L-E-S-O-V-O O.Z.

Informácie o lokalite:

Typ: rodinná a komunitná záhrada
Produkcia: celoročné zásobovanie
Obec: Velušovce
Rozloha: 5860 m2
Príslušnosť k bioregiónu: „Tríbečsko-Inovecký“ region
Nadmorská výška: 222 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
FB LESOVO o.z.

Vaša sprievodkyňa:

Katarína Filipeje Sloviaková

Dátumy prehliadok:

DOD Nedeľa 30.4.2023 15:00 - 16:30

Sobota 6.5.2023 16:00 - 17:30
Nedeľa 14.5.2023 15:00 - 16:30
Piatok 19.5.2023 16:00 - 17:30
Sobota 3.6.2023 16:00 - 17:30
Nedeľa 11.6.2023 16:00 - 17:30
Piatok 23.6.2023 16:00 - 17:30
Sobota 8.7.2023 10:00 - 11:30
Nedeľa 30.7.2023 17:00 - 18:30
Nedeľa 13.8.2023 16:00 - 17:30
Sobota 19.8.2023 10:00 - 11:30
Nedeľa 24.9.2023 10:00 - 11:30
Sobota 30.9.2023 10:00 - 11:30

Prihlasovanie na konkrétnu prehliadku uzatvárame 3 DNI PRED JEJ KONANÍM. Ak sa chcete prihlásiť menej ako 3 dni pred termínom, JE NEVYHNUTNÉ napísať na skolapermakultury@gmail.com.

V prípade záujmu je možné individuálny termín. Pre záujem píšte na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

zachytávanie dažďovej vody
dažďové záhrady a mokrade
biologické čistenie vody

bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
živé jedlé ploty, vetrolamy, remízky
bezorebné systémy - bez hlbokého rýľovania / orby
ovocie bežné a jeho spracovanie
ovocie exotické (pomaranče, kiwi, hurmikaki, olivy ...) a jeho spracovanie
využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja
sliepky a hrabavá hydina

sklady, pivnice, komory
hmyzie domčeky, skrýše pre divé zvieratká a vtáky
umelecké diela v exteriéri
exterierová učebňa pre domoškolákov

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

Viac informácií o projekte

Mojou aktuálnou prioritou je vzdelávanie detí a dospelých. Vediem domškolácku a domškôlkársku komunitnú skupinu. Za mesto Topoľčany rozbiehame projekt so sprievodnými vzdelávacími permakultúrnymi aktivitami pre deti a dospelých s názvom Zelený sad. Tento rok tiež budeme organizovať prednášky a workshopy s témou permakultúry i nenásilnej komunikácie.

Náš pozemok je mierne svahovitý a rozdelený na tri časti: ovocný sad so zvieratami; komunitná časť pozemku s altánkom, detským ihriskom a priestrannou lúkou a tretia časť je pestovateľská, kde pestujeme vo fóliovníku, vo vyvýšených záhonoch a v bežných záhonoch. Obrovskou výhodou je, že náš pozemok je mladý - sme tu tretím rokom a začali sme s pestovaním na zelenej lúke. Nakoľko na pozemku, ktorý sme kúpili, boli nízko strihané trávniky, starý ovocný sad a okrasné dreviny, viete si u nás pozrieť, ako začať od začiatku a aké boli naše prvé kroky.

Tento rok plánujeme komunitné stretnutia, kde budeme vsúvať farby a krásnô do našej záhrady, ktorá je momentálne prevažne produkčná. Je plánovaná rozsiahla výsadba kvetov a bylín, ktoré budú následne využívané pri komunitných stretnutiach, počas ktorých zvykneme tvoriť rôzne dekorácie. Tiež plánujeme stavať hospodársku budovu pre zvieratá a dielňu.

kurzy, workshopy, semináre

tábory, festivaly, stretnutia

poskytujeme priestor na kempovanie
hľadáme výpomoc - dobrovoľnícke aktivity