Oproti envirovýchove permakultúra obohacuje tieto postupy o kompletnú sadu etických pravidiel, princípov a nástrojov dizajnu, ktorých aplikácia umožňuje ľuďom žiť v harmónii so zemou, sebou navzájom a ostatnými druhmi a pre svoje potreby si prisvojovať len spravodlivý podiel zdrojov. Každú aktivitu vieme pomocou permakultúrnych princípov ušiť na mieru konkrétneho miesta, detí, dospelých, aj prírodných systémov. Kritické myslenie je pritom absolútnou súčasťou celého procesu.

Ako na to?
Princípy permakultúry zahŕňajú možnosť hlbokého ponorenia sa do prebiehajúcich dejov prostredníctvom všetkých zmyslov.

OČI
Permakultúrne princípy boli odvodené od intenzívneho pozorovania prírodného sveta a spoločností, ktoré žijú skutočne udržateľným spôsobom.
Deti môžu zapojiť oči pri činnostiach, ktoré zahŕňajú: pozorovanie, sledovanie, ovoniavanie, dotýkanie sa, vnímanie, počúvanie, ochutnávanie, držanie, hľadanie, skúmanie...

RUKY
Praktické, autentické skúsenosti sú v permakultúrnom vzdelávaní nevyhnutné – teoretické vzdelávanie nepostačuje.
V tomto prípade ide o budovanie praktických zručností v oblasti starostlivosti o Zem, starostlivosti o ľudí, rovnako ako o rozvíjanie hrubej aj jemnej motoriky.
Cez ruky sa deti môžu zapojiť do činností ako: zbieranie, tvorenie, používanie nástrojov, vyrábanie, uskutočňovanie pokusov, hranie sa, maľovanie, kreslenie, behanie, zber úrody, zručnosti ako čo robiť...

SRDCE
Pre zapojenie srdca v celostnom vzdelávaní sú nevyhnutné zážitky, ktoré vyvolávajú detské emócie a záujem, vyvolávajúce radosť, úžas, lásku, úctu a vďačnosť.
Ako píše americká autorka Helen Keller: „najlepšie a najkrajšie veci na svete nie sú vidieť a nie je možné sa ich ani dotknúť... je možné ich len vnímať srdcom“.
(pozn. Pripomína vám to Malého princa? Správne, aj Antoine de Saint-Exupéry sa nechal inšpirovať.)
Srdce možno zapojiť cez činnosti zahŕňajúce spev, počúvanie alebo rozprávanie príbehov, oslavovanie, rozvíjanie fantázie, rovnako ako aj cez umelecké a estetické zážitky.

HLAVA
V tomto momente je stimulované logické uvažovanie a kognitívny rozvoj detí cez objavovanie, zvedavosť, zdieľanie informácií, rozširovanie slovnej zásoby...
Deti samy môžu napomôcť k nachádzaniu ešte zaujímavejších učebných príležitostí, ako tých, ktoré sme pôvodne mali v pláne my.
Činnosti hlavy zahŕňajú aktivity ako učenie, opisovanie, rozpoznávanie, diskusia, zisťovanie, premýšľanie, overovanie, vytváranie zoznamov, triedenie, porovnávanie...

Ako sprievodcovia sa pri každej aktivite s deťmi môžeme sami seba opýtať, ako sú jednotlivé zmysly v tej ktorej aktivite zapojené. Sprevádzajme teda deti vedome.

 

 

Autorka textu: Sylvia Koreňová. Sylvia je učiacou sa lektorkou v Úplnom kurze permakultúrneho dizajnu a sprievodkyňou v škole, založenej na princípe slobodných demokratických škôl, Radostný svet.
Článok vychádza z manuálu: Ako zdieľať permakultúru s deťmi.
Zdroj fotografií: Unsplash