Novinky z dielne Školy permakultúry

Október 2021

Ahoj reader !

---

Milí naši čitatelia, veríme, že máte krásne dni, pripravujete záhradu a seba na obdobie zimy, užívate si farebnosť jesenných dní a zvyšky babieho leta. V týchto novinkách by sme vám radi predstavili najbližšie webináre, nadchádzajúce prezenčné kurzy a opäť trochu zmysluplnej literatúry. Tradične nechýbajú príspevky, ktoré nás motivujú zamýšľať sa nad súčasným stavom vecí a ich riešeniami. Článok tohto newslettra je fotopostup k podsadbe ovocných stromov od našej lektorky Pauly.

Keďže sa pomaly končí rok 2021, plánujeme vynoviť náš newsletter. Chceli by sme vás poprosiť aby ste nám pomocou dotazníka dali vedieť, ktoré časti by mali zostať a ktoré by mali ísť. Ďakujeme za vaše nápady a reakcie. 

Tím Školy permakultúry

---

Od októbra sme sa rozhodli organizovať stredajšie webináre každé dva týždne. Prihlásiť sa na všetky naše webináre môžete cez prihlasovací formulár.

---

Základy permakultúry 

3.11.2021 17:00 - 19:00

Lektorka: Paulína Urdová

Permakultúra nie sú vyvýšené záhony, ani bylinkové špirály, dokonca ani bezúdržbová záhrada. Ani pestovanie bez chémie. Nie je to ani filozofia, ani hnutie. Čo sa skrýva za týmto slovom? Dozvieme sa o permakultúrnej etike, o postojoch, ktoré cez tento priezor meníme. Na príkladoch z praxe si predstavíme 12 princípov permakultúry, ktorými napodobňujeme procesy v prírode.

---

Permakultúra vo verejnom dianí

10.11.2021 17:00 - 19:00

Lektorky: Zuzana Kiripolská Ščasná, Zuzana Pastorková

Na tomto špeciálnom webinári sa dozvieme, ako robiť permakultúru v spolupráci s verejnosťou, médiami, samosprávami, školami a inými organizáciami. Vypočujeme si príbehy z praxe ako preniesť permakultúru do verejných priestorov, denného žitia a tvorivého vzdelávania (školského, mimoškolského, komunitného).

---

Drobná architektúra

1.12.2021 17:00 - 19:00

Lektorka: Klára Mydliarová

Chodníčky, múriky, treláže, altánky, pergoly, plôtiky, terasy, fontánky, mostíky, či umelecké predmety, to všetko a ešte viac zahŕňa slovné spojenie drobná architektúra v záhrade. Ako si vybrať z množstva možností? Ako správne navrhnúť, umiestniť a stvárniť prvky práve vo vašej záhrade, aby boli funkčné a zároveň estetické? A ako ich dostať z papiera do reality? S pomocou permakultúrnych princípov sa na to pozrieme v tomto webinári.

Všetky naše webináre je možné si zakúpiť aj vo forme záznamu. Spolu s linkom na video dostanete aj všetky materiály, využívané počas vzdelávania alebo odporúčané.

Objednať záznamy si môžete priamo cez OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.

---

Prihlasovanie je otvorené.

Harmonogram: 5 on-line webinárov počas februára 2022 a
prezenčná praktická časť 4. - 6. marec 2022

Miesto: Prenčov (okres Banská Štiavnica)

Lektor: Bruno Jakubec

Cena: 285 € (strava, ubytovanie, lektorné, materiál)

Po kurze budete schopní vhodným spôsobom ošetriť vaše terajšie dreviny, budete sa vedieť správne rozhodnúť pri výbere miesta a vhodných druhov a odrôd pre vaše potreby a podmienky krajiny. Kurz je vhodný pre tých, ktorí chcú zvládnuť vhodné ošetrovanie vlastných sadov, porozumieť "reči" stromov alebo sa pustiť profesionálnou dráhou ovocinára - pestovateľa či ošetrovateľa ovocných drevín.

Viac o kurze si môžete pozrieť na jeho webstránke

Jesenné webináre vodného kurzu, ktoré nás čakajú v najbližších týždňoch:

Vegetačné strechy, vertikálna zeleň

25.10.2021 17:00 - 19:30

Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač

Fascinujú vás tzv. zelené strechy? Rozdiely v technológiach realizácie extenzívnych a intenzívnych vegetačných striech. Postup realizácie pri jednoduchej extenzívnej streche. Ako dotvoriť nevyhnutné ukončovacie detaily.

Voda, tipy a triky

8.11.2021 17:00 - 19:30

Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač, Martin Gavalier

V tomto webinári sa dozviete, ako s minimom nákladov ohrievať teplú vodu, ako sa vysporiadať so zamŕzajcou vodou v zime - či už pre zvieratá alebo v záhradných ventiloch a veľa drobných rád a postrehov.

V rámci webinárov vodného kurzu nás čaká ešte webinár Studne a pitná voda 15.11.2021.

Cena za jednotlivé webináre je 12 €, za celý blok 57 €. V prípade, že máte záujem prihlásiť sa v priebehu bloku, predchádzajúce webináre vám sprístupníme automaticky vo forme záznamov. Pre prihlásenie sa na nadchádzajúce webináre, stačí vyplniť PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

Už dnes sa začal tretí blok "veľkého" kurzu dizajnu. Lektorky, účastníčky a účastníci sa stretli na permakultúrnej farme v Hrušove, v centre Školy permakultúry, aby sa naučili nové teoretické znalosti a aj si vyskúšali veci v praxi.

Prajeme im kopu nových príjemných vzdelávacích zážitkov.

Štvrtý a teda posledný blok Úplného kurzu permakultúrneho dizajnu ich čaká 12. - 14.11.2021.

Pre absolventov kurzu permakultúrneho dizajnu

Ešte máme voľné miesta!

Termín: 25. - 28. november 2021 

Miesto: Prenčov (okres Banská Štiavnica)

Lektorka: Patricia Pavlovská

Cena: 160 € (strava, ubytovanie, lektorné, materiál)

Kurz je učených pre tých, ktorí sa rozhodli ísť dráhou lektora permakultúrnych kurzov alebo chcú získať zručností v lektorovaní pre prednášanie či vedenie workshopov v akejkoľvek téme.

Viac o kurze si môžete pozrieť na jeho webstránke

STÁLA PONUKA PRE ABSOLVENTOV  ÚPLNÉHO KURZU PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNU

Ponúkame všetkým našim absolventom kurzu Úplný kurz permakultúrneho dizajnu možnosť zúčastňovať sa našich kurzov ako učiaci sa lektori (pomocní lektori).
Máte možnosť získavať zručnosti v lektorovaní ako aj v dizajnovaní.

Ak máte o lektorovanie záujem, napíšte nám na skolapermakultury@gmail.com.

Škola permakultúry odporúča 

Permacomix

Žiť permakultúrne. Návod na použitie.

Cécile Barnéoud & Guizou

Permacomix je praktickým manuálom a rozprávaním o autentickej skúsenosti. Tridsiatnik Gaëtan, deprimovaný zo svojho zamestnania v korporáte, sa nečakane nadchne pre permakultúru, ktorá dlho fascinovala a priťahovala jeho milú Izu, a to mu konečne poskytne vhodnú príležitosť zvoľniť. Začínajú sa zoznamovať s etickým konceptom, ktorého zámerom je budovanie udržateľných ľudských sídiel inšpirovaných prírodou. V karavane, ktorý sa stane ich novým domovom, sa vydávajú na cestu spolu s mačkou a zoznamom kontaktov na ľudí, ktorí im môžu pomôcť s dobrodružstvom, ktoré je zároveň duchovným putovaním. Komiks citlivo popisuje cestu, ktorú dvojica začínajúcich nadšencov podstupuje v túžbe po poznaní, cestu dlhú a náročnú ale nesmierne vzrušujúcu a napĺňajúcu.

ISBN 9788074074912, 160 s., český jazyk

---
Fotonávod: Podsadba ovocných stromov

Fotonávod: Podsadba ovocných stromov

Paulína Urdová

Chystáte sa sadiť stromčeky? Nikdy nesaďte do lúky, do trávnika. Tráva odoberá z pôdy dusík a ten potom chýba stromom. Prírastky sú každoročne malé a tenké a stromčeky sa trápia. Ako to urobiť, aby sa vám výsadba podarila a stromčeky plynulo rástli? 

Prečítajte si fotonávod, ktorý vychádza z reálnej dizajnérskej praxe.

Zistiť viac.

Zamyslenie

Zmyslami Sveti Kuzderovej, učiacej sa lektorky Školy permakultúry

Spoločne proti suchu, poďte sa pridať

Človek stavia svoje sídla na pôde. Buduje pre svoju potrebu obrovské nepriedušné plochy. V snahe získať plochu na pestovanie plodín následne vyrubuje lesy, vysušuje mokriny, sceľuje lány, odvodňuje. Na zamokrenú pôdu nevie ísť ťažká technika. Zapadne. Preto sa na Slovensku v období rokov 1955 až 1975 intenzívne stavali melioračné kanály a potrubia. Povrchové otvorené melioračné kanály sú v krajine už viac ako 50 rokov. Tým, že sa neudržiavajú, mnohé sa stali súčasťou krajiny. Ich funkcia odvádzania drenážnych vôd do miestnych tokov sa postupne spojila s miestom pre život vtáctva a zveri a tiež biotopom pre vodné rastlinstvo a živočíchy. Stromy na brehoch sa stali významným prvkom v krajine. Posledné roky s výskytom sucha v krajine sa začala riešiť otázka ich využitia na zadržanie vody v krajine. To je však len jedna časť celku! Čo s eróznymi zónami? Čo s podpovrchovými odvodňovacími kanálmi? Mnohé z nich sú zabudnuté cez rôzne zmeny vlastníkov pôdy a nevedno, kde presne sa nachádzajú. A nevedno, v akej miere ešte spĺňajú svoju pôvodnú funkciu a odvádzajú vodu z polí. Mám jednu štatistiku: Zdravá pôda s primeraným obsahom organickej zložky zadrží v sebe 300 litrov vody. Jeden meter kubický dnes bežnej, intenzívne zaťažovanej poľnohospodárskej pôdu v sebe zadrží 40, slovom štyridsať! litrov vody. Nemilé! 

Ako to napraviť? Mám veľmi príjemnú správu. Český spolok Živá voda má univerzálny model a plán, ako vyliečiť krajinu a zadržať v nej vodu pomocou krajinného plánu, na ktorom môžu spolupracovať aj občania. Kľúčovým vodítkom pre riešenie nápravy krajiny sú erózia a výskyt meliorácií. Prvotne ich treba zmapovať. Zapojte sa a staňte sa hybnou silou zmeny v krajine! Projekt Spoločne proti suchu je unikátny v postupoch a metódach, ktoré vás prevedú od začiatkov mapovanie v krajine (stačí ku tomu mobil), cez prácu vo vizualizačnom programe QGIS, po základy úspešného presadzovaní zmien v krajine a poradenstvo pre získanie peňazí z dotačných titulov. To všetko zvládne aj úplný laik. Chrbticou projektu je metodika replikácie modelu Živá krajina. Vďaka mnohoročnej práci spolku Živá voda bol vytvorený postup, ktorý je takmer každý schopný sa naučiť a aplikovať na jemu zvolenú lokalitu.

Na prelome novembra a decembra 2021 je plánované školenie, ak bude dostatok záujemcov. Pozrite viac na https://spolecneprotisuchu.cz  Predseda spolku Jiří Malík ponúka metodiku každému, koho zaujme. Jeho cieľom je zapojiť minimálne celú Európu. Ja do toho idem. Pridajte sa priatelia. 

Len tak naokraj: Vďaka hradeckému spolku Hovorme spolu, ktoré navrhlo Jiřího Malíka na udelenie ceny Štokholm Water Price (obdoba Nobelovej ceny za počiny v oblasti vody), skončil spolok Živá voda s Modelom Zdoňov za rok 2019 v šiestich najlepších projektoch sveta.

O lokálnosti...

Lokálnosť je nový ľudský príbeh založený na princípoch spojenia a rozmanitosti. Spočíva v nastavení mierky ekonomiky späť na ľudskú úroveň.

Jedlo pre všetkých!

The Dallas Food Justice Coalition (doslova Dallaská koalícia za spravodlivé jedlo) je združením miestnych a komunitných organizácií a spolkov, ktoré spolupracujú na zlepšení potravinového systému v americkom Texase. Jeho členovia, zvyčajne dobrovoľníci, rozdistribuovali zdravé potraviny už pre viac ako 97.000 obyvateľov.

Situácia s potravinami je v krajine nedobrá. V dôsledku prírodných katastrof, výpadkov elektriny,  dodávok vody a COVID pandémie množsvo ľudí žijúcich v základných podmienkach nemalo šancu zohnať si poriadne potraviny.

Situácia je o to frustrujúcejšia, že v okrajových oblastiach, kde zvyčajne žijú, je zvykom umiestňovať skládky odpadu. Takto sa bizarné stáva skutočným - tony jedla, ktoré sú ešte stále poživateľné, sú zničené v objektoch, ktorých susedia "za plotom" nemajú dostatok zdravých potravín.

Ako vraví členka koalície Chef Diana Zamora: "Množstvo jedla, ktoré sa denne vyhadzuje je priam urážlivé. Ľudia čelia nedostatku stravy nie kvôli tomu, že by nebola. Problém spočíva v tom, že ju nevieme k nim dostať."

Organizácie a spolky v koalícii sa spojili aby nielen donášali jedlové balíčky ale aby namotivovali a naučili komunitu a ľudí v nej ako si jedlo vypestovať, zohnať, ako sa stať naozaj sebestačnými.

 

Na Slovensku a v Českej republike sa lokálnosti venuje OZ Svet tvorivo, ktoré všetky aktivity publikuje na stránke lokalnost.org.

---

Chceme žiť zmysluplný a zodpovedný život v súlade s prírodou, s ľuďmi okolo a so sebou samými. Vieme, že viacerí môžeme premýšľať inak.

 

Ak sa vám páči náš sen, naša vízia, môžete nás PODPORIŤ rôznymi spôsobmi.

Pre finančnú podporu priamo na bit.ly/skolapermakultury

---

Novinky pre vás pripravujú

Jana Šimončičová, Patricia Pavlovská, Sveťa Kuzderová a tím Školy permakultúry

Tento e-mail ste obdržali, pretože ste sa zapísali na webovej stránke skola.permakultura.sk

Kontaktné údaje:
OZ STRUK
Hrušov 472
991 42 Hrušov
skolapermakultury@gmail.com