Celoročný kurz o vode 2021

Celoročný kurz o vode má snahu obsiahnuť celé spektrum prvkov, technológií a postupov potrebných pre vytvorenie uceleného permakultúrneho projektu v rôznych podmienkach prírodných, spoločenských aj ekonomických.

Kurz je tvorený kombináciou on-line webinárov a praktických workshopov na farme Pavlovského staja v Hrušove. Počet účastníkov webinárov je limitovaný na 70. Počet kurzistov na workshopoch je max. 15. Možnosťou je aj zakúpenie si záznamov webinárov.

Kurz je ukončený. Je možné si zakúpiť prístup k jeho 12 webinárom.

HARMONOGRAM WEBINAROV a WORKSHOPOV

Pre ďalšie aktivity sledujte našu webstránku, našu FB stránku alebo sa staňte odberateľom našich newslettrovDvakrát mesačne vám dáme vedieť o nových vzdelávaniach a novinkách zo sveta permakultúry.

Sylaby kurzu

Voda v permakultúrnom dizajnE
Pôda - najlepší vodozádržný prvok
Vetrolamy, Protierózne opatrenia
Terénne úpravy v krajine
Prírodné jazerá, mokrade
Jazierka s izoláciami
Nádrže, rozvody vody, systémy
Dažďové záhrady
Studne
Rybníky
Čistenie vody
Vegetačné strechy
Vertikálna zeleň

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Lektorky a lektori kurzu:

Celoročný kurz o vode tvoria:

Jozef Fekiač
Viliam Vnuk
Martin Kolník
Martin Maršalko
Peter Turček
Martin Margetín

Vierka Vnuková
Juraj Margoč
Patricia Pavlovská
Martin Pavlovský
Paulína Urdová
Katarína Klimová
Michal Fojtík

  • 12 x On-line webináre/záznamy (2,5 hodiny, cez program ZOOM, maximálny počet prihlásených je 70 účastníkov).
    Ak ste ešte ZOOM nepoužívali alebo máte ďalšie otázky ohľadne webinárov, odporúčame si pozrieť Technickú stránku našich webinárov
  • 4 Workshopy (v priebehu leta 2021, v dĺžke 12 a 20 hodín, v Hrušove na statku Pavlovského staja, maximálny počet účastníkov je 15)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Cena kurzu

JARNÝ BLOK: 7 záznamov webinárov.............................. 80 €
V prípade, že máte záujem o súbor záznamov webinárov, dostanete po úhrade automaticky prístup ku všetkým záznamom. Pre Jarný blok je doba sprístupnenia záznamov 7 týždňov od uhradenia účastníckeho poplatku. V prípade, že by ste potrebovali viac času, dohodnite sa s nami inidividuálne.

                                                    LETNÝ BLOK:
Počas workshopov budeme nielen realizovať, ale aj konzultovať a dizajnovať.
V prípade vhodných podmienok budú workshopy trvať 4 - krát po 1 - 2 dni.

V cene je lektorné bez ubytovania a stravy (pre 2 dňový variant, s občerstvením pri 1-dňovom variante)
Ak budú pretrvávať COVID opatrenia, budú workshopy jednodňové (bez ubytovania a stravy) s prihliadnutím na hygienu a zdravotnú bezpečnosť
Ak by sa niektorý workshop nemohol uskutočniť z dôvodu COVID opatrení, peniaze vám vrátime v plnej výške.

                                                           1. Workshop Tvorba dažďovej záhrady  ................ 80 € (1 deň)
                                                           2. Workshop Jazero na kúpanie I .......................... 120 € (2 dni)
                                                                                                                    ........................... 70€ (1 deň)
                                                           3. Workshop Jazero na kúpanie II................................ 120 €
                                                           4. Workshop Jazero na kúpanie III............................... 120 €
   Videozáznamy workshopov.......................................... 15 €/videozáznam
Po ukončení workshopov a technickom spracovaní budú vytvorené 4 videozáznamy, dokumentujúce tvorbu dažďovej záhrady a kúpacieho jazera.

    JESENNÝ BLOK:  5 on-line webinárov/ 5 záznamov webinárov............................ 57 €
V prípade, že máte záujem o súbor záznamov webinárov, dostanete automaticky prístup ku všetkým ušlým a aj nadchádzajúcim webinárom. Jeden webinár sa štandardne sprístupňuje na 7 dní. V prípade, že by ste potrebovali viac času, dohodnite sa s nami inidividuálne.

WEBINÁRE....................................................... 12 €/webinár
Vzdelávanie s možnosťou klásť otázky počas webinára + učebné materiály

ZÁZNAMY WEBINÁROV.................................... 12 €/záznam
Sprístupnenie jedného záznamu na 7 dní + učebné materiály. Jednotlivo záznamy sprístupňujeme až po ukončení vzdelávacieho bloku (Jarného alebo Jesenného) t.j. od 16.11.2021. Znamená to, že ak si objednáte jeden záznam webinára, budete si na jeho sprístupnenie musieť počkať.
Bez možnosti kladenia otázok.

Nadštandardné služby v podobe konzultácií vlastných vodných systémov si hradíte nad rámec ceny webinára.
Kurzisti, ktorí majú zaplatení celý kurz majú konzultácie v cene po dohode s lektorom

O možnostiach zliav sa informujte cez skolapermakultury@gmail.com.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRIHLASOVANIE

V prihlasovacích formulároch si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem. V prípade, že máte záujem si potom doobjednať ďalšie diely, nemusíte opätovne vypisovať prihlasovací formulár, stačí ak nám napíšete na skolapermakultury@gmail.com.

PRIHLASOVANIE NA ZÁZNAMY

Pre pozeranie jednotlivých záznamov nie sú potrebné žiadne predpoklady, hoci základné znalosti permakultúry a práce s vodou v takýchto systémoch môžu výrazne napomôcť porozumeniu prednášok.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PRIHLASOVANIE NA CELÝ KURZ O VODE a WORKSHOPY

V tomto momente už nie je možné prihlásiť sa na celý kurz a workshopy.

Naše WORKSHOPY sú cielené a veľmi praktické. Radi by sme účasť na nich ponúkli najmä tým účastníkom, ktorí nadobudnuté zručnosti reálne uplatnia vo svojich dizajnoch alebo ich budú cielene šíriť ďalej. Sú nielen o praktických zručnostiach a technických informáciach, ale majú aj "kurzový" - učebný charakter.

Ak rozmýšľate nad účasťou na workshopoch, zvážte následovné požiadavky na účastníkov:
Časová flexibilita v období leta 2021. Realizácia workshopov je závislá najmä od počasia a dohodnutej techniky (bager, atp.). Vyhradzujeme si právo určiť dátum a kontaktovať účastníkov workshopov 10 dní pred ich konaním.
Každý účastník musí mať absolvovaný min. webinár danej témy (Mokrade a dažďová záhrada, Kúpacie jazero) (priame vysielanie alebo záznamy). Je nevyhnutné aby všetci rozumeli základom práce s vodou v permakultúrnom dizajne.
Motivačný list. V prihláške nám napíšte prečo je účasť na workshopoch pre Vás kľúčová a podstatná.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Odporúčania pre účasť na kurze

Kurz je nastavený tak, aby prehlboval vedomosti a zručnosti v oblasti práce s vodou v permakultúrnych projektoch.
Nie je naším cieľom prechádzať tému vody od úplných základov, a preto odporúčame každému účastníkovi kurzu, aby pred jeho konaním venoval čas vedomostnej príprave, obzvlášť v základoch permakultúry a permakultúrneho dizajnu.

Pokiaľ ste neabsolvovali Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, kurz Dom a záhrada v duchu permakultúry alebo úvodný kurz permakultúrneho dizajnu, pred začatím kurzu odporúčame naštudovať základné publikácie alebo filmy o permakultúre. Aby ste sa lepšie vnorili do témy vody v permakultúrnom dizajne, pripravili sme pre vás sumár videí vhodných na vzhliadnutie pred tým, než absolvujete tento kurz.

Odporúčanú literatúru a videá nájdete v spodnej časti tejto stránky!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM KURZU

Jarný blok

1. Webinár: Dizajnovanie vodných systémov

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam VnukJozef Fekiač, Patricia Pavlovská
Záznam webinára, Jarný blok

Význam vody pre krajinu a človeka. Stačí mi na pozemku jazierko? Prečo potrebujeme vedieť veľa o pôde, ak chceme mať funkčný vodný systém? Ako zistím, čo potrebuje môj pozemok v oblasti VODY, aby prosperoval? Čo potrebujem vedieť pre tým, než začnem bagrovať a tvoriť systémy? Zadržiavanie vody v krajine. Vzťah vody a pôdy pre hospodárenie v krajine. Význam "živej pôdy" pôdy pre vodný systém záhrady.

2. Webinár: Vetrolamy

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Martin Kolník, Vierka Vnuková
Záznam webinára, Jarný blok

Čo sú to vetrolamy? Hodia sa aj do môjho pozemku? Akými spôsobmi vetrolam prospieva mojej záhrade, môjmu vodnému systému?  Na čo všetko má vplyv vetrolam? Ako vypočítať a navrhnúť vetrolam? Ako si zvoliť dreviny vhodné do vetrolamov v spoločenstve správne vybraných bylinných podrastov.

3. Webinár: Terénne úpravy v krajine

Trvanie: 2,5 hodiny + 2,5 hodiny
Lektori: Viliam VnukJozef Fekiač, Patricia Pavlovska
Záznam webinára (2 časti), Jarný blok

Zadržiavanie vody v krajine. Princípy dizajnu vodných systémov v krajine. Dozviete sa, kedy je vhodné použiť prvky a techniky, ktoré krajinu zavodňujú a kedy narábať s týmito prvakmi opatrne. Ako fungujú kapilári a prečo môže niekedy zásah do svahu aj škodiť vodnému systému. Ako sa správne dizajnujú a realizujú swaly, medze a ďalšie vsakovacie prvky v krajine.

4. Webinár: Mokrade a dažďové záhrady

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Paulína Urdová, Patricia Pavlovská, Katarína Klimová
Záznam webinára, Jarný blok

Mokrade ako veľmi významé biotopy v prírode si vieme priniesť aj do svojich záhrad. Význam mokradí pre život a pre prírodnú záhradu. Dažďová voda je čoraz vzácnejšia. Časť vody zo striech zachytíme do zberných nádob, všetku ostatnú zvedieme do dažďovej záhrady, ktorá funguje ako dokonalý filter pre spodnú vodu, očarí nás krásou kvetín a tráv.

5. Webinár: Prírodné jazerá

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Peter Turček
Záznam webinára, Jarný blok

Láka vás jazierko bez fólií? Kedy si vystačíme s ílom? Ako rozvrhnúť zóny a akú šírku zvoliť? Naučíme sa všetko o rastlinách zabezpečujúcich filtráciu vody, kedy ich sadiť do košov a kedy navoľno, aké frakcie štrku použiť. Dozvieme sa o špecifikách budovania jazier do svahu, aj o tom, čo zvládneme svojpomocne. A čo riasy, sinice a iný planktón? Aj o tomto bude reč - novozaložený ekosystém totiž je niečo ako mladé víno.

6. Webinár: Kúpacie jazerá

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač, Patricia Pavlovska
Záznam webinára, Jarný blok

Všetky základné informácie o tom, aké typy jazierok môžeme umiestniť v záhrade a ako ich zrealizovať. Akú fóliu vybrať, kedy a akú technológiu použiť na posilnenie filtrácie, ako a aké rastliny vysadiť. Sú technológie vždy súčasťou jazierok, alebo sa to dá aj bez nich? Akú údržbu vyžaduje jazierko, aby nám prinášala radosť dlhodobo.

7. Webinár: Nádrže a systémy

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Martin Maršalko, Patricia Pavlovská
Záznam webinára, Jarný blok

Počnúc útvarom s názvom „swale“, cez vsakovacie a akumulačné (retenčné) systémy, poldre, zasakovacie líniové a bodové stavby sa prepracujeme k systémom na rozvod vody – aj do kopca. Rozoberieme si do matematických a fyzikálnych detailov teóriu vsakovania, spravíme vsakovaciu skúšku. Z týchto podkladov vyplynú opatrenia na zlepšenie retenčných vlastností pôdy, ktoré vieme spraviť sami. Porozprávame aj o vsakovaní vôd z ČOV, filtrácii, lapačoch nečistôt, vsakovacích systémoch pod spevnenými plochami.

V prihlasovacom formulári si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Letný blok

Workshop: Tvorba dažďovej záhrady

Workshop sa konal 9. mája 2021.

Lektorka: Paulína Urdová
Miesto: Farma Pavlovského staja, Hrušov, okres Veľký Krtíš
Workshop + exkurzia, Letný blok

Počas workshopu sa zameriame na tvorbu dažďovej záhrady od jej návrhu, vymerania, terénnych úprav až po výsadbu. Navštívime aj už etablovanú dažďovú záhradu v miestnej škole.

Workshop: Kúpacie jazero 1

Workshop sa konal 14. - 16. júna 2021.

Lektori: Jozef Fekiač, Patricia Pavlovská
Cena: 120 € (2 dni), 70 € (1 deň)
Workshop + exkurzia, Letný blok

Počas workshopu zameriame jazero a vyznačíme jeho tvar. Pomocou bagra vykopeme jazero s požadovaným tvarom a profilom, vykopeme ryhy pre rúry a šachty, zameriame a dorovnáme potrebné roviny a hladiny, dočistíme výkop.

Workshop: Kúpacie jazero 2

Workshop sa konal 22. - 24. júl 2021.

Lektori: Jozef Fekiač, Patricia Pavlovská
Cena: 120 € (2 dni), 70 € (1 deň)
Workshop, Letný blok

Počas workshopu natiahneme ochranné geotextílie, jazierkovú fóliu, odsledujeme postup napúšťania vody, navozíme filtračný substrát a realizujeme výsadbu jazera.

Workshop: Kúpacie jazero 3

Workshop sa konal 15. - 16. septembra 2021.

Lektori: Jozef Fekiač, Martin Pavlovský
Workshop, Letný blok

Počas záverečného workshopu nás čakajú tieto úlohy: osádzanie jazera vodnými rastlinami, inštalácia technológií pre čistenie jazera, finálne úpravy a začisťovanie fólií.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Jesenný blok

8. Webinár: Rybníky, akvaponia

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Juraj Margoč, Michal Fojtík
Záznam webinára, Jesenný blok

Chceli by ste chovať ryby alebo aspoň umiestniť pár rybičiek do vášho jazierka. Aké podmienky je nutné dodržať, ako sa postarať o jazero aj ryby. Chcete vytvoriť uzavretý cyklus medzi chovom rýb a zeleninovou záhradou. Dá sa to za pomoci akvapónie.

9. Webinár: Čistenie vody, toalety

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač
Záznam webinára, Jesenný blok

V tomto webinári sa dozviete o tom, ako čistiť odpadovú vodu v súlade s legislatívou. Aj o tom, ako odpadovej vode predchádzať napríklad využitím kompostovacích toaliet.

10. Webinár: Vegetačné strechy, vertikálna zeleň

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Jozef Fekiač, Viliam Vnuk
Záznam webinára, Jesenný blok

Fascinujú vás tzv. zelené strechy? Rozdiely v technológiach realizácie extenzívnych a intenzívnych vegetačných striech. Postup realizácie pri jednoduchej extenzívnej streche. Ako dotvoriť nevyhnutné ukončovacie detaily.

11. Webinár: Vodné tipy a triky

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Jozef Fekiač, Viliam Vnuk, Martin Gavalier
Záznam webinára, Jesenný blok

V tomto webinári sa dozviete, ako s minimom nákladov ohrievať teplú vodu, ako sa vysporiadať so zamŕzajcou vodou v zime - či už pre zvieratá alebo v záhradných ventiloch a veľa drobných rád a postrehov.

12. Webinár: Studne a pitná voda

Trvanie: 2,5 hodiny
Lektori: Martin Margetín, Viliam Vnuk
Záznam webinára, Jesenný blok

Aké sú možnosti pri vŕtaní studní, rozdiely v technológiách. Ako zistiť vhodné miesto na pozemku. Možnosti čerpania v studniach. Údržba a čistenie existujúcich studní.

V prihlasovacom formulári si môžete vybrať, o ktoré bloky alebo jednotlivé časti kurzu máte záujem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Odporúčaná literatúra a videá

Téma: Permakultúra

PUBLIKÁCIE:

Úvod do permakultúry (Bill Mollison) - česko-slovenský preklad, 1998
Permaculture design manual (Bill Mollison) - anglický originál, 1988

Príručka Dažďové záhradyhttps://skola.permakultura.sk/dazdova-zahrada-prirucka/

 

VIDEÁ:

What is Permaculture? By Bill Mollison, David Holmgren
Základné definície permakultúry v podaní jej "zakladateľov"! Anglický jazyk.

Bill Mollison In Grave Danger of Falling Food, 1989
Základný film o permakultúre od zakladateľa permakultúry Billa Mollisona. Anglický jazyk.
Titulky aj k tomuto filmu, respektíve DABOVANÉ VERZIE na stiahnutie z ULOZTO.sk nájdete na odkliku
http://www.ekozahrady.cz/titulky.htm
Nájdete tam aj seriál Global Gardener 1 - 4 v podaní Billa Mollisona.

Denisa Tomášková - Nejčastější úskalí při permakulturním designování
Základný postup permakultúrneho dizajnu. Český jazyk.

Introduction: The 12 Principles Design of Permaculture By David Holmgren
Základné princípy permakultúry,ktorými sa riadi plánovanie perma-projektu. Anglický jazyk.

The Permaculture Principles
Seriál podľa Davida Holmgrena, venovaný objasneniu permakultúrnych princípov. Anglický jazyk.

 

Téma: Voda

Základy o vode na Zemi

Síce školácke učivo ale tvorí základ pochopenia práce s vodou. Pozrite sz základné údaje o množstve vody na zemeguli. Koľko pitnej vody máme a ako ju využívame?

Voda v krajine

Prednáška: Ing. Patricia Pavlovská
(festival PermakultÚra v meste, Zvolen 2017):

Základy permakultúrneho dizajnu a práce s kľúčovými dizajnom v krajine tak, aby ste vedeli zachytiť čo najviac vody na svojich pozemkoch.(Keyline design).  Vymedzenie základných pojmov používaných pre prácu s vodu v krajine. Vymedzenie základných postupov, techník pre prácu s vodou.

Sucho začína tam, kde končí život v pôde

Prednáška: Ing. Jaroslav Záhora

O dialogu, který probíha mezi kořeny rostlin a půdou a o nezbytnosti tento dialog podporovat šetrným hospodařením. Prezentované poznatky byly získány i na základě experimentů realizovaných v rámci projektu INTEKO ATCZ42 (program Interreg AT-CZ), který byl zaměřen na inovativní technologie kompostování. Hlavním cílem projektu bylo popsat mechanismy těsnější spolupráce rostlin s půdními mikroorganismy směřující k regeneraci půdy a života v ní, které lze nastartovat přídavkem kompostu, tedy nejkvalitnější a současně stabilizované organické látky. S videem souvisí text Diskriminace ekosystémových služeb průmyslovými hnojivy - viz: https://aa.ecn.cz/img_upload/5c056690...

Základy práce s vodou v permakultúre (Anglicky)

Oregon State University Ecampus

Krátka prednáška o tom, ako správne pristupovať k práci s vodou v permakultúrnych projektoch. Názorné ukážky práce s vodou. Spôsoby jej zachytávania a využívania pre svoj dizajn. Dôsledné pozorovanie systému a práca s vodou na miestach, kde má svoj najvňčší potenciál. To znamená aktívne využívanie gravitácie ako sily, ktorá pracuje pre nás zadarmo.

Nechaj pôdu žiť

Dokument Nech půdu žít poutavým způsobem seznamuje širokou veřejnost s nezastupitelnou rolí půdních organismů na tvorbě půdních agregátů, a tím i na utváření vlastností půdy. Připomíná význam žížal a způsoby navracení organické hmoty do půdy. Překvapuje sdělením o „obchodování“ mezi kořeny rostlin a mikroby. Objasňuje podmínky šíření pancířníků, chvostoskoků, mnohonožek, stonožek a dalších zástupců edafonu.
Vznik, údržba a správné fungování půdy není možné bez půdních organismů. Armáda mikrobů i drobných půdních živočichů je tak naším nejlepším spojencem, který navíc pracuje zadarmo a zcela spolehlivě. Proto se vyplatí pečovat o půdu a krajinu takovým způsobem, abychom jim v tom nebránili. Ušetří nám spoustu nákladů a starostí. Pomáhají totiž řešit tak zásadní problémy, jakými jsou výživa lidstva nebo klimatická změna.

Klimatické zariadenie má poruchu

Dokumentárny film, Slovensko, 2005

Slovenský, už pomerne starý ale stále dosť aktuálny, dokument, ktorý približuje to, ako sa civilizácia a poľnohospodárstvo podieľa na súčasnej klimatickej zmene a emisiách skleníkových plynov. Hovorí, prečo je neudržateľné budovať betónové lúky na úkor zelene, jednoducho vysvetľuje dôležitosť rastlinstva pre klímu a hovorí aj o nezodpovednom hospodárstve.

Predstavuje možnosti riešení, ktoré su cenovo dostupné a súčasne často pomerne "inžiniersky jednoduché", bez betónových priehrad ...