Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, Prenčov 2023 – 1.časť

ART KRUH - Prenčov Prenčov 90, Prenčov

Kurz Permakultúrneho dizajnu je investícia do seba, do svojho života, vzdelania, zdravia a budúcnosti. Po absolvovaní kurzu permakultúrneho dizajnu by mal byť účastník schopný nadizajnovať svoj pozemok priestorovo, časovo aj finančne a doviesť ho tak k hojnosti.

1500€