Máte zdravú záhradu, radi sa o ňu staráte, rastie vám, kvitne. Motýle poletujú okolo uší, sem-tam jašterička sa vyhrieva na kameni, voňajú bylinky a kompost. Rodina a priatelia ochkajú, že by ju mal vidieť každý. A MAJÚ PRAVDU.

Ak pre svoju záhradu/pozemok hľadáte inšpiráciu alebo máte chuť na ďalšiu výzvu, môžete sa zapojiť do projektu Prírodné záhrady. Ten sa po Rakúsku a Čechách začal realizovať od roku 2015 už aj na Slovensku. Jeho cieľom je „podporiť trvalo udržateľnú starostlivosť o záhrady, ktorá rešpektuje prírodné procesy a podporuje biodiverzitu, a tiež navrátiť do krajiny tradičné spôsoby hospodárenia“.

V rámci projektu môže majiteľ svoj záhradu/pozemok prihlásiť do výberového konania. Ak sú kritéria hodnotenia splnené, záhrada získava certifikát Prírodná záhrada – Oáza pre život a zdravie a zaraďuje sa do siete prírodných záhrad na Slovensku. Takéto príklady dobrej praxe majú šíriť myšlienku záhradníčenia bez umelých hnojív, pesticídov a rašeliny, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.

Certifikát Prírodná záhrada je určitým vyznamenaním pre majiteľa alebo užívateľa záhrady. Dáva tým najavo aj ostatným, že aj jeho, pre niekoho netypická záhrada s kopou dreva či konárov, je práve preto jedinečná a prírodná. Nie všetci chcú mať na záhrade len trávnik a bazén. Je to aj určitá osveta voči susedom, že sa dá na pozemku hospodáriť aj inak ako moderne v „mestskom“ štýle podľa fotiek v katalógu.

Akákoľvek záhrada môže získať certifikát avšak musí spĺňať niekoľko podmienok. Prvé tri sú základné a musia byť splnené všetky: nepoužívať pesticídy, nepoužívať ľahko rozpustné minerálne hnojivá nepoužívať rašelinu ani substráty s rašelinou. Ďalšie prvky sú voliteľnejšie. Záhradník sa spomedzi prvkov môže rozhodnúť napríklad pre živý plot z divorastúcich krov, prirodzenú lúku/ prvky lúky, kompost alebo úkryty pre zvieracích priateľov.

Viac o projekte Prírodná záhrada – Oáza pre život a zdravie si môžete prečítať na webstránke http://www.prirodnazahrada.eu/. Okrem popisu ako na certifikáciu sú na stránke stručne a prehľadne rozpísané rôzne témy od Mapovania záhrady až po Odporúčanú literatúru pre prírodné záhrady. Projekt Prírodná záhrada na Slovensku realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín.

V prípade, že máte záujem o hlbšie uchopenie tém prírodnej záhrady, odporúčame vám náš Úplný kurz permakultúrneho dizajnu alebo tématické kurzy (Ovocinár, Farmár, Záhradník...) pre prehĺbenie špecifických znalostí v starostlivosti o vašu záhradu a okolie.

Zdroj: http://www.prirodnazahrada.eu/