Permakultúrne centrum Krásne Sady

Informácie o lokalite:

Typ: rodinná záhrada
Produkcia: celoročné zásobovanie
Obec: Mlynica
Rozloha: 11000 m2 (1,1 ha)
Príslušnosť k bioregiónu: Spiš
Nadmorská výška: 700 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
web: https://zivotvzahrade.eu/

Vaša sprievodkyňa

Barbora Chomová

Dátumy prehliadok:

Sobota 20.5.2023 10:00 - 11:30
Sobota 24.6.2023 10:00 - 11:30
Sobota 22.7.2023 10:00 - 11:30
Sobota 12.8.2023 14:00 - 15:30

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

Prihlasovanie na konkrétnu prehliadku uzatvárame 3 DNI PRED JEJ KONANÍM. Ak sa chcete prihlásiť menej ako 3 dni pred termínom, JE NEVYHNUTNÉ napísať na skolapermakultury@gmail.com.

V prípade záujmu je možný aj individuálny termín. Pre záujem píšte na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

ucelený vodný systém
jazierko, rybník, vodný biotop
vodozádržné opatrenia (swale, vsakovacie prvky)
zachytávanie dažďovej vody
dažďové záhrady a mokrade
kompostovacie a šetrné toalety
biologické čistenie vody

bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
sady a lesné záhrady
živé jedlé ploty, vetrolamy, remízky

liečivé a kulinárske bylinky a ich spracovanie

bez hospodárskych zvierat

sušiarne ovocia, byliniek
sklady, pivnice, komory
letná kuchyňa, prevádzkáreň
ateliér, dielňa (nielen sklad na náradie)
hmyzie domčeky, skrýše pre divé zvieratká a vtáky
skleník

Viac informácií o projekte

Prečo robím rada svoju prácu? Príroda je pre mňa inšpiráciou s tými najlepšími nápadmi. Neustále ma prekvapuje, že v nej všetko rastie a nažíva si aj bez pomoci človeka. Preto navrhujem záhrady podľa princípov permakultúry, vzoru prírody. V poslednom čase sme svedkami výrazného otepľovania na Slovensku a práve takéto záhrady sa najľahšie prispôsobia výkyvom počasia, poskytnú majiteľom zdravú zeleninu a ovocie, prilákajú včielky... Vytvorila som na pozemku aj Miestne jadro Permakultúry Krásne Sady, kde organizujem permakultúrne kurzy, môžu sa tu ľudia inšpirovať a ak majú chuť ostať dlhšie, aj sa ubytovať.

Veľká záhrada, na ktorej vzniklo Miestne jadro permakultúry, bola vysadená na bývalom družstevnom poli s intenzívnym spôsobom hospodárenia. Tvrdou prácou sme monokultúru pretvorili na miesto s vysokou biodiverzitou. Je tu vysadený veľký ovocný sad, živý plot okolo celého pozemku, ílovité jazero bez fólie a technológií, kde sa zachytáva dažďová voda, rozmnožujú sa tu obojživelníky, je lákadlom pre vtáky, cicavce. Touto vodou aj zalievame v suchom období zeleninu. Pre otužilých má aj rekreačné využitie :). Skleník je postavený podľa princípov permakultúry a páči sa tu nielen zelenine, ale aj nám (jar a jeseň pod Tatrami je chladná). Všetko dopĺňa les, ktorý bol vysadený nedávno, ale už teraz poskytuje miesto na úkryt pre živočíchy. Vznikol tu priestor aj na kurzy s permakultúrnou témou a komentované prehliadky, kde sa s vami rada podelím o všetky užitočné informácie.

Vytvoriť komunitu ľudí z blízkeho okolia, ktorí by sa stretávali v Miestnom jadre Permakultúry Krásne Sady, zdieľali informácie, semienka, rastliny a pozitívne sa ovplyvňovali. 🙂

kurzy, workshopy, semináre
poskytujeme priestor na kempovanie