Záhrada pod hradom

Informácie o lokalite:

Typ: rodinná záhrada
Produkcia: sezónne zásobovanie
Obec: Likavka
Rozloha: 1200 m2
Príslušnosť k bioregiónu: Liptov
Nadmorská výška: 520 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
FB Laruu.zahrady

Vaša sprievodkyňa

Klára Mydliarová

a sprievodca:

Jakub Mydliar

Dátumy prehliadok:

DOD Pondelok 1.5.2023 10:00 - 11:30

Nedeľa 21.5.2023 14:00 - 15:30
Nedeľa 18.6.2023 14:00 - 15:30
Nedeľa 23.7.2023 15:00 - 16:30
Nedeľa 27.8.2023 15:00 - 16:30
Nedeľa 24.9.2023 14:00 - 15:30

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

V prípade záujmu je možné dohodnúť sa na individuálnom termíne prehliadky pri počte 5+ návštevníkov. Pre záujem píšte na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

ucelený vodný systém
vodozádržné opatrenia (swale, vsakovacie prvky)
zachytávanie dažďovej vody
kompostovacie a šetrné toalety
bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
živé jedlé ploty, vetrolamy, remízky
zatiaľ máme len zárodok jedlého lesa
liečivé a kulinárske bylinky a ich spracovanie
bezorebné systémy - bez hlbokého rýľovania / orby
využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja
sliepky a hrabavá hydina

sklady, pivnice, komory
hmyzie domčeky, skrýše pre divé zvieratká a vtáky
netradičné stavebné prvky a techniky
vŕbový domček
herné prvky z recyklovaných materiálov
včelín
pôvodné drevené humno
pivnica v rodičovskom dome

Viac informácií o projekte

My, Jakub a Klára, máme dve deti, čarovné záhradné bytosti, Lunu a Buba. Luna je doslova dieťa permakultúry, lebo sa nám podarila v čase, keď sme si robili Úplný kurz permakultúrneho dizajnu :D. Na záhrade spolunažívame so starými rodičmi a strýkom našich detí. Okrem toho máme perfektne vyladený tím pomocníkov - pre nás veľmi užitočné psy, jedného poľovníka a jedného strážcu; šikovnú mačku, ktorá robí z pestovania v slame radosť a nie boj s hlodavcami; neúnavné kačky, ktorým nosia slizniaky ešte aj susedia a sliepky, ktoré nám pomáhajú udržiavať husté časti záhrady. Na oplátku majú u nás naplnené všetky svoje prirodzené potreby. Obidvaja pracujeme spoločne, čo je obrovská výhoda, keďže naša práca je aj naša vášeň. Klára ako krajinná architektka sa venuje navrhovaniu zelene, Jakub robí realizácie a údržbu, samozrejme podľa princípov permakultúry. Kláru môžete vidieť v Škole permakultúry napr. na webinároch alebo workshopoch.

Naša záhrada sa nachádza na pozemku, ktorý patrí ku vyše storočnému objektu horárne, na starých fotografiách uvádzanej ako Lesovňa Likavka (niekedy okolo roku 1900). Na pozemku spoločne pracujú a jeho plody zdieľajú dve domácnosti. Spoločne chystáme drevo na zimu, kosíme, staráme sa o stromy, záhony, či zvieratá. Kedysi sa tu nachádzalo rodinné hospodárstvo, záhrada ho prirodzene dopĺňala. Intenzívnejšie v nej znovu pracujeme po našom návrate zo zahraničia v roku 2017. Dizajn pozemku sme si spravili s ohľadom na permakultúrne princípy, podľa ktorých sa snažíme existovať aj v každodennom živote. Náš návrh nie je ešte ani zďaleka celý prevedený do reality, mení a prispôsobuje sa nám za pochodu, no záhrada je už teraz úžasným miestom pre život a učenie. Objektami je záhrada rozčlenená do pomyselných troch častí. Prehliadky robíme v záhrade pri mobilnom dome, na zvyšku pozemku rešpektujeme súkromie rodičov. V zadnej záhrade medzi humnom a susedmi sa nachádza najmladšia časť záhrady, okolo mobilného domu s intenzívnymi úžitkovými záhonmi, tromi starými jabloňami, výsadbami jedlých a domácich krov a trvaliek. Pod rodovým stromom – orechom je čerstvo založené niekoľko etážové spoločenstvo (tree guild), okolo sa rozprestiera jedlý trávnik kombinovaný s kvitnúcou lúkou. Voľne rozmiestnené po pozemku sú herné prvky pre deti z recyklovaných materiálov a prvky zachytávajúce dažďovú vodu. Na záhrade s nami a pre nás záhradníčia aj sliepky a indické bežce. Sú tu vzrastlé stromy, vŕbový domček a pokusná plocha na štepenie so zárodkom jedlého lesa. Zámerne ponechaný ,,neporiadok“ a úkryty, kŕmidlá, či miniatúrne vodné prvky kde tu v záhrade poskytujú útočisko užitočným tvorom. Nepriestupná divočina, ktorú si ,,pestujeme“ za plotom z trniek a iných krov plynule prechádza do výbehu a chráni sliepky pred predátormi. V záhrade pri rodičovskej horárni je mozaikovito kosená plocha trávnika a kvitnúcej lúky doplnená krami s bobuľovým ovocím, popri plote je vysadený živý plot z jedlých aj okrasných krov. Lemovaná je pri ceste stromoradím briez, dožíva tu stará jabloň s úžasnými jabĺčkami, inak je tu prevaha ihličnanov, smrekov a borovíc. Medzi horárňou a humnom je intenzívne využívaná časť, ktorú voláme dvor (kedysi tu bol hospodársky dvor s hydinou a inými domácimi zvieratami). Dnes je tu jedlý trávnik na všemožné aktivity pre deti aj dospelých, ohnisko, tienistá skalka pod skupinou ihličnanov, slnečná lavička pri maštali, sedenie pri studni pod starou jakubkou a ďalšie ovocné stromy. Robievame tu oslavy, športujeme, oddychujeme, či spracúvame potraviny. Vzadu za humnom stojí starkého včelín, kde plánujeme obnovu malej rodinnej včelnice.

Tento rok by sme radi postavili skleník, ktorého umiestnenie testujeme už dlho. Našim snom do vzdialenejšej budúcnosti je aj jazero v dolnej časti pozemku. Na rohu spoločnej záhrady sa nachádza malý domček, ktorý chceme upraviť na spoločné podnikanie s rodičmi.

hľadáme výpomoc - dobrovoľnícke aktivity