Dnes mi v projekte Ekoland (permakultúrny projekt Karola Končka) padla do oka časť o pravom účele človeka na Zemi.

V úvode projektu Karol Končko výrazne zdôrazňuje, že táto práca je prevedená z hľadiska biologicko-evolučného, ktoré je podľa neho jednoznačne prioritné a najobjektívnejšie možné pri riešení akéhokoľvek “problému” ľudskej spoločnosti i človeka ako indivídua.

Úryvok z projektu EKOLAND, krátky rozsahom, intenzívny obsahom:)

“Ako pochopiť ultimátnu dokonalosť a inteligenciu prírody, prekračujúcu inteligenciu človeka nekonečnekrát?

Nuž z hľadiska biológie je to veľmi jednoduché: biológia vie, že každý subjekt ekosystému je vybavený všetkými potrebnými nástrojmi, aby sa zákony svojho prežitia mohol naučiť, a dodržiavať ich: každý zdravý vták vie, čo má žrať, kam a kedy má odletieť na zimu, ako sa robia deti…

Zákony svojho prežitia sa naučil každý živý strom, každý chrobák, každý kameň, každý atóm či hviezda, vie to každé každučičké semiačko; vedia to už všetci, okrem človeka rozumného, chovajúceho sa dodnes v globále, absolútne nerozumne. Ako je to možné?

Človek je očividne vec nedokončená, ešte evolučne nedozretá. Jeden filozofujúci básnik to v 19. storočí definoval takto:

- človek je most, nie cieľ

- človek je vec, ktorá musí byť prekonaná

- zmyslom Zeme je superčlovek

- superčlovek bude bojovník so srdcom dieťaťa

Superčlovek, ako vrcholné záverečné dielo biologického evolučného procesu na Zemi, je tu definovaný ako človek, ktorý sa naučil zákony svojho prežitia tak dokonale, ako ich ovláda celý ostatný zbytok ekosystému planéty. Len superčlovek dokáže vrátiť do zemskej biosféry harmóniu a rovnováhu, ktoré by tam boli vždy, keby nebolo človeka nezrelého, nevedomého.

Kedy sa zjaví taký človek?

Je tu od nepamäti, chodia aj medzi nami tisíce a tento osud čaká každého človeka: je to totiž tá najobyčajnejšia bytosť, je to ten najprirodzenejší spôsob ľudského prejavu - ale žiaľ - stále veľmi zriedkavý…

I keď je takých ľudí málo, zanechali nám za sebou odkazy, a je zaujímavé, že títo superľudia všetci, bez rozdielu a výnimky, tvrdia už od nepamäti dodnes vždy to isté: človek je tu na to, aby sa spoznal, aby spoznal svoj pravý účel - a pochopiac ho, aby spoznal, pochopil, miloval a chránil všetky ostatné formy života. Toto je najvyššia ekológia, najvyššie posolstvo biológie, najvyšší zákon prežitia pre človeka, najstručnejšie vyjadrený zmysel jeho pozemského bytia: človek je tu na to, aby sa naučil milovať všetkých a všetko a skrz túto univerzálnu lásku urobil zo Zeme planétu harmónie a priateľstva.”

 

Autorka textu: Sveťa Kuzderová, učiaca sa lektorka. Môžete si ju vypočuť aj v zázname webinára Postarajme sa o pôdu.