Jedloles

Informácie o lokalite:

Typ: farma, gazdovstvo
Produkcia: celoročné zásobovanie
Obec: Povrazník
Rozloha: 2710 m2
Príslušnosť k bioregiónu: Horehronie
Nadmorská výška: 660 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
FB Jedloles

Vaša sprievodkyňa:

Andrea Miklošová

Dátumy prehliadok:

DOD Pondelok 1.5.2023 15:00 - 16:30

Nedeľa 14.5.2023 15:00 - 16:30
Nedeľa 11.6.2023 15:00 - 16:30
Nedeľa 23.7.2023 16:00 - 17:30
Nedeľa 27.8.2023 16:00 - 17:30
Nedeľa 10.9.2023 16:00 - 17:30

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

Prihlasovanie na konkrétnu prehliadku uzatvárame 3 DNI PRED JEJ KONANÍM. Ak sa chcete prihlásiť menej ako 3 dni pred termínom, JE NEVYHNUTNÉ napísať na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

vodozádržné opatrenia (swale, vsakovacie prvky)

bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
sady a lesné záhrady
živé jedlé ploty, vetrolamy, remízky
jedlý les, lesné hospodárenie, agrolesníctvo

zelenina polykultúrne pestovaná
bezorebné systémy - bez hlbokého rýľovania / orby
ovocie bežné a jeho spracovanie
ovocie exotické (pomaranče, kiwi, hurmikaki, olivy ...) a jeho spracovanie
využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja

bez hospodárskych zvierat

sušiarne ovocia, byliniek
sklady, pivnice, komory
hmyzie domčeky, skrýše pre divé zvieratká a vtáky
umelecké diela v exteriéri

Viac informácií o projekte

Pracujem v Lesoochranárskom zoskupení VLK, aby som pomáhala chrániť prirodzené lesy a v Jedlolese, aby som spôsobom získavania časti svojej stravy pomáhala chrániť pestrosť v krajine. Mám rada túto pestrosť vo všetkých podobách a baví ma ju objavovať, podporovať a učiť (sa) o nej. Od roku 2017 organizujem v Povrazníku rôzne kurzy, ktoré pomáhajú zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a zvyšovať sebestačnosť účastníkov. V rokoch 2017, 2019 a 2022 som spoluorganizovala aj jesennú slávnosť Povraznícke plodobranie a od roku 2019 vediem Obecnú semienkareň Povrazník. S manželom máme dve dcérky a jedného staršieho psíka.

V našom Jedlolese pestujeme pestrosť bez pesticídov. Z pôvodne prevažne okrasnej záhrady sme sa postupným prikupovaním pozemkov a dosádzaním jedlých drevín, trvaliek, samovýsevných jednoročiek a zeleniny prepracovali k – miestami divokejšiemu, miestami usporiadanejšiemu jedlému lesu. Aj v ňom majú mnohé procesy stále voľnú ruku. Napríklad okupovanie plochy pod orechom či „špargľoviska“ malinami. Kolonizovanie záhrady najrôznejšími mravcami, ktorí napríklad sadia po záhrade fialky. Voľné šírenie sa trvalkových byliniek… Osídľovanie torza slivky sýkorkami alebo zabývanie sa slepúchov v kopách kamenia. A tak ďalej. Zatiaľ sme v našom Jedlolese napočítali 30 druhov stromov, 90 druhov kríkov, 12 druhov trvalkových lián a nevedno koľko druhov bylín – to všetko je väčšinou jedlé a v rôznych odrodách. Keďže je pozemok v kopci, museli sme sa s tým trochu popasovať. V strmších častiach sme vytvorili terasy s malými svejlami na pestovanie zeleniny a jahôd a po krajoch sme vysadili jedlý živý plot. Zo všetkých striech máme zvody do nadzemných nádrží na vodu, ktorou polievame prevažne krhlami, od tohto roka aj systémom hadíc. Všetky záhony, kríčky a menšie stromy sa snažíme udržiavať zamulčované a aj takto zadržiavať z kopca rýchlo odtekajúcu vodu. Minulý rok sme premenili provizórny fóliovník, využívajúci južnú stenu domu ako akumulačnú, na celoročne využívaný skleník.

Tento rok máme v pláne ešte pred začiatkom prehliadok vybudovať pergolu na terase pri dome pre popínanie kiwi, viniča a akébie, ktoré tam už rastú. Okrem toho plánujeme vytvoriť na pozemku v prirodzene zamokrenej priehlbine „Jedlú bažinu“ a namiesto tujového plota, ktorý vysadili ešte predchádzajúci majitelia, vysadiť nízky živý jedlý plot z kyslomilných drevín. Okrem prehliadok a predaja z dvora chceme pokračovať aj v organizovaní kurzov a zaviesť aj tematické ochutnávky - napr. jedlokvetovú na jar, chuť stredozemia v lete či tekvicovú na jeseň.

kurzy, workshopy, semináre