Kurz PERMAKULTÚRNY DIZAJN sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej organizácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course / certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designers manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie medzinároného kurzu je minimálne 72 hodín. Náš kurz má 150 hodín plus k tomu vybrané záznamy webinárov pre samoštúdium.

Lektori:
Ing. Patricia Pavlovská, DPD (hlavná lektorka) a ďalší

Termíny kurzov 2024 a všetky ostatné informácie nájdete na webstránke Permakultúrny dizajn.

Prihlásiť sa na tento kurz môžete cez prihlasovacie formuláre: jar 2024 alebo jeseň 2024.