Banskobystrický kraj

prihlásenia sa na prehliadku

Na všetky prehliadky sa môžete prihlásiť pomocou spoločného prihlasovacieho formulára.
Na základe prihlásenia a uhradenia poplatku dostanete presnú adresu miesta.
Tešíme sa na Vás v roku 2023 ?
Ak máte záujem o informácie pre nadchádzajúcu sezónu, vyplňte prihlasovací formulár.

______________________________________________________________________________________________________

Zoznam sídiel

Jedloles

Sprievodkyňa: Andrea Miklošová
Adresa: Povrazník
Charakter sídla: rodinná produkčná záhrada
Rozloha: 2.710 m2

Popis miesta:
V našom Jedlolese pestujeme pestrosť bez pesticídov. Z pôvodne prevažne okrasnej záhrady sme sa postupným prikupovaním pozemkov a dosádzaním jedlých drevín, trvaliek, samovýsevných jednoročiek a zeleniny prepracovali k – miestami divokejšiemu, miestami usporiadanejšiemu jedlému lesu. Aj v ňom majú mnohé procesy stále voľnú ruku. Napríklad okupovanie plochy pod orechom či „špargľoviska“ malinami. Kolonizovanie záhrady najrôznejšími mravcami, ktorí napríklad sadia po záhrade fialky. Voľné šírenie sa trvalkových byliniek… Osídľovanie torza slivky sýkorkami alebo zabývanie sa slepúchov v kopách kamenia. A tak ďalej.

Viac o sídle…

Statok na Výšinách

Sprievodkyňa: Anna Banholzer
Adresa: Látky – Čechánky
Charakter sídla: rodinné sídlo
Rozloha: 50.000 m2

Popis miesta:
Náš rodový Statok na Výšinách sme zakúpili v 2017. Od roku 2018 budujeme záhrady a polia na permakultúrnych princípoch. Nachádzame sa v 900 m.n.m., čo je pre nás veľká výzva. Vybudovali sme niekoľko vetrolamov ako základ jedlého lesa. Snažíme sa o diverzitu. Okrem iného máme na dvoch poliach cca 5.000 m2 zasadenú levanduľu lekársku – anglickú a lavandin – levanduľu francúzsku.

Viac o sídle…