ktorí sa usilujú o svoj rast.

kurzy, workshopy, semináre

poskytujeme ubytovanie
poskytujeme priestor na kempovanie
hľadáme výpomoc - dobrovoľnícke aktivity
ponúkame platené pracovné aktivity / brigády / sezónne zamestnanie