Záhrada pod dubmi

Informácie o lokalite:

Typ: rodinná záhrada
Produkcia: bez nosnej produkcie (skôr pre vzdelávanie, radosť, estetiku, oddych primárne)
Obec: Stupava
Rozloha: 1400 m2
Príslušnosť k bioregiónu: Záhorie
Nadmorská výška: 220 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
FB Future Gardens
web: futuregardens.sk

Vaša sprievodkyňa

Marianna Piršelová

Dátumy prehliadok:

DOD 30.4.2023 15:00 – 16:30

Piatok 12.5.2023 16:00 – 17:30
Piatok 19.5.2023 16:00 – 17:30
Piatok 9.6.2023 16:00 – 17:30
Nedeľa 18.6.2023 15:00 – 16:30
Piatok 14.7.2023 16:00 – 17:30
Nedeľa 23.7.2023 15:00 – 16:30
Piatok 18.8.2023 16:00 - 17:30

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

Prihlasovanie na konkrétnu prehliadku uzatvárame 3 DNI PRED JEJ KONANÍM. Ak sa chcete prihlásiť menej ako 3 dni pred termínom, JE NEVYHNUTNÉ napísať na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

kúpacie jazero, biobazén
vodozádržné opatrenia (swale, vsakovacie prvky)
zachytávanie dažďovej vody

bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
živé jedlé ploty
vetrolamy, remízky

zelenina polykultúrne pestovaná
zelenina organicky / ekologicky
ovocie bežné a jeho spracovanie
využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja
využívanie a príprava vlastných bio - preparátov na ochranu a zúrodňovanie pôdy/rastlín

žiadne hospodárske zvieratá

skleník, fóliovník
sklady, pivnice, komory
hmyzie domčeky, skrýše pre divé zvieratká a vtáky
umelecké diela v exteriéri

Viac informácií o projekte

Láska ku všetkému živému je mojou témou odkedy sa pamätám. Vždy som zachraňovala a kŕmila všetky zvery z ulice, na sídlisku som zachraňovala zeleň, kde sa dalo a už od detstva som citlivá na každú nespravodlivosť a nesúlad. Posledných 10 rokov intenzívne vnímam klimatickú zmenu, uvedomujem si jej dopady na planétu, zvieratá a ľudí. Ale hlavne vďaka mojim dvom synom pociťujem zodpovednosť za to, v akom svete budú žiť ďalšie generácie. Toto všetko sa pretavilo do mojich pracovných aj dobrovoľníckych aktivít. Permakultúru vnímam ako komplexnú odpoveď na praktické aj filozofické aspekty môjho bytia. Permakultúra má pre mňa odpovede ako žiť šetrne voči prírode, ako sa aktívne zapojiť do aktivít na zmiernenie dopadov zmeny klímy. V poslednej dobe sa venujem hlavne, písaniu člínkov o prírodnom záhradníčení, dizajnovaniu záhrad a lektorovaniu permakultúry a jej propagácii.

Mladá prírodná záhrada, trochu v meste, trochu pod lesom, kde neplatia hranice medzi úžitkovým a okrasným, kde nájdete jedlé zákutia aj trvalkové záhony prepletené do jedného celku. Intenzívny systém využitia priestoru vytvára ostrov pozitívnej zelenej deviácie, kde viacfunkčnosť prvkov, stohovanie a efektívne narábanie s dažďovou vodou pomáha udržiavať záhradu zdravú a životaschopnú. V hornej časti pozemku sa nachádza komunitné detské ihrisko, ktorí slúži deťom rodín z okolia. V prípade, že prídete na prehliadku s deťmi, bude to pre ne vítaným spestrením. Podarilo sa nám zachrániť malé dubové „súostrovie“, ktoré sa spolu s dobudovaným jazierkom a rozmanitými trvalkovými záhonmi stalo nosným prvkom atmosféry záhrady.

Budovať záhradu tak, aby naďalej prinášala radosť nám aj všetkým zvieracím obyvateľom.

-