Žilinský kraj

prihlásenia sa na prehliadku

Na všetky prehliadky sa môžete prihlásiť pomocou spoločného prihlasovacieho formulára.
Na základe prihlásenia a uhradenia poplatku dostanete presnú adresu miesta.
Tešíme sa na Vás v roku 2023 ?
Ak máte záujem o informácie pre nadchádzajúcu sezónu, vyplňte prihlasovací formulár.

______________________________________________________________________________________________________

Zoznam sídiel

Miestne jadro permakultúry Žilina

Sprievodkyňa: Janka Konáriková
Adresa: Žilina
Charakter sídla: areál a budova malej firmy
Rozloha: cca 1.200 m2

Popis miesta:
Areál a budova malej firmy vytvorené s ohľadom na trvalú udržateľnosť a minimálne zaťaženie životného prostredia. Súčasťou budovy sú dve zelené strechy. Intenzívna na pestovanie zeleniny a druhá extenzívna spolu s fotovoltaickými panelmi. Je tu vybudovaných viacero vodozádržných opatrení vrátane jazierka, kvitnúce trvalkové záhony, ovocný sad a začínajúca výsadba jedlého lesa. Tiež je tu množstvo úkrytov pre voľne žijúce živočíchy. V súčastnosti je toto miesto jedným z miestnych jadier Permakultúry SK, slúžiace na stretávanie ľudí a výmenu skúseností.

Viac o sídle…

Záhrada pod hradom

Sprievodcovia: Klára Mydliarová a Jakub Mydliar
Adresa: Likavka
Charakter sídla: rodinná produkčná a rekreačná záhrada, ukážková prírodná záhrada
Rozloha: 1.200 m2 (prehliadka) z celkových 3.500 m2 (celá ,,dvojzáhrada“)

Popis miesta:
Naša záhrada sa nachádza na pozemku, ktorý patrí ku vyše storočnému objektu horárne, na starých fotografiách uvádzanej ako Lesovňa Likavka (niekedy okolo roku 1900). Na pozemku spoločne pracujú a jeho plody zdieľajú dve domácnosti. Spoločne chystáme drevo na zimu, kosíme, staráme sa o stromy, záhony, či zvieratá. Kedysi sa tu nachádzalo rodinné hospodárstvo, záhrada ho prirodzene dopĺňala. Intenzívnejšie v nej znovu pracujeme tri roky po našom návrate zo zahraničia.

Viac o sídle…