Darček: o deťoch

Deti v permakultúre - voľné vysielanie webinára
                                          a
Deti a mládež v permakultúre - 10% zľava na kurz

Darček: o vode

Kúpacie jazerá . voľné vysielanie webinára
                                          a
Kurz o vode - 40 eur zľava na kompletný súbor 12 webinárov

Darček: o úrode

Predpestovanie priesad - voľné vysielanie webinára
                                          a
Budúca úroda už teraz - 20 eur zľava na kompletný súbor 6 webinárov 

Darček: o záhradníčení

Parenisko - voľné vysielanie webinára
                                          a
Záhradník - 10% zľava na kurz (16 webinárov a 3 dni praxe)

Darček: o dizajne

Predprojektová príprava - voľné vysielanie webinára
                                          a
Permakultúrny dizajn - 50 eur zľava na úplný kurz - jar 2024

Darček: o architektúre

Chodníky a komunikácie - voľné vysielanie webinára 
                                          a
Drobná architektúra - 20 eur zľava na kompletný súbor 7 webinárov