Štipendijný fond Školy permakultúry vytvára mechanizmus pre zdieľanie finančných zdrojov na podporu vzdelávania obvykle jedného účastníka na vybraných kurzoch/aktivitách Školy.
Pre zapojenie sa vyplňte FORMULÁR.