Záhrada Živa

Informácie o lokalite:

Typ: rodinná záhrada
Produkcia: sezónne zásobovanie
Obec: Jasenov
Rozloha: 1793 m2
Príslušnosť k bioregiónu: Horný Zemplín
Nadmorská výška: 175 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
FB Záhrada Živa

Vaši sprievodcovia:

Ľudka a Dušan Kurucovci

Dátumy prehliadok:

DOD 30.4.2023 14:00 – 15:30

Sobota 27.5.2023 14:00 – 15:30
Sobota 24.6.2023 14:00 – 15:30
Piatok 7.7.2023 15:00 - 16:30
Piatok 28.7.2023 15:00 - 16:30

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

Prihlasovanie na konkrétnu prehliadku uzatvárame 3 DNI PRED JEJ KONANÍM. Ak sa chcete prihlásiť menej ako 3 dni pred termínom, JE NEVYHNUTNÉ napísať na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

zachytávanie dažďovej vody

bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
sady a lesné záhrady
živé jedlé ploty, vetrolamy, remízky

liečivé a kulinárske bylinky a ich spracovanie
zelenina polykultúrne pestovaná
zelenina organicky / ekologicky
bezorebné systémy - bez hlbokého rýľovania / orby
ovocie bežné a jeho spracovanie
využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja
využívanie a príprava vlastných bio - preparátov na ochranu a zúrodňovanie pôdy/rastlín

bez hospodárskych zvierat

skleník, fóliovník
letná kuchyňa, prevádzkáreň
hmyzie domčeky, skrýše pre divé zvieratká a vtáky
upcyklácia starého stodolového deva, kameňa a tehál

Viac informácií o projekte

Keď sme sa pred 7 rokmi presťahovali z mesta na dedinu, ešte sme netušili, čo sa stane. Že okolitá príroda, ktorú sme mali vždy radi, kde sme vždy trávili voľný čas a naša záhrada pri dome nás vezmú do svojho náručia, odkryjú svoje tajné miesta, dovolia nám naplno sa dotýkať svojej najhlbšej podstaty – jej duše. Po 7 rokoch práce a intenzívneho štúdia je naša Záhrada Živa permakultúrnou a certifikovanou ukážkovou prírodnou záhradou – miestom kde má všetko živé svoje láskou naplnené miesto.

Keď sme pred 9 rokmi kúpili 18-árový kus zeme so starším domom, záhrada bola v zanedbanom stave. Postupne sme ju začali pretvárať na vidiecku úžitkovú záhradu podľa zásad prírodných a permakultúrnych princípov. Na záhrade máme zachované pôvodne vysadené a už vyrastené stromy a kríky, ktoré postupne obohacujeme o novú výsadbu, vybudovali sme zeleninové a bylinkové záhony. Na tretine záhrady rastie pôvodná divoká lúka. Všetok biologický kompostovateľný materiál kompostujeme. Zo záhradného domčeka postaveného z recyklovaného dreva zo starej stodoly zachytávame dažďovú vodu a používame v záhrade na polievanie. Vďaka stromom v susedných záhradách, oploteniu prerastenom divokým porastom a okolitému lesu, sa hranice pozemku a záhrady vo vegetačnom čase úplne strácajú a okolitá vegetácia je vizuálne plnou súčasťou tejto záhrady. Na našej záhrade žije množstvo živočíchov ako napr. ježkovia, salamandre, jašterice, žabky, veveričky a veľké množstvo rôznych chrobákov a húseníc, rôzne druhy vtákov ako napr. sojky vrabce, sýkorky, drozdy, ďatle a holuby, ktoré v zime kŕmime. Niektorí živočíšni obyvatelia našej záhrady sú len jej občasnými návštevníkmi, niektorí sa usídlili natrvalo.

Kurzy, workshopy, semináre, diskusie, stretnutia, minitrhy.

-