Novinky z dielne Školy permakultúry

August 2021

Ahoj reader !

---

Najbližšie aktivity

Komentované prehliadky

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.

Prehliadky sa nám pekne rozbehli. Spätné väzby ako od návštevníkov tak aj od sprievodcov a sprievodkýň sú veľmi príjemné. Sme radi, že je táto skúsenosť pre mnohých inšpiratívna a že si odnášate dobré nápady. Permakultúra sa šíri a to je dôležité :)

 

Najbližšie prehliadky:

• "Brdárske dvojičky" (KE kraj)3.9.2021 (piatok) o 11:00 - 12:30, 11:00 - 12:30 a  15:00 - 16:30

• Komunitná záhrada KOZA (NR kraj), 4.9.2021 (sobota), 15:00 - 16:30, 5.9.2021 (nedeľa), 15:00 - 16:30 a 10.9.2021 (piatok), 14:00 - 15:30

• Záhrada pod dubmi (BA kraj)7.9.2021 (utorok) 16:30 - 18:00

• Včelí sad (PO kraj), 11.9.2021 (sobota), 10:00 - 11:30

• Bylinková záhradka Katky Klimovej (BA kraj)19.9.2021 (nedeľa), 15:00 - 16.30 a 22.9.2021 (streda), 17:00 - 18.30

 

Trvanie prehliadky: 1,5 hodiny

Cena prehliadky: 4€/osoba alebo 20€/prehliadka 

Pre konkrétne termíny a miesta sledujte našu webstránku a jednotlivé stránky sídiel.

Prihlásiť sa môžete pomocou prihlasovacieho formulára.

---

Stredajšie webináre sú na prázdninách. Vidíme sa s vami opäť od SEPTEMBRA 2021, každú stredu od 17:00 do 19:00.

Ako vytvoriť jedlý živý plot? Ako "čítať" krajinu pre správny permakultúrny dizajn? Prečo treba aksamietnice do zeleninovej záhradky? Ako môže vyzerať permakultúra pri vzdelávaní detí?

Všetky odpovede môžete nájsť v našich záznamoch webinárov.

Čo znamená kúpiť si záznam?

Funguje to tak, že záznam budete mať prístupný počas 7 dní - to znamená, že počas týchto dní si ho môžete kedykoľvek prehrať, stopnúť, vrátiť sa k nemu. Spolu s linkom na videozáznam dostanete zvyčajne prezentáciu a prípadné ďalšie materiály.

Objednať záznamy si môžete priamo cez OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.

---

Jesenné webináre sú pripravené, prihlasovanie otvorené. V on-line svete začíname koncom septembra.

Jesenný blok kurzu sa skladá z 5 webinárov (Studne a pitná voda/ 20/9/2021, Rybníky a akvapónia/ 27/9/2021, Čistenie vody a toalety/ 11/10/2021, Vegetačné strechy a vertikálna zeleň/ 18/10/2021, Vodné tipy a triky/8/11/2021)

Cena za jednotlivé webináre je 12 €, za celý blok 57 €. Pre prihlásenie sa na nadchádzajúce webináre, stačí vyplniť PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

Workshop: KÚPACIE JAZERO 3

Počas záverečného workshopu nás čakajú tieto úlohy: osádzanie jazera vodnými rastlinami, inštalácia technológií pre čistenie jazera, finálne úpravy a začisťovanie fólií.

Termín: 15. - 16.9.2021 
(Streda je deň pracovného pokoja.)

Miesto konania: Hrušov (okres VK)

Lektori: Jozef Fekiač, Martin Pavlovský

Cena: celý workshop 120 €, 1 deň (streda alebo štvrtok) 60 €

Ak by ste mali záujem o účasť na workshope, stačí vyplniť PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK.

---

Kurz PRÍRODE BLÍZKE VČELÁRENIE

On-line kurz určený pre budúcich, nových ale aj zabehnutých včelárov, ktorí cítia, že vzťah človek-včela musí byť založený na vzájomnom rešpekte.

Záznamy šiestich tématických webinárov si môžete objednať pomocou PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA. Prístup ku každému z nich dostanete na sedem dní, spolu s príslušnými študijnými materiálmi.

Cena: webinár/ 17€súbor webinárov/ 90

Kurz KVETINY V PERMAKULTÚRE

Kurz zameraný na tvorbu kvetinových výsadieb v prírodných záhradách.

4 zaujímavé webináre tohto kurzu sú dostupné vo forme záznamov. Prevedú vás svetom krásnych aj užitočných kvetín, ich dynamikou a farebnou kombinatorikou, navrhovaním a úskaliami kvetinových záhonov.

Cena: webinár/ 12€súbor webinárov/ 45€

Viac informácií o jednotlivých webinároch si môžete pozrieť na webstránke.

---

Pre absolventov kurzu permakultúrneho dizajnu

PRAX V TERÉNE AJ NA PAPIERI

Radi by ste ďalej rozvíjali svoje zručnosti z kurzu? Chcete sa venovať navrhovaniu pre ostatných, alebo dokonca sa dizajnom, či realizáciami živiť? Neviete kde začať alebo si ešte dosť neveríte?

Jednotlivcom ponúkame účasť na konzultáciách priamo u zákazníkov, či cez videohovory. Môžete sledovať komunikáciu a tvorbu projektu alebo na ňom priamo spolupracovať. Môžete sa tiež zúčastniť realizácie a priložiť ruku k dielu. 

V prípade záujmu kontaktujte LARUU - kreatívne prírodné záhrady alebo píšte na mail info@laruu.eu. Tešia sa na vás Klára a Jakub Mydliarovci

PS: účasť na spoločných aktivitách nie je nárokovateľná, je možné, že vás bude viac ako zvládneme. Účasť je tiež bez nároku na odmenu a všetky vzniknuté náklady (cestovné, stravné a pod.) si každý hradí sám. 

STÁLA PONUKA PRE ABSOLVENTOV PDC KURZU

Ponúkame všetkým našim absolventom kurzu PDC (Úplný kurz permakultúrneho dizajnu) možnosť zúčastňovať sa našich kurzov ako učiaci sa lektori (pomocní lektori).
Máte možnosť získavať zručnosti v lektorovaní ako aj v dizajnovaní.

Ak máte o lektorovanie záujem, napíšte nám na skolapermakultury@gmail.com.

---

Aktivity partnerských organizácií

Kurz ÚVOD DO PERMAKULTÚRY

Cítite sa s permakultúrou na začiatku cesty? Alebo viete o niekom kto potrebuje "postrčiť"? Potom je tento kurz práve pre vás.

Partnerská organizácia Permakultúra SK počas jesene 2021 organizuje dva termíny pre kurz Úvod do permakultúry.

Počas kurzu si preberieme základné poznatky z oblasti permakultúry a permakultúrneho dizajnu, krajinného plánovania a pestovateľských postupov v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a harmonickej spolupráce človeka a krajiny. Súčasťou každého kurzu bude aj praktická lekcia. Na kurze ste vítaní začiatočníci, a rovnako aj tí, ktorí už máte všeličo naštudované, resp. máte praktické skúsenosti.

3.9.2021 – 5.9.2021 Skýcov (okres ZM) Lektori: Zuzka Gajdošová, Václav Petráš a Jozef Fekiač

8.10.2021 – 10.10.2021 Brdárka (okres RV) Lektorky: Paula Urdová, Janka Konáriková a Sveťa Kuzderová

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

Pre viac informácií môžete sledovať FB udalosti týchto vzdelávaní: FB Skýcov, FB Brdárka

---

Ovocinárstvo a staré odrody

Skupina mladých ľudí pod názovm Ovocný strom, ktorá prepája ovocinárstvo a hospodárenie blízke prírode pripravila katalóg predaja ovocných drevín na jesennú sezónu 2021

Ak ste sa zúčastnili webinára Jedlý živý plot alebo kurzu Ovocinár, či plánujete jesennú výsadbu ovocných stromov, vrelo spoločnosť odporúčame. 

Škola permakultúry odporúča 

Ľudskosť

Optimistická história človeka

Rutger Bregman

Kniha, ktorú si potrebujete prečítať, keď chcete uveriť v ľudstvo...

V čom sa mýlia apokalyptické filmy, keď zobrazujú prírodné pohromy alebo vojnu? 
Ako sa v skutočnosti správajú ľudia pri bombardovaní? 
Čo naozaj zažili deti, ktoré stroskotali na pustom ostrove, a prečo to bolo také odlišné od knižného príbehu Pán múch? 
Ako došlo k zásadným pozitívnym prerodom spoločností, napríklad k ukončeniu apartheidu?

Medzinárodný bestseller Rutgera Bregmana Ľudskosť: Optimistická história človeka ponúka nový pohľad na uplynulých 200 000 rokov ľudských dejín a snaží sa dokázať, že sme od prírody prívetiví, že sme zameraní viac na spoluprácu ako na konkurenciu a že sme náchylní si navzájom skôr dôverovať než neveriť.

ISBN: 9788099925381, 144 s., český jazyk

Na zamyslenie

Zmyslami Sveti Kuzderovej, lektorky Školy permakultúry

AHA-moment

Moja známa, pôvodom z bývalého Sovietskeho zväzu, už dlhé roky žije na Slovensku. Hovorí perfektne slovensky, podľa jej prízvuku však ihneď poznáte, odkiaľ pochádza. Keď som pri akejsi príležitosti poznamenala, že už toľké roky tu žije a stále má prízvuk, s miernym rozhorčením mi odvetila: “Ákky prryzvuk!” Bola presvedčená, že hovorí čisto slovensky! Bol to pre mňa obrovský AHA-moment. Začala som skúmať sama seba. O čom som ja presvedčená, že robím čisto a nie je tomu tak? Neprišla som na nič, zvnútra to nie je jednoduché uvidieť. 

Odkedy si ma našla permakultúra, často si spomeniem na tento moment v mojom živote. Vďaka nemu úplne jasne chápem, prečo sa tu kladie taký dôraz na navrhovanie dizajnov v tíme, na overovanie a preverovanie navrhnutých riešení s odborníkmi. Je lepšie pozerať na svet viac než jedným párom očí. Uvidíme oveľa viac a oveľa ďalej, priatelia. Aha!

---

Úryvok z denníka: Klimatická dielňa

Výpoveď lektorky Paulíny Urdovej o tom, ako bolo na Klimatickej dielni v Moravskom Lieskovom.

Píšem tento príspevok za seba, Paulu, Paulínku. Dostala som pozvanie ako lektorka permakultúry: spraviť Úvod do permakultúry – dvojdňový intenzívny kurz. „Tam nesmiem chýbať“, prebehlo mi mysľou...

Zistiť viac.

O lokálnosti...

Lokálnosť je nový ľudský príbeh založený na princípoch spojenia a rozmanitosti. Spočíva v nastavení mierky ekonomiky späť na ľudskú úroveň.

Ako môže človek prispieť svojim životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny? K zamysleniu nad týmito otázkami vyzýva našu najmladšiu generáciu už 26. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prostredníctvom témy Lokálnosť je naša budúcnosť vyzýva mladých ľudí, aby sa zamysleli nad pojmom „lokálnosť“.

Organizátorov a vyhlasovateľov súťaže zaujíma, ako vedia svoj pohľad na túto tému pretaviť do svojich umeleckých diel. Lokálnosť  totiž v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Tajomstvo tohto pojmu je pritom ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdrojov, stačí sa len zamyslieť a potom myšlienku a zmenu svojho životného štýlu v prospech udržateľného rozvoja.

Viac informácii o podmienkach súťaže sa dozviete na: Zelený svet. Propozície súťaže si môžete pozriet TU.

Zdroj: článok Nový ročník súťaže Zelený svet: Lokálnosť je naša budúcnosť

 

Na Slovensku a v Českej republike sa lokálnosti venuje OZ Svet tvorivo, ktoré všetky aktivity publikuje na stránke lokalnost.org. Jeho činnosť môžete podporiť na StartLabe: https://www.startlab.sk/projekty/2103-lokalne-je-zdrave-lokalne-je-blizko

---
---

Chceme žiť zmysluplný a zodpovedný život v súlade s prírodou, s ľuďmi okolo a so sebou samými. Vieme, že viacerí môžeme premýšľať inak.

 

Ak sa vám páči náš sen, naša vízia, môžete nás PODPORIŤ rôznymi spôsobmi.

Pre finančnú podporu priamo na bit.ly/skolapermakultury

---

Novinky pre vás pripravujú

Jana Šimončičová, Patricia Pavlovská, Sveťa Kuzderová a tím Školy permakultúry

Tento e-mail ste obdržali, pretože ste sa zapísali na webovej stránke skola.permakultura.sk

Kontaktné údaje:
OZ STRUK
Hrušov 472
991 42 Hrušov
skolapermakultury@gmail.com