VEĽKÝ KURZ OVOCINÁRSTVA 2023_5. webinár

ART KRUH - Prenčov Prenčov 90, Prenčov

Kurz Ovocinárstvo blízke prírode vás prevedie procesom navrhovania, príprav, realizácie a údržby ovocných drevín a sadov.

350€