Statok na Výšinách

Informácie o lokalite:

Typ: farma, gazdovstvo
Produkcia: celoročné zásobovanie
Obec: Látky - Čechánky
Rozloha: 50000 m2 (5 ha)
Príslušnosť k bioregiónu: Podpoľanie a Novohrad
Nadmorská výška: 900 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
web: www.statoknavysinach.sk

Vaša sprievodkyňa:

Anna Banholzer

Dátumy prehliadok:

DOD 1.5.2023 13:00 – 14:30

Sobota 20.5.2023 13:00 – 14:30
Sobota 17.6.2023 13:00 – 14:30
Sobota 15.7.2023 13:00 – 14:30
Sobota 29.7.2023 13:00 – 14:30

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

Čo uvidíte na prehliadke

vodozádržné opatrenia (swale, vsakovacie prvky)
zachytávanie dažďovej vody
kompostovacie a šetrné toalety
biologické čistenie vody
tohtoročný projekt jazera v rozpracovaní

bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
polia a väčšie bezorebné systémy
sady a lesné záhrady
živé jedlé ploty
vetrolamy, remízky
jedlý les, lesné hospodárenie, agrolesníctvo

liečivé a kulinárske bylinky a ich spracovanie
zelenina organicky / ekologicky
bezorebné systémy - bez hlbokého rýľovania / orby
ovocie bežné a jeho spracovanie
využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja
využívanie a príprava vlastných bio - preparátov na ochranu a zúrodňovanie pôdy/rastlín

sliepky a hrabavá hydina
kozy, ovce
zajace, králiky
spracovanie mliečnych výrobkov
spracovanie mäsa

sušiarne ovocia, byliniek
skleník, fóliovník
sklady, pivnice, komory
letná kuchyňa
prevádzkáreň

Viac informácií o projekte

Náš priestor sme kúpili koncom roku 2017 a odvtedy sa ho snažíme budovať na základe permakultúrnych princípov. Nazvali sme ho rodový statok, keďže rodina tvorí základ nášho priestoru a celkovej prvotnej vízie. Dôležité je pre nás žitie v prírode a v jej cykloch, prepojenie sa s priestorom tak, aby sme sa tam cítili spokojní a v bezpečí a na oplátku sa aj my snažíme zasahovať s porozumením, aby to nenarúšalo integritu miesta. Podstatou projektu bola nezávislosť energetická, potravinová a rozvoj našich snov a schopností. Okrem pestovania ovocia a zeleniny, chovu drobných zvierat sa venujeme pestovaniu levandule a liečivých bylín a z toho vyrábame výrobky, rovnako aj z prebytkov na farme. Počas rokov sme vybudovali nezávislé bývanie, prameň, studňu, koreňovú čističku, zádržné nádrže na vodu, fotovoltickú elektráreň, samostatnú letnú kuchyňu na vyrábanie všeličoho. Vieme vypestovať niektoré druhy zeleniny na celoročnú zásobu, konzervujeme, vyrábame syry, kefír, pečieme vlastný chlieb, vyrábame čaje, tinktúry, sirupy, kozmetické výrobky, džemy, destilujeme esenciálne oleje a hydroláty a iné. Už od roku 2019 k nám chodia dobrovoľníci z celého sveta najmä na letné mesiace, aby sa od nás naučili to, čo sme sa za tie roky aj my priučili. Preto uvítame, ak by niekto uvažoval napríklad o kúpe farmy, aby si to k nám prišiel vyskúšať a žiť s nami na nejaký čas, pracovať, plánovať a vidieť potenciál aj v bežnom pracovnom dni.

Priestor je vo vysokej nadmorskej výške a je jedinečný svojou polohou - sme na pomedzí dvoch bioregiónov Podpoľania, ktorý ja beriem za náš, aj keď územne patríme do Novohradu. Hriňovské lazy majú svoju históriu, svoje čaro a krásu. Výhľad z nášho miesta máme na všetky svetové strany, keď vidíme Nízke Tatry, Poľanu, Veporské vrchy a z časti pozemku pri dobrej viditeľnosti aj Vysoké Tatry a celú juhoslovanskú nížinu či Matru je výnimočný. V okolí žije všetka možná fauna a flóra, vlky, medvede, vysoká zver, jazvece, rôzne druhy vzácnych vtákov a hmyzu, ktorý sme prilákali tým, čo sadíme. Bežne je u nás vidieť aj modlivky, lišaja marinkového, nádherné druhy motýľov. Sme v tichom prostredí, kde je uchovaná čistota pôdy v 3. ochrannom pásme vody. Aj keď sme na kopci, pozemok je relatívne rovný s miernym 2% spádom orientovaný s najdlhšou časťou na juh, takže je dosť slnečný, čo vytvára hlavne v zime anomálie, keď u nás je teplejšie ako v nižšie položenej Hriňovej. Sme akoby na konci sveta, kde vidíme v noci na jasné hviezdy a najbližší susedia sú z každej strany vzdialení min. 500 metrov. Preto máme veľké možnosti výsadby, môžeme sa pohrať s veľkými a dlhovekými stromami, pridávať stále do dizajnu nové prvky, ktoré sa vyvíjajú počas života na pozemku.

Plánujeme rozšíriť pestovanie o ruže historické, výstavby väčších skleníkov, dobudovávanie stodoly a penziónu na workshopy a ubytovanie. V tomto roku už budeme mať vlastné včely, budeme budovať väčšie jazero, chodníky, murovať stabilné vyvýšené záhony a iné. Tiež sa prepájame s farmármi v okolí a snažíme sa vymieňať si naše produkty a v tomto duchu chceme pokračovať.

hľadáme výpomoc - dobrovoľnícke aktivity