Novinky z dielne Školy permakultúry

November 2021

Ahoj reader !

---

Milí naši čitatelia, milé naše čitateľky, v najčerstvejších novinkách nájdete ako vždy všetky vzdelávacie nadchádzajúce on-line aj prezenčné kurzy a aktivity. Zo všelijakých dôvodov sa nám pomenili termíny stredajších webinárov, tak si skontrolujte tie vaše. Nájdete aj odporúčanie na knižku Keď sa chlapci menia na mužov, inšpiratívny článok o tom ako tvoriť energiu v komunite pre komunitu, tradične sa zamýšľajúcu tému a poohliadnutie sa za diskusiou Jedlo ako tmel komunity.

Keďže sa pomaly končí rok 2021, plánujeme vynoviť náš newsletter. Chceli by sme vás poprosiť aby ste nám pomocou dotazníka dali vedieť, ako vnímate naše novinky. Ďakujeme za vaše nápady a reakcie. 

Tím Školy permakultúry

---

Od októbra sme sa rozhodli organizovať stredajšie webináre každé dva týždne. Prihlásiť sa na všetky naše webináre môžete cez prihlasovací formulár.

---

Permakultúra vo verejnom dianí

ZO ZDRAVOTNÝCH DôVODOV SA ZMENIL TERMÍN Z 10.11. NA 24.11.2021.

24.11.2021 17:00 - 19:00

Lektorky: Zuzana Kiripolská Ščasná, Zuzana Pastorková

Na tomto špeciálnom webinári sa dozvieme, ako robiť permakultúru v spolupráci s verejnosťou, médiami, samosprávami, školami a inými organizáciami. Vypočujeme si príbehy z praxe ako preniesť permakultúru do verejných priestorov, denného žitia a tvorivého vzdelávania (školského, mimoškolského, komunitného).

---

Ako pestovať a zazimovať drobné ovocie?

1.12.2021 17:00 - 19:00

Lektor: Juraj Modranský

Pestovanie drobného ovocia (ríbezle, egreše, ostružiny, jahody, zemolez kamčatský), ekologické nároky jednotlivých druhov drobného ovocia, starostlivosť o výsadby, sortiment drobného ovocia, výber najdôležitejších chorôb a škodcov, základy rezu.

---

Drobná architektúra

KVôLI TERMÍNOVÝM POSUNOM SA MENÍ AJ TERMÍN TOHTO WEBINÁRA Z 1.12. NA 8.12.2021

8.12.2021 17:00 - 19:00

Lektorka: Klára Mydliarová

Chodníčky, múriky, treláže, altánky, pergoly, plôtiky, terasy, fontánky, mostíky, či umelecké predmety, to všetko a ešte viac zahŕňa slovné spojenie drobná architektúra v záhrade. Ako si vybrať z množstva možností? Ako správne navrhnúť, umiestniť a stvárniť prvky práve vo vašej záhrade, aby boli funkčné a zároveň estetické? A ako ich dostať z papiera do reality? S pomocou permakultúrnych princípov sa na to pozrieme v tomto webinári.

Všetky naše webináre je možné si zakúpiť aj vo forme záznamu. Spolu s linkom na video dostanete aj všetky materiály, využívané počas vzdelávania alebo odporúčané.

Objednať záznamy si môžete priamo cez OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.

---

Prihlasovanie je otvorené.

Harmonogram: 5 on-line webinárov počas februára 2022 a
prezenčná praktická časť 4. - 6. marec 2022

Miesto: Prenčov (okres Banská Štiavnica)

Lektor: Bruno Jakubec

Cena: 285 € (strava, ubytovanie, lektorné, materiál)

Kurz Ovocinárstvo blízke prírode vás prevedie procesom navrhovania, príprav, realizácie a údržby ovocných drevín a sadov. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov aj pre absolventov Úplného kurzu permakultúrneho dizajnu ako jeho plynulá nadstavba v oblasti trvalo udržateľného ovocinárstva a starostlivosti o zelenú infraštruktúru krajiny.

Viac o kurze si môžete pozrieť na jeho webstránke. Prihlásiť sa môžete priamo cez prihlasovací formulár.

Jesenné webináre vodného kurzu, ktoré nás čakajú v najbližších týždňoch:

Voda, tipy a triky

8.11.2021 17:00 - 19:30

Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač, Martin Gavalier

V tomto webinári sa dozviete, ako s minimom nákladov ohrievať teplú vodu, ako sa vysporiadať so zamŕzajcou vodou v zime - či už pre zvieratá alebo v záhradných ventiloch a veľa drobných rád a postrehov.

Studne a pitná voda

15.11.2021 17:00 - 19:30

Lektori: Martin Margetín, Viliam Vnuk

V záverečnom webinári budeme hovoriť o tom aké sú možnosti pri vŕtaní studní, rozdiely v technológiách. Ako zistiť vhodné miesto na pozemku. Možnosti čerpania v studniach. Údržba a čistenie existujúcich studní.

Cena za jednotlivé webináre je 12 €, za celý blok 57 €. V prípade, že máte záujem prihlásiť sa v priebehu bloku, predchádzajúce webináre vám sprístupníme automaticky vo forme záznamov. Pre prihlásenie sa na nadchádzajúce webináre, stačí vyplniť PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

ČO SA DIALO NA TREŤOM BLOKU DIZAJNÉRSKEHO KURZU?

Na úplnom kurze permakultúry sa človek dozvedá rôzne očakávané aj nečakané veci. Okrem tých očakávaných, ako je spôsob ako naložiť so svojou záhradou, farmou alebo domom tak, aby boli šetrné voči prírode a zároveň nám prinášali radosť aj výnosy, človek pričuchne aj k duchovným až filozofickým témam akými sú permakultúrna etika, či permakultúrne postoje a princípy. Ale aj očakávané a pre človeka bežné témy ako je starostlivosť o úrodu sa dajú podať s príchuťou filozofie a kvapkou mystiky... :) Slovné spojenie "permanent agriculture" sa neocitlo ako základ slova "permakultúra" náhodou - práca s pôdou ako nositeľkou života je v rámci starostlivosti o zem a ľudí kľúčová.

O tejto téme pravidelne chodieva pútavo rozprávať lektorka kurzu Záhradník ale hlavne agronómka a veľkopestovateľka Hedviga Gulová. Nepoznám nič zaujímavejšie, ako počúvať skúseného človeka z praxe - tu porozpráva o pôdnom edafóne, ktorý v sebe nesie milióny mikroorganizmov a ešte viac baktérií, tu ako keby na okraj info o tom, že pôda si spokojne sama vytvorí všetky mikroprvky na výživu rastlín, len ju treba nechať (nerýľovať!) alebo časť o tom, ako vieme pôde pomôcť  prírodným spôsobom a dostať do nej potrebné živiny (kompost, rastlinné výluhy, zelené hnojenie...). Filozofia bežného života pri úplne "prízemných" témach  zapustila korene do nás všetkých a nabila nás chuťou pustiť sa hneď do roboty.

Praktické rady ako si rozhodiť v čase a priestore plodiny na záhony tak, aby sme im umožnili zdravo dorásť do konzumnej zrelosti, boli už len čerešničkou na torte :)

Štvrtý a teda posledný blok jesenného Úplného kurzu permakultúrneho dizajnu nás čaká 12. - 14.11.2021. Všetci absolventi našich kurzov sú srdečne pozvaní na nedeľné obhajoby projektov.

Pre absolventov kurzu permakultúrneho dizajnu

Posledné dve miesta v ponuke.

Termín: 25. - 28. november 2021 

Miesto: Prenčov (okres Banská Štiavnica)

Lektorka: Patricia Pavlovská

Cena: 160 € (strava, ubytovanie, lektorné, materiál) Bežná suma tohto kurzu je 250€. Momentálne sme našli dostatok finančnej podpory aby sme tento kurz ponúkli s výhodnejšou sumou.

Kurz je učených pre tých, ktorí sa rozhodli ísť dráhou lektora permakultúrnych kurzov alebo chcú získať zručností v lektorovaní pre prednášanie či vedenie workshopov v akejkoľvek téme.

Viac o kurze si môžete pozrieť na jeho webstránke

STÁLA PONUKA PRE ABSOLVENTOV  ÚPLNÉHO KURZU PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNU

Ponúkame všetkým našim absolventom kurzu Úplný kurz permakultúrneho dizajnu možnosť zúčastňovať sa našich kurzov ako učiaci sa lektori (pomocní lektori).
Máte možnosť získavať zručnosti v lektorovaní ako aj v dizajnovaní.

Ak máte o lektorovanie záujem, napíšte nám na skolapermakultury@gmail.com.

Aktivity priateľských organizácií

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽAP) vytvorila pre rok 2021 kampaň Zatoč s odpadom. Keďže mnohokrát sa téma odpadu zužuje iba na tému recyklácie, cieľom projektu je poukázať na náš každodenný život a naštartovať pozitívnu zmenu hoci aj v maličkostiach. 

Kampaň predstavuje 10 mesiacov, 10 výziev a 10 krát odpad na rôzne spôsoby. Do kamapane sa môže zapjiť každý z nás a postupne spĺňať výzvy.

Mesiac november je v znamení Medzinárodného dňa nenakupovania (27.11.2021). Všetky druhy obalov sú problematické, pokiaľ ich produkujeme nadbytočne veľa. Je potrebné začať od seba a ako spotrebitelia by sme mali rozmýšľať nad výrobkami, ktoré používame a kupujeme.

---

Občianske združenie Guľôčka v Maláši, ktoré stojí aj za existenciou Školy permakultúry, sa na sklonku leta 2021 stalo jedným z miest realizácie veľmi zaujímavého projektu ZÁHRADU OTVORTE A ONA VÁS VYLIEČI. Jej záhrada a pozemok poskytli priestor pre prvky, ktoré tvoria terapeutickú, oddychovú, relaxačnú a a liečiacu atmosféru. Všetky prvky zostávajú na pozemku aj po projekte, takže najbližšie, keď pôjdete okolo, môžete združenie navštíviť a záhradu si vyskúšať.

O čo išlo v projekte?

V práci s mládežou a s ľuďmi zo znevýhodneného prostredia sa Guľôčka stretáva s rôznymi problémami, ktoré si často samotní ľudia ani neuvedomujú. Preto využíva aktívnu prácu dospelých – pracovníkov s mládežou, ktorí hľadajú vhodné metódy a aktivity, aby pomohli mladým ľuďom zvládnuť ich rôznorodosť. Týmito témami sa zaoberali pracovníci s mládežou počas projektu Erasmus+ Záhradu otvorte a ona vás vylieči, ktorý sa konal na Slovensku. Cieľom bolo vyskúšať a overiť si, ktoré prvky je vhodné umiestniť do záhrad a pozemkov, tak aby spĺňali prvky pracovnej, relaxačnej, činnostnej, art a inej terapie.

V medzinárodnom kolektíve z Čiech, Poľska a Slovenska si vzájomne zdieľali poznatky a skúsenosti z práce, tak ako ich majú zažité v každej partnerskej organizácii. Cieľom bolo zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou s prácou s mládežou a inšpirácia ako a čo sa dá robiť ešte zaujímavejšie, kreatívnejšie. Spoločne našli odpovede na otázky, ktoré sa týkali výsadby záhonov, postupov v pestovaní rastlín, starostlivosti o pôdu a vytvárania biodiverzity využívaním hmyzích hotelov. Tieto prvky, pomáhajú organizáciam vytvárať nové sociálne ekosystémy pre zapájanie mladých ľudí z rôznych aj znevýhodnených skupín do bežného života.

Škola permakultúry odporúča 

Keď sa chlapci menia na mužov

Arne Rubinstein

Ako rodičia, sprievodcovia, učitelia alebo tí, ktorí vychovávajú deti, robíme všetko pre to aby začiatok ich života bo čo najlepší. Koľko si len spájame nádejí s ich budúcnosťou! Tak prečo sa toľko detí v období dospievania dostáva do problémov? Hovoríte si niekedy: panebože, čo z toho nášho chlapca raz bude? Chceli by ste, aby sa z neho stal šťastný muž, ktorému sa v darí a život ho baví?

Kniha Keď sa chlapci menia na mužov je napísaná veľmi zrozumiteľne, obsahuje mnoho pozoruhodných príbehov a postupne pred vami odkrýva nielen skvelý potenciá, ktorý je našim chlapcom vlastný ale aj riziká, ktorým sú vystavení. Autor v nej sumarizuje svoje skúsenosti získané mnohoročným bezprostredným kontaktom s matkami a otcami chlapcov všetkých vekových kategórií a fáz ich vývoja.

ISBN 9788090687141, 2019, 220 s., český jazyk

---
Ako na lokálnu energiu?

Ako na lokálnu energiu?

Článok

Lokálna energia. Existuje vôbec niečo také? Ako sa zlokálniť v energetickom slova zmysle? Zdá sa, že na Slovensku je to zatiaľ najmenej prebádaná téma, v porovnaní s lokálnosťou jedla. Lokálne jedlo si vieme od miestnych farmárov, pestovateľov zohnať ale taká elektrická energia...?

Zamyslenie

Zmyslami Sveti Kuzderovej, učiacej sa lektorky Školy permakultúry

Pokús sa napiť

V týchto dňoch, za účasti vyše 120 krajín, prebieha veľmi významná klimatická konferencia COP26 v Glasgowe. 

Začiatok tejto  konferencie ohlásil hlásateľ slovenskej televízie v hlavnej spravodajskej relácii takto: “Svet sa schádza do škótskeho Glasgowa aby sa pokúsil zachrániť planétu...” Čože?! POKÚSIL? Začala som vnútorne mierne bublať. Okamžite sa mi v mysli vybavila prednáška hinduistického mnícha. Okrem iného v nej spomenul, že snaženie alebo pokúšanie sa o niečo treba vylúčiť zo svojho života. Jeden z účastníkov voči tomu rázne protestoval. Mních ho vyzval, aby prišiel ku nemu dopredu. Položil vedľa seba pohár s vodou a vyzval oponenta, aby sa pokúsil napiť. Keď mladý muž natiahol ruku a chcel zobrať pohár, mních ho zastavil a povedal, že sa má pokúsiť napiť. A ďalej pokračoval vo svojej prednáške. Mladý muž takmer celý zvyšok prednášky tvrdohlavo zvádzal vnútorný boj so svojím presvedčením. Sedel vedľa mnícha a pokúšal sa napiť. Sedel s pohľadom upretým na pohár, kým prijal hlbokú pravdu mníchových slov. Už sa viac nechcel pokúšať napiť. Už sa chcel len napiť. 

Preto keď hlásateľ použil slovo “pokúšal”, nekorešpondovalo mi to so záchranou planéty. Situácia je tak kritická, že na iné ako jasné rázne kroky a činy nie je priestor. Pozrela som hneď na oficiálnu stránku konferencie. Uľavilo sa mi. Nenašla som tam žiadnu zmienku o snahách a pokusoch, našla som tam jasné zámery, podnety a návrhy na spoločné záväzky a kroky. Pevne verím že sa naplnia. Globálnymi systémovými krokmi dokážeme planétu zachrániť. Je však nutné, aby sa pridal aj každý jeden z nás. S plným vedomím svojej dielčej zodpovednosti. V poslednom čase často okolo seba počujem “pokúsim sa ...”, “vynasnažím sa...” Neviem či sa to teraz rozmohlo alebo si to len ja viac všímam. Osobne tieto slová používam veľmi opatrne. Nesnažím sa niečo robiť. Je to strata času. Radšej robím, prípadne nerobím. Je to omnoho účinnejšie. Pridajte sa priatelia. 

O lokálnosti...

Lokálnosť je nový ľudský príbeh založený na princípoch spojenia a rozmanitosti. Spočíva v nastavení mierky ekonomiky späť na ľudskú úroveň.

Počas októbra sa naša lektorka Hedviga zúčastnila diskusie JEDLO AKO TMEL PRE KOMUNITY organizovaný občianskym združením Free Food, ktorého témou je prevencia plytvania potravinami.

Hedviga pre nás spísala svoje pozrovania a pocity:

"Pred časom nás oslovila Zuzana z o.z. Free Food, či by sme sa zapojili do diskusie na tému Jedlo ako tmel pre komunity. Tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že obom častiam tejto témy sa venujem. Akosi všetko neuveriteľne letí a práve pri jedle a na jedlo by sme si mali nájsť dostatok času a dôkladne si ho vychutnať. Áno, takéto myšlienky mi prechádzali hlavou, keď som sa vracala domov tesne pred online pripojením. Mohla by som Vám tu písať, aké super veci Free Food robí, ale myslím si, že bude oveľa vhodnejšie, keď si pozriete ich stránku a vypočujete si samotnú diskusiu.

A prečo sa odkazujem na linky? Lebo si tak najlepšie urobíte sami názor a zamyslíte sa. To je asi to najdôležitejšie, aby sme v tejto uponáhľanej dobe urobili, zastavili sa, vychutnali si čas, priestor, chuť, vôňu a ľudí / spoločnosť/ pri jedle. Aby sme všetko to, čo sa pozitívne dostalo do surovín, ktoré sme vypestovali, ktoré vyrástli na našej Zemi, aby sme s úctou využili pre svoj pozitívny úžitok. Dobrého jedla nemusí byť veľa, aby nám bolo liekom.

A ešte jedna myšlienka na záver, a asi aj zdôvodnenie, prečo Vás odkazujem aj na webstránku organizácie Free Food. Objavila som tam článok, ktorý mi priblížil čas a aktivity spred pár rokov, keď sme boli na exkurziách v AgroContract Jasová - Terra Jasová. Je to pár kilometrov od nás, robili tam už vtedy zaujímavé veci ale dnes to povýšili vďaka šikovným ľuďom na Umenie s jedlom a ešte aj bez odpadu. Už viem, kde sa najbližšie pôjdem veľmi rada pozrieť a chutne sa najesť.

Dobrú chuť aj Vám všetkým pri kvalitných slovenských a regionálnych potravinách.

Ďakujem Škole permakultúry, že som mohla byť súčasťou tejto príjemnej a poučnej diskusie s úžasnými ľuďmi."

Na Slovensku a v Českej republike sa lokálnosti venuje OZ Svet tvorivo, ktoré všetky aktivity publikuje na stránke lokalnost.org.

---

Chceme žiť zmysluplný a zodpovedný život v súlade s prírodou, s ľuďmi okolo a so sebou samými. Vieme, že viacerí môžeme premýšľať inak.

 

Ak sa vám páči náš sen, naša vízia, môžete nás PODPORIŤ rôznymi spôsobmi.

Pre finančnú podporu priamo na bit.ly/skolapermakultury

---

Novinky pre vás pripravujú

Jana Šimončičová, Patricia Pavlovská, Sveťa Kuzderová a tím Školy permakultúry

Tento e-mail ste obdržali, pretože ste sa zapísali na webovej stránke skola.permakultura.sk

Kontaktné údaje:
OZ STRUK
Hrušov 472
991 42 Hrušov
skolapermakultury@gmail.com