Brdárske dvojičky

Informácie o lokalite:

Typ: rodinná a zážitkovo-vzdelávacia (komunitná)
Produkcia: pre sezónne zásobovanie a bez nosnej produkcie
Obec: Brdárka
Rozloha: 750 m2
Príslušnosť k bioregiónu: Gemer
Nadmorská výška: 556 m.n.m.
Vo virtuálnom svete:
FB Alter.Nativa.Brdarka
web: https://alter-nativa.sk/

Váš sprievodca:

Radovan Trišč

Dátumy prehliadok:

DOD Nedeľa 30.4.2023 16:00 - 17:30

Nedeľa 14.5.2023 16:00 - 17:30
Nedeľa 28.5.2023 16:00 - 17:30
Streda 31.5.2023 16:00 - 17:30
Nedeľa 18.6.2023 16:00 - 17:30
Streda 28.6.2023 16:00 - 17:30
Nedeľa 9.7.2023 14:00 - 15:30
Nedeľa 13.8.2023 14:00 - 15:30

Na prehliadku je možné prísť iba na základe úhrady a pozvánky.

Prihlasovanie na konkrétnu prehliadku uzatvárame 3 DNI PRED JEJ KONANÍM. Ak sa chcete prihlásiť menej ako 3 dni pred termínom, JE NEVYHNUTNÉ napísať na skolapermakultury@gmail.com.

Čo uvidíte na prehliadke

ucelený vodný systém
jazierko, rybník, vodný biotop
zachytávanie dažďovej vody
vegetačné strechy

kompostovacie a šetrné toalety

bylinkové záhony, špirály, kvetinové záhony, záhony pre motýle a hmyz
pestovanie zeleniny, vyvýšené záhony
sady a lesné záhrady

živé jedlé ploty, vetrolamy, remízky

zelenina polykultúrne pestovaná
bezorebné systémy - bez hlbokého rýľovania / orby
ovocie bežné a jeho spracovanie
ovocie exotické (pomaranče, kiwi, hurmikaki, olivy ...) a jeho spracovanie
využívanie a príprava vlastného kompostu / hnoja

bez hospodárskych zvierat

sklady, pivnice, komory
letná kuchyňa, prevádzkáreň
hmyzie domčeky, skrýše pre divé zvieratká a vtáky
netradičné stavebné prvky a techniky

práca s hlinou, slamou ako stavebným materiálom

Viac informácií o projekte

Do Brdárky sme sa prisťahovali pred 19-timi rokmi s úmyslom vytvoriť zámernú komunitu, teda sociálny experiment. Postupom času sme sa rozdelili na rodinné bunky, ktoré sa snažia úzko spolupracovať na individuálnych aj spoločných projektoch. Našu bunku tvorím ja s manželkou Andreou a našimi dvoma deťmi - Ľudmilou a Jurajom. Už niekoľko rokov sa venujeme zveľaďovaniu centra našej obce, čo sa ukazuje ako projekt na ďalšie desaťročie.

V centre koncovej Hornogemerskej obce Brdárka sa nachádzajú dva zrekonštruované sedliacke domy a k nim sa pripájajú dve rozlohou neveľké záhrady. Sú to samostatné záhrady, jasne oddelené kamenným múrom a dreveným plotom, ale zároveň sú prepojené mnohými, na prvý pohľad možno neviditeľnými väzbami. Čo majú spoločné? Obe záhrady sme navrhovali podľa princípov permakultúreho dizajnu. Obe záhrady (a domy) majú jedného správcu. Aj výsadba trvaliek rešpektuje prepojenosť týchto pozemkov. Niektoré prvky prírodných záhrad sa vyskytujú len raz, využívajú ich však obe záhrady (kompostovisko, kúsok divočiny, vonkajší sporák a pec). Týmto spôsobom sa teda záhrady vzájomne dopĺňajú. Ich základný charakter ich však odlišuje. Za naším domom sa nachádza rodinná úžitkovo-okrasná záhrada, ktorá má poskytnúť sezónnu zeleninu a ovocie. Druhá záhrada je komunitná a má zážitkovo – vzdelávací charakter, snažili sme sa v nej vytvoriť hlavne zákutia s relaxačnou funkciou. Rozdielny charakter záhrad si môžete pozrieť sami. V hornej časti komunitnej záhrady, na hranici pozemkov, sa nachádza pochôdzna zelená strecha. Poskytne vám pekný výhľad na tieto prepojené, avšak odlišné „malé intenzívne systémy“.

Vylepšovať dizajn, to znamená odstrániť nedostatky a zabezpečiť rodinu bio produktami v čo najväčšej miere, teda podporovať potravinovú bezpečnosť. Svoje poznatky a skúsenosti odovzdávať prostredníctvom kurzov a prehliadok/prednášok čo najväčšiemu spektru ľudí. V spojení s ubytovacími možnosťami priamo na mieste, šíriť ideu permakultúry v praxi aj pre zahraničných návštevníkov.

kurzy, workshopy, semináre
tábory, festivaly, stretnutia