Novinky z dielne Školy permakultúry

Október 2021

Ahoj reader !

---

Vítame Vás v ďalšom jesennom mesiaci. Je to už aj poznať, že leto je preč a ráno nás víta mrazivo. V najnovších novinkách nájdete nové webináre na studené večery. Napísali sme aj článok o tom, ako bude vyzerať vzdelávacie centrum Školy permakultúry. Tiež nájdete naše najbližšie kurzy, jednak tie čo sú na pláne ale aj tie, ktoré sú už v plnom prúde. A záver patrí myšlienkam na vodu a hnutiu lokálnosti. Prajeme príjemné čítanie.

Tím Školy permakultúry

---

Od októbra sme sa rozhodli organizovať stredajšie webináre každé dva týždne. Prihlásiť sa na všetky naše webináre môžete cez prihlasovací formulár.

---

Biologické spracovanie pôdy

20.10. 2021 17:00 - 19:00

Lektor: Ľubomír Marhavý

Pôda, jej vznik a základné princípy. Živá alebo neživá pôda. Štruktúra pôdy a jej úrodnosť. Vývojové etapy spracovania pôdy. Pôda má byť živá, zdravá, úrodná! Výživa pôdy respektíve výživa porastu? Význam organického hnojenia a pestovateľské postupy pre zdravú pôdu.

---

Základy permakultúry 

3.11.2021 17:00 - 19:00

Lektorka: Paulína Urdová

Permakultúra nie sú vyvýšené záhony, ani bylinkové špirály, dokonca ani bezúdržbová záhrada. Ani pestovanie bez chémie. Nie je to ani filozofia, ani hnutie. Čo sa skrýva za týmto slovom? Dozvieme sa o permakultúrnej etike, o postojoch, ktoré cez tento priezor meníme. Na príkladoch z praxe si predstavíme 12 princípov permakultúry, ktorými napodobňujeme procesy v prírode.

---

Drobná architektúra


1.12.2021 17:00 - 19:00

Lektorka: Klára Mydliarová

Chodníčky, múriky, treláže, altánky, pergoly, plôtiky, terasy, fontánky, mostíky, či umelecké predmety, to všetko a ešte viac zahŕňa slovné spojenie drobná architektúra v záhrade. Ako si vybrať z množstva možností? Ako správne navrhnúť, umiestniť a stvárniť prvky práve vo vašej záhrade, aby boli funkčné a zároveň estetické? A ako ich dostať z papiera do reality? S pomocou permakultúrnych princípov sa na to pozrieme v tomto webinári.

Všetky naše webináre je možné si zakúpiť aj vo forme záznamu. Spolu s linkom na video dostanete aj všetky materiály, využívané počas vzdelávania alebo odporúčané.

Objednať záznamy si môžete priamo cez OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.

---

Jesenné webináre vodného kurzu, ktoré nás čakajú v najbližších týždňoch:

Čistenie vody a toalety

11.10.2021 17:00 - 19:30

Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač

V tomto webinári sa dozviete o tom, ako čistiť odpadovú vodu v súlade s legislatívou. Aj o tom, ako odpadovej vode predchádzať napríklad využitím kompostovacích toaliet.

---

Vegetačné strechy, vertikálna zeleň

18.10.2021 17:00 - 19:30

Lektori: Viliam Vnuk, Jozef Fekiač

Fascinujú vás tzv. zelené strechy? Rozdiely v technológiach realizácie extenzívnych a intenzívnych vegetačných striech. Postup realizácie pri jednoduchej extenzívnej streche. Ako dotvoriť nevyhnutné ukončovacie detaily.

V rámci webinárov vodného kurzu nás čakajú ešte tieto témy: Vodné tipy a triky 8.11.2021. a Studne a pitná voda 15.11.2021

Cena za jednotlivé webináre je 12 €, za celý blok 57 €. V prípade, že máte záujem prihlásiť sa v priebehu bloku, predchádzajúce webináre vám sprístupníme automaticky vo forme záznamov. Pre prihlásenie sa na nadchádzajúce webináre, stačí vyplniť PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

Učiaca sa lektorka Sylvia napísala poohliadnutie za prvými dvomi víkendovkami jsenného behu, ktorý sa realizuje v Prenčove a Hrušove: 

Na PDC kurze sa stretli veľmi rôznorodí ľudia s navonok rozličnými záujmami a predstavami o záhrade. Stalo sa však to, čo sa na týchto kurzoch pravidelne stáva… z oddeleného: “toto som ja a toto je moja záhrada”, sa stáva: “moja záhrada je mojou súčasťou a ja som súčasťou mojej záhrady”. Kúsok po kúsku skladáme obraz toho, čo potrebujeme my a čo potrebuje naša záhrada, aby sme v čase plynuli spolu. Stáva sa našim zrkadlom a pre všímavého pozorovateľa otvorenou knihou o jej majiteľoch a užívateľoch. Dostávame jeden po druhom nástroje, ktorými môžeme konečný obraz vytvárať ku vzájomnej spokojnosti. Zatiaľ sme v polovici a za sebou máme prekvapenia z nekonečných súvislostí, nadväzností, prepojení a spojení. A pred sebou zvedavé očakávania, ako obraz dotvoríme.

Tretí blok jesenného behu nás čaká 22.-24. októbra.

Pre absolventov kurzu permakultúrneho dizajnu

Termín: 25. - 28. november 2021 

Miesto: Prenčov (okres Banská Štiavnica)

Lektorka: Patricia Pavlovská

Cena: 160 € (strava, ubytovanie, lektorné, materiál)

Kurz je učených pre tých, ktorí sa rozhodli ísť dráhou lektora permakultúrnych kurzov alebo chcú získať zručností v lektorovaní pre prednášanie či vedenie workshopov v akejkoľvek téme.

Viac o kurze si môžete pozrieť na jeho webstránke

STÁLA PONUKA PRE ABSOLVENTOV  ÚPLNÉHO KURZU PERMAKULTÚRNEHO DIZAJNU

Ponúkame všetkým našim absolventom kurzu Úplný kurz permakultúrneho dizajnu možnosť zúčastňovať sa našich kurzov ako učiaci sa lektori (pomocní lektori).
Máte možnosť získavať zručnosti v lektorovaní ako aj v dizajnovaní.

Ak máte o lektorovanie záujem, napíšte nám na skolapermakultury@gmail.com.

Škola permakultúry odporúča 

Akvapónia. Budúcnosť pestovania potravín.

Michal Fojtík, webinár Rybníky, akvapónia v rámci Celoročného kurzu o vode

Prvý webinár jesenného bloku Celoročného kurzu o vode sa venoval rybníkom, chovu rýb a akvapónii. O nej prišiel porozprávať Michal Fojtík, český environmentalista a priekopník akvapónie v Českej republike. Michal je zároveň konateľom spoločnosti Future Farming, ktorá buduje vertikálne farmy s technológiou pokročilej akvapónie. Jeho rozprávanie bolo veľmi inšpirujúce, preto sme sa rozhodli zdieľať inšpirujúcu webstránku spoločnosti, kde nájdete množstvo informácií o tom prečo sa venovať akvapónii. A tiež kde môžete nájsť jednu z ich fariem na Slovensku.

---
Koľko funkcií má pes na školskej permakultúrnej farme?

Koľko funkcií má pes na školskej permakultúrnej farme?

Článok

Začnime sloganom Školy permakultúry: Žijeme vzdelávaním, vzdelávame o živote.

Tento slogan dokonale vystihuje spôsob, akým projekt Škola permakultúry prináša permakultúrnu etiku a všetko s tým spojené do životov študentov, záujemcov a nadšencov. Škola ponúka nielen vedomosti a znalosti. Starostlivo vybraným miestom, lektorom či metodikou cez všetky možné zmysly a emócie …

Zistiť viac.

Zamyslenie

Zmyslami Sveti Kuzderovej, učiacej sa lektorky Školy permakultúry

Nostalgicky o rybníkoch

Jesenná časť celoročného kurzu o vode už začala, máme za sebou jej prvý webinár. Témou boli rybníky a akvapónia. Bola som nadšená, čo všetko som sa na webinári dozvedela. Pre mňa úplne nové možnosti zabezpečovania potravy. (Záznam webinára je k dispozícii.) Plánujeme na našom pozemku jazero, doteraz sme však ani v náznakoch neuvažovali o vlastných rybách. A členovia našej rodiny ich teda pojedia dosť. Kupujeme ich v obchode. Hm! Keď chceme papať rybku, pôjdeme do záhrady nejakú vyloviť? Jasné že nie do kúpacieho jazera. Ale mať tak separé rybníček… A ako permakultúrna nadstavba -  akvaponické pestovanie zeleninky? Celkom prijateľná predstava. A čo tak širší pohľad? Za hranice vlastného pozemku? Zaangažovať susedov? Inšpirovať obec?

V niektorom z predchádzajúcich zamyslení som použila výrok z nariadenia Karola IV. českým stavom z roku 1356! Časť z neho uvediem znova, lebo stojí za to: “Všetkým stavom aj mestám nariadenie dávam usilovne stavať rybníky, jednak aby bolo postarané o hojnosť rýb pre potravu ľudu, ďalej potom, aby sa voda z bahnísk a močiarov v nich mohla zhromažďovať, za účinku slnka a teplých vetrov odparovať a ako vodná para blahodarne na okolité rastlinstvo pôsobiť.” Nariadenie, ktorého následky je vidieť aj v súčasnosti. Susedná Česká republika je rozlohou zhruba jeden a pol násobkom Slovenska, rozloha rybníkov je však u nich asi 25 násobne väčšia ako u nás. 

Nesmierne ma zaujala táto téma. Pustila som sa do krátkeho prieskumu na internete o histórii rybníkov na Slovensku. Podľa archeologických nálezov na území Slovenska boli ryby bežnou súčasťou jedálnička. Lovilo sa v potokoch, riekach, prehradzovali sa vodné toky a vytvárali sa vhodné podmienky na lov rýb. Rybníky boli v stredoveku zakladané aj v blízkosti kláštorov. Vyžadovala to prísna mníšska rehoľa, ktorá zakazovala konzumáciu mäsa, mohli sa však jesť ryby. Na prelome 11. a 12. storočia sa objavujú prvé obmedzenia týkajúce sa rybolovu. Lov určitých druhov zveriny, vtákov a rýb začínal byť vyhradzovaný pre úzku skupinu šľachty a samotného kráľa. Zakladanie rybníkov sa začalo rozmáhať od 2. polovice 14. storočia. Rybníky boli zakladané s cieľom stať sa zdrojom príjmu, ktorý mal plynúť z predaja rýb. Šľachta ich preto budovala na svojich majetkoch a veľmi ostražito si ich bránila. Nie zriedka sa stávalo, že susední šľachtici si navzájom kradli ryby. Právo zakladať rybníky získavali aj mestá spoločne s právom na rybolov. Niektorí z mešťanov dokonca zakladali na svojich pozemkoch vlastné rybníky. V 15. a 16. storočí bolo oveľa výhodnejšie na danej pôde vykopať rybník a predávať ryby, z ktorých predaja plynul vlastníkovi rybníka oveľa väčší zisk než z predaja obilia z rovnakej výmery pôdy. Žiaľ protihabsburské povstania a útoky Osmanskej ríše nepriali sľubne sa rozvíjajúcemu rybnikárstvu. Takmer všetky novovybudované rybníky zanikli bez toho, aby zostala akákoľvek správa o čase a príčine ich zániku. Zostali po nich do dnešných dôb na mnohých miestach náznaky vyhĺbenín a pôvodných priehradných násypov, ktoré vnímame len ako zarastené vlny a preliačiny v krajine, poprípade sú zachované v názvoch obcí alebo ulíc. 

Urobila som ešte jeden rýchly prieskum. Čo ak chcem v súčasnosti postaviť väčší rybník? Aké s tým majú ľudia skúsenosti? Našla som zopár článkov, kde sa opisuje stavba rybníka, všade žiaľ boli spomenuté tri až sedemročné byrokratické anabázy okolo vybavovania povolení. Potvrdil mi to aj známy, ktorý je od fachu. Smutné. Úprimne verím, že sa to v dohľadnej dobe zmení k lepšiemu. Bolo by krásne, keby sme dokázali rybníky do krajiny vrátiť. Pozrime, ako to funguje u susedov. V južných Čechách je rybník takmer na každom kroku. To by sa mi aj u nás tuze líbilo, priatelia.

Zdroj historických informácií: HISTORICKÁ GEOGRAFIE 42/2 (2016), článok M.Neumanna o vývoji rybnikárstva na Slovensku.

O lokálnosti...

Lokálnosť je nový ľudský príbeh založený na princípoch spojenia a rozmanitosti. Spočíva v nastavení mierky ekonomiky späť na ľudskú úroveň.

Cap záhradníkom: Prečo je kapitalizmus bezradný voči klimatickej kríze a čo sa s tým dá robiť je názov zaujímavého blogu, ktorý napísala Zuza Fialová pre organizáciu PDCS a ktorý vrelo odporúčame.

Citujeme jeden z prvých odsekov textu: 

Kniha Less is More (Menej je viac), ktorú napísal skvelý ekonomický antropológ Jasson Hickel nás ani neposiela „späť na stromy“, ani nevracia do lona niektorým ešte známeho „reálneho socializmu“, ako by niektorí očakávali. Ponúka hlboký ponor do príčin nielen ekologickej krízy, ale aj našej individuálnej a spoločenskej mizérie, v ktorej trčíme nie napriek, ale práve kvôli materiálne orientovanej ekonomike, ktorá postupne ukrajuje aj s tých zvyškov demokracie, čo tu ešte ostali. Kniha sa dá čítať očami ekonóma, historika, či odborníka na geopolitiku. Ja ju čítam očami sociologičky citlivej na konflikt.

Autorka blogu postupne poukazuje na to ako ideológia kapitalizmu kriví naozajstné snahy o regeneráciu prírody a spoločnosti. Hovorí o tom, že zmena nemôže nastať napríklad iba na úrovni výmeny fosílnych palív za "zelenú energiu" ale v premene náhľadu človeka na svoje bytie na zemi. Potrebné je najmä zliezť z hierarchickej pyramídy, kde človek je to najúžasnejšie stvorenie na zemeguli a začať (opätovne) vnímať Zem a prírodu ako systém zložitých prepojení, idúcich často nad naše porozumenie. Článok uzatvára zamyslením sa nad inou organizáciou spoločnosti a ekonomiky, ktorej kľúčovými pojmami sú súcit, spolupráca, spolupatričnosť a ľudské spojenie.

Na Slovensku a v Českej republike sa lokálnosti venuje OZ Svet tvorivo, ktoré všetky aktivity publikuje na stránke lokalnost.org.

---

Chceme žiť zmysluplný a zodpovedný život v súlade s prírodou, s ľuďmi okolo a so sebou samými. Vieme, že viacerí môžeme premýšľať inak.

 

Ak sa vám páči náš sen, naša vízia, môžete nás PODPORIŤ rôznymi spôsobmi.

Pre finančnú podporu priamo na bit.ly/skolapermakultury

---

Novinky pre vás pripravujú

Jana Šimončičová, Patricia Pavlovská, Sveťa Kuzderová a tím Školy permakultúry

Tento e-mail ste obdržali, pretože ste sa zapísali na webovej stránke skola.permakultura.sk

Kontaktné údaje:
OZ STRUK
Hrušov 472
991 42 Hrušov
skolapermakultury@gmail.com